Kommunens näringslivskontor

Sidan blev senast uppdaterad:

Dalarnas kommuner uppdaterar löpande sina sidor med information gällande stöd och åtgärder för företagare och näringslivet med anledning av Covid-19.

Your local business offices are ready to help and support you regarding your needs. They can also guide you to the relevant regional business promoter for each query. The business offices have also worked out new measures regarding municipal invoices, permits, etc. Click on your local business office below.

Näringslivskontoren i din kommun är redo att ta emot dig som företagare för att stötta kring behov och även lotsa dig vidare till relevant regional aktör för specifika frågor. Näringslivskontoren har också arbetat fram åtgärder som ska underlätta för sina företag kring kommunala fakturor, tillstånd mm. Klicka dig vidare till din lokala näringslivskontor här nedan.
 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp