Näringslivsfrämjande aktörer

Sidan blev senast uppdaterad:

Här publiceras information om specifika insatser som görs hos regionala aktörer för att stötta Dalarnas företag som drabbas av effekterna av Covid-19. Sidan uppdateras löpande. Tveka inte att höra av dig - vi vill gärna prata med dig! Vi är samspelta och lyssnar in dina behov. Kan vi inte svara på din fråga så vet vi helt säkert vem som kan!

Region Dalarna, företagsstöd

Det finns möjlighet att få företagsstöd till olika insatser, exempelvis konsulthjälp för att ta fram en handlings- eller beredskapsplan i detta krisläge, kompetensutveckla medarbetarna eller andra investeringsbehov. Information om de olika företagsstöden finns på vår websida.

Regionalt företagsstöd i Dalarna

För mer information kring regionalt företagsstöd i Dalarna, kontakta: 
Lars Erik Liss (vid frågor kring regionalt företagsstöd i Dalarna) 
Telefon: 023-77 70 19 eller

Nyföretagarcentrum Dalarna

Rådgivning till dig som funderar på att starta eller köpa ett företag eller som nyligen har blivit företagare. 

  • Hur kan jag förändra min marknadsföring/kommunikation för att nå kunder under nya förutsättningar?
  • Hjälp med budgetering inför en låneansökan.

Kontakta Nyföretagarcentrum Dalarna

Boka rådgivning online hos Nyföretagarcentrum Dalarna

Coompanion Dalarna

Vi erbjuder information och rådgivning till alla som vill starta företag tillsammans – kooperativ och arbetar främst med ekonomiska föreningar

Vi erbjuder er kostnadsfri rådgivning och stöd för att försöka hjälpa er.

För mer Corona relaterad information hos Coompanion Dalarna 

Vill du ta kontakt med Coompanion Dalarna kan du mejla här
Telefon: 0243-193 15

Företagarna Dalarna

För mer information kring Företagarna Dalarnas stöd, kontakta Eva Cooper
Mobil: 070-810 17 83

Visit Dalarna

Den samordnande och ledande kraften med syfte att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta att växa och utvecklas i Dalarna.

För mer information kring Visit Dalarnas stöd, kontakta Anette Kotilainen 

Visit Dalarna  
Telefon: 010-600 29 00

Invest in Dalarna Agency

Utifrån den aktuella Coronasituationen kan vi erbjuda följande till företag med utländskt ägande i Dalarna:

  • Information på engelska om regeringens stödpaket
  • Information om stöd för investeringsprojekt- och aktiviteter
  • Information om förutsättningar för investeringar i Sverige jämfört med andra länder (vid nyetableringar eller expansionsinvesteringar)

För mer information kring Invest in Dalarna Agency, kontakta Cecilia Carter

Invest in Dalarna Agency
Mobil: 072-206 12 28.

EKN (Exportkreditnämnden)

Åtgärderna som EKN har beslutat med anledning av Corona-krisen är förbättrade garantier (högre täckning bl a) samt att man även tagit fram några nya garantier. EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

För mer information kring EKN, Exportkreditnämnden, kontakta Robert Wickman

EKN, Exportkreditnämnden 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp