Det här gör vi i Dalarna för att stötta dig som driver företag!

Sidan blev senast uppdaterad:

Den pågående pandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna för näringsliv och arbetsmarknad på kort och lång sikt.

Dalarna business promoters work together to support you as an entrepreneur, now directly or indirectly affected by the crisis due to the Coronavirus. Here you can find information about efforts and actions in Dalarna. Don´t hesitate to contact your local business (support) office.

Please find the contact information of your local business (support) office by clicking this link

Dalarnas näringslivsfrämjande aktörer sluter upp för att stötta dig som företagare som nu drabbas direkt eller inindirekt. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Dalarna.

På den här sidan hittar du:

  • Länkar till kommunernas näringslivskontor och deras information kring corona
  • Länkar till Dalarnas företagsfrämjare och vad de erbjuder
  • Webinarium
  • Vanligt förekommande frågor
  • Guide till olika system för digitala möten
  • Pepp och solskenshistorier

Vi uppmanar alla att ta kontakt, ingen ska behöva känna sig ensam, vi finns för er!

Har du en fråga du inte hittar svaret på här är du välkommen att kontakta oss

Kommunens Näringslivskontor

Näringslivskontoren i din kommun är redo att ta emot dig som företagare för att stötta kring behov och även lotsa dig vidare till relevant regional aktör för specifika frågor.

Näringslivskontoren har också arbetat fram åtgärder som ska underlätta för sina företag kring kommunala fakturor, tillstånd mm.

För kontakt med din kommun, klicka här

Näringslivsfrämjande aktörer

Många av våra regionala näringslivsfrämjare gör specifika insatser för att stötta Dalarnas företag som drabbas av effekterna av Covid-19. Tveka inte att ta en kontakt för att lösa din fråga. 

Överblick över regionala främjarna i Dalarna 

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Webbinarium

Flera kommuner och främjare har ställt om sina arrangemang till digitala webbinarium. Du kan ta del av dessa här

Vanligt förekommande frågor

Här hittar du information om vilket stöd som du kan få från regionala och nationella aktörer utifrån dina behov
Sidan uppdateras löpande. 

Har du en fråga om vilket stöd du kan få från regionala och nationella aktörer? Maila oss

Alla kan bidra - här delar vi solskenshistorier och pepp

Dalarnas entreprenörsanda är stark. Men i en svår tid krävs nytänkande, mod och samverkan. I det föds nya kreativa och innovativa idéer. Genom att dela med sig av inspirerande initiativ och goda exempel ska företagen i Dalarna kunna stärka varandra under Coronakrisen. I spåren av detta lanseras nu hashtaggen #innovativadalarna, som ska bli en sorts bank av goda idéer, spännande lösningar men också en inspirationskälla för företag som behöver ny energi.

Initiativet #innovativadalarna samt ett axplock av alla goda initiativ här 

Tveka inte att kontakta oss för mer information om intiativet #innovativadalarna

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp