Stöd och åtgärder för dig i Dalarna på grund av corona

Regionala och kommunala stöd till följd av covid-19

Den pågående coronapandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Dalarna. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Utlysningar hos Vinnova

Ny satsning på innovationer i krisens spår

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet vill de ge stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid

Almis Brygglån

Almis Brygglån

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga företag för att överbrygga en period av svårigheter till följd av coronavirusets spridning.

Hitta rätt stöd och rådgivning

Här hittar du aktörer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Dalarna. Filtrera aktörerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Almi Invest

  Dalarna

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa långsiktig tillväxt och ge fler företag möjligheten att utvecklas och växa.

 3. Almi - Ägarskifte

  Dalarna

  Rådgivning för dig som funderar på att sälja ditt företag, överlåta det till dina barn eller sälja externt. Du har kanske drivit och utvecklat ditt företag i många år, och känner att det snart är dags att göra något annat. Oavsett om det är pensionen som närmar sig eller om du har andra planer så är det värdefullt att i god tid börja titta på ett ägarskifte av ditt företag.

 4. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 5. Avesta kommun

  Avesta

  Avesta kommun arbetar ständigt med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande. Tillväxt Avesta är dörren in i Avesta kommun där vi erbjuder råd och stöd i att allt från att starta nya företag till att utveckla de befintliga.

 6. Borlänge kommun

  Borlänge

  Borlänge är en stad som växer. Kommunen arbetar målinriktat tillsammans med näringslivet för att vara en attraktiv ort för nyetableringar och långsiktigt företagande.

 7. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 8. Coompanion Dalarna

  Dalarna

  Coompanion är företagsrådgivaren som ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Med stöd från Tillväxtverket ger vi kostnadsfri rådgivning till er som vill starta företag tillsammans. Vi stödjer er innan under och efter företagsstart.

 9. Dalarna Science Park

  Dalarna

  Vi är hela Dalarnas innovationsarena som jobbar tätt med regionens näringsliv, akademi och det omgivande samhället. Vi driver eller medverkar inom forskning- och innovationsprojekt som gör skillnad för människor och företag i vår region. Vi erbjuder en excellent företagsinkubator där vi bidrar till att bolag i Dalarna utvecklas. Vi är en plattform för samverkan med kontakter i hela världen och vi skapar förutsättningar för att Dalarnas företag ska lyckas globalt men stanna lokalt.

 10. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 11. Enterprise Europe Network, Dalarna

  Dalarna

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Eller har du frågor kring finansiering? Vi kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster är kostnadsfria och vi träffar gärna dig som redan har ett registrerat företag och vill växa på en marknad utanför Sverige.

 12. Falu kommun

  Falun

  Tillsammans med näringslivet i kommunen driver vi utvecklingen i Falun framåt. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för dig som företagare att växa och utvecklas i kommunen.

 13. Gagnefs kommun

  Gagnef

  Välkommen till Gagnef kommuns näringslivskontor. Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

 14. Hedemora Näringsliv AB

  Hedemora

  Hedemora Näringsliv AB underlättar för dig att starta, driva och utveckla företag i Hedemora kommun. Vi ger dig kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt arrangerar aktiviteter som riktar sig till blivande eller befintliga företag.

 15. Invest in Dalarna Agency

  Dalarna

  Vill du investera, etablera eller expandera ditt företag i Dalarna och har en utländsk part med i affären? Då erbjuder vi kostnadsfri och skräddarsydd information utifrån just ditt behov.

 16. Leksands kommun

  Leksand

  Leksands kommuns Näringslivsavdelning erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning om nyföretagande, etablering, mark, tillstånd, företags- och projektstöd, kompetensutveckling och mycket annat.

 17. Ludvika kommun

  Ludvika

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar Ludvika kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 18. Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Dalarna

  Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

 19. Malung-Sälens kommun

  Malung

  Vi är cirka 10 000 invånare som driver 850 företag. Besöksnäringen är en viktig basnäring för oss. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin med flera världsledande industriföretag är också stark här. Entreprenörer trivs hos oss! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

 20. Mellansvenska Handelskammaren

  Dalarna

  Mellansvenska Handelskammaren arbetar för företagens bästa och är engagerade i tillväxtfrågor inom Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Internationell Handel. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i enlighet med våra värderingar för och med våra medlemmar i vår region.

 21. Mora kommun

  Mora

  Vi på Mora kommuns näringslivskontor ger dig som företagare stöd, rådgivning och service inom näringslivsutveckling och etablering. Vi har en mångsidig kompetens och ett brett nätverk, välkommen att höra av dig!

 22. NyföretagarCentrum

  Avesta, Falun
  Gagnef, Säter,
  Borlänge, Ludvika
  Smedjebacken, Norra Dalarna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 23. Orsa kommun

  Orsa

  Välkommen till oss på Näringslivskontoret för kvalificerad och kostnadsfri service till blivande och befintliga företagare.

 24. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

 25. Rättviks kommun

  Rättvik

  Välkommen till oss på näringslivskontoret. Vi hjälper gärna till när det gäller etableringsfrågor, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 26. Smedjebackens kommun

  Smedjebacken

  Smedjebackens utvecklingsenhet välkomnar och guidar dig rätt när du ska starta eller vidareutveckla ditt företag. Mångfalden av småföretag ger dig ett bra nätverk och många goda möjligheter att starta och utveckla ditt företag i Smedjebacken Välkommen att höra av dig!

 27. Säters kommun

  Säter

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar näringslivsenheten i Säters kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 28. Ung Företagsamhet Dalarna

  Falun

  Ung Företagsamhet Dalarnas erbjuder skolan möjlighet att arbeta med entreprenörskap och samverka med näringslivet genom läromedel.

 29. Vansbro kommun

  Vansbro

  Välkommen till näringslivssamverkan i Vansbro kommun för övergripande frågor om näringsliv, näringslivsutveckling samt service och rådgivning för kommunens företag och företagare.

 30. Visit Dalarna

  Dalarna

  Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Visit Dalarnas uppdrag är att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna.

 31. Älvdalens kommun

  Älvdalen

  På Älvdalens kommuns näringslivskontor hjälper vi dig som är eller som vill bli företagare med frågor som gäller kompetensutveckling, rådgivning, tillstånd och lotsning när det gäller företagsstöd med mera. Tveka inte att höra av dig till oss!

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network, Dalarna

  Dalarna

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Eller har du frågor kring finansiering? Vi kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster är kostnadsfria och vi träffar gärna dig som redan har ett registrerat företag och vill växa på en marknad utanför Sverige.

 5. Invest in Dalarna Agency

  Dalarna

  Vill du investera, etablera eller expandera ditt företag i Dalarna och har en utländsk part med i affären? Då erbjuder vi kostnadsfri och skräddarsydd information utifrån just ditt behov.

 6. Mellansvenska Handelskammaren

  Dalarna

  Mellansvenska Handelskammaren arbetar för företagens bästa och är engagerade i tillväxtfrågor inom Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Internationell Handel. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i enlighet med våra värderingar för och med våra medlemmar i vår region.

 7. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

 8. Visit Dalarna

  Dalarna

  Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Visit Dalarnas uppdrag är att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna.

 1. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Avesta kommun

  Avesta

  Avesta kommun arbetar ständigt med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande. Tillväxt Avesta är dörren in i Avesta kommun där vi erbjuder råd och stöd i att allt från att starta nya företag till att utveckla de befintliga.

 3. Borlänge kommun

  Borlänge

  Borlänge är en stad som växer. Kommunen arbetar målinriktat tillsammans med näringslivet för att vara en attraktiv ort för nyetableringar och långsiktigt företagande.

 4. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 5. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 6. Falu kommun

  Falun

  Tillsammans med näringslivet i kommunen driver vi utvecklingen i Falun framåt. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för dig som företagare att växa och utvecklas i kommunen.

 7. Gagnefs kommun

  Gagnef

  Välkommen till Gagnef kommuns näringslivskontor. Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

 8. Hedemora Näringsliv AB

  Hedemora

  Hedemora Näringsliv AB underlättar för dig att starta, driva och utveckla företag i Hedemora kommun. Vi ger dig kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt arrangerar aktiviteter som riktar sig till blivande eller befintliga företag.

 9. Leksands kommun

  Leksand

  Leksands kommuns Näringslivsavdelning erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning om nyföretagande, etablering, mark, tillstånd, företags- och projektstöd, kompetensutveckling och mycket annat.

 10. Ludvika kommun

  Ludvika

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar Ludvika kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 11. Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Dalarna

  Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

 12. Malung-Sälens kommun

  Malung

  Vi är cirka 10 000 invånare som driver 850 företag. Besöksnäringen är en viktig basnäring för oss. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin med flera världsledande industriföretag är också stark här. Entreprenörer trivs hos oss! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

 13. Mora kommun

  Mora

  Vi på Mora kommuns näringslivskontor ger dig som företagare stöd, rådgivning och service inom näringslivsutveckling och etablering. Vi har en mångsidig kompetens och ett brett nätverk, välkommen att höra av dig!

 14. Orsa kommun

  Orsa

  Välkommen till oss på Näringslivskontoret för kvalificerad och kostnadsfri service till blivande och befintliga företagare.

 15. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

 16. Rättviks kommun

  Rättvik

  Välkommen till oss på näringslivskontoret. Vi hjälper gärna till när det gäller etableringsfrågor, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 17. Smedjebackens kommun

  Smedjebacken

  Smedjebackens utvecklingsenhet välkomnar och guidar dig rätt när du ska starta eller vidareutveckla ditt företag. Mångfalden av småföretag ger dig ett bra nätverk och många goda möjligheter att starta och utveckla ditt företag i Smedjebacken Välkommen att höra av dig!

 18. Säters kommun

  Säter

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar näringslivsenheten i Säters kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 19. Vansbro kommun

  Vansbro

  Välkommen till näringslivssamverkan i Vansbro kommun för övergripande frågor om näringsliv, näringslivsutveckling samt service och rådgivning för kommunens företag och företagare.

 20. Älvdalens kommun

  Älvdalen

  På Älvdalens kommuns näringslivskontor hjälper vi dig som är eller som vill bli företagare med frågor som gäller kompetensutveckling, rådgivning, tillstånd och lotsning när det gäller företagsstöd med mera. Tveka inte att höra av dig till oss!

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 3. Avesta kommun

  Avesta

  Avesta kommun arbetar ständigt med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande. Tillväxt Avesta är dörren in i Avesta kommun där vi erbjuder råd och stöd i att allt från att starta nya företag till att utveckla de befintliga.

 4. Borlänge kommun

  Borlänge

  Borlänge är en stad som växer. Kommunen arbetar målinriktat tillsammans med näringslivet för att vara en attraktiv ort för nyetableringar och långsiktigt företagande.

 5. Coompanion Dalarna

  Dalarna

  Coompanion är företagsrådgivaren som ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Med stöd från Tillväxtverket ger vi kostnadsfri rådgivning till er som vill starta företag tillsammans. Vi stödjer er innan under och efter företagsstart.

 6. Dalarna Science Park

  Dalarna

  Vi är hela Dalarnas innovationsarena som jobbar tätt med regionens näringsliv, akademi och det omgivande samhället. Vi driver eller medverkar inom forskning- och innovationsprojekt som gör skillnad för människor och företag i vår region. Vi erbjuder en excellent företagsinkubator där vi bidrar till att bolag i Dalarna utvecklas. Vi är en plattform för samverkan med kontakter i hela världen och vi skapar förutsättningar för att Dalarnas företag ska lyckas globalt men stanna lokalt.

 7. Falu kommun

  Falun

  Tillsammans med näringslivet i kommunen driver vi utvecklingen i Falun framåt. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för dig som företagare att växa och utvecklas i kommunen.

 8. Gagnefs kommun

  Gagnef

  Välkommen till Gagnef kommuns näringslivskontor. Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

 9. Hedemora Näringsliv AB

  Hedemora

  Hedemora Näringsliv AB underlättar för dig att starta, driva och utveckla företag i Hedemora kommun. Vi ger dig kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt arrangerar aktiviteter som riktar sig till blivande eller befintliga företag.

 10. Leksands kommun

  Leksand

  Leksands kommuns Näringslivsavdelning erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning om nyföretagande, etablering, mark, tillstånd, företags- och projektstöd, kompetensutveckling och mycket annat.

 11. Ludvika kommun

  Ludvika

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar Ludvika kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 12. Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Dalarna

  Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

 13. Malung-Sälens kommun

  Malung

  Vi är cirka 10 000 invånare som driver 850 företag. Besöksnäringen är en viktig basnäring för oss. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin med flera världsledande industriföretag är också stark här. Entreprenörer trivs hos oss! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

 14. Mora kommun

  Mora

  Vi på Mora kommuns näringslivskontor ger dig som företagare stöd, rådgivning och service inom näringslivsutveckling och etablering. Vi har en mångsidig kompetens och ett brett nätverk, välkommen att höra av dig!

 15. NyföretagarCentrum

  Avesta, Falun
  Gagnef, Säter,
  Borlänge, Ludvika
  Smedjebacken, Norra Dalarna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 16. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

 17. Rättviks kommun

  Rättvik

  Välkommen till oss på näringslivskontoret. Vi hjälper gärna till när det gäller etableringsfrågor, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 18. Smedjebackens kommun

  Smedjebacken

  Smedjebackens utvecklingsenhet välkomnar och guidar dig rätt när du ska starta eller vidareutveckla ditt företag. Mångfalden av småföretag ger dig ett bra nätverk och många goda möjligheter att starta och utveckla ditt företag i Smedjebacken Välkommen att höra av dig!

 19. Säters kommun

  Säter

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar näringslivsenheten i Säters kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 20. Vansbro kommun

  Vansbro

  Välkommen till näringslivssamverkan i Vansbro kommun för övergripande frågor om näringsliv, näringslivsutveckling samt service och rådgivning för kommunens företag och företagare.

 21. Älvdalens kommun

  Älvdalen

  På Älvdalens kommuns näringslivskontor hjälper vi dig som är eller som vill bli företagare med frågor som gäller kompetensutveckling, rådgivning, tillstånd och lotsning när det gäller företagsstöd med mera. Tveka inte att höra av dig till oss!

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Avesta kommun

  Avesta

  Avesta kommun arbetar ständigt med att förbättra de lokala förutsättningarna för företagande. Tillväxt Avesta är dörren in i Avesta kommun där vi erbjuder råd och stöd i att allt från att starta nya företag till att utveckla de befintliga.

 3. Borlänge kommun

  Borlänge

  Borlänge är en stad som växer. Kommunen arbetar målinriktat tillsammans med näringslivet för att vara en attraktiv ort för nyetableringar och långsiktigt företagande.

 4. Dalarna Science Park

  Dalarna

  Vi är hela Dalarnas innovationsarena som jobbar tätt med regionens näringsliv, akademi och det omgivande samhället. Vi driver eller medverkar inom forskning- och innovationsprojekt som gör skillnad för människor och företag i vår region. Vi erbjuder en excellent företagsinkubator där vi bidrar till att bolag i Dalarna utvecklas. Vi är en plattform för samverkan med kontakter i hela världen och vi skapar förutsättningar för att Dalarnas företag ska lyckas globalt men stanna lokalt.

 5. Enterprise Europe Network, Dalarna

  Dalarna

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Eller har du frågor kring finansiering? Vi kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster är kostnadsfria och vi träffar gärna dig som redan har ett registrerat företag och vill växa på en marknad utanför Sverige.

 6. Falu kommun

  Falun

  Tillsammans med näringslivet i kommunen driver vi utvecklingen i Falun framåt. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för dig som företagare att växa och utvecklas i kommunen.

 7. Gagnefs kommun

  Gagnef

  Välkommen till Gagnef kommuns näringslivskontor. Här hittar du som företagare användbar och aktuell information om den service vi erbjuder, fakta om näringslivet, vägledning inför företagsetablering, nystartsrådgivning, information om tillstånd, upphandling och inköp med mera.

 8. Hedemora Näringsliv AB

  Hedemora

  Hedemora Näringsliv AB underlättar för dig att starta, driva och utveckla företag i Hedemora kommun. Vi ger dig kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt arrangerar aktiviteter som riktar sig till blivande eller befintliga företag.

 9. Invest in Dalarna Agency

  Dalarna

  Vill du investera, etablera eller expandera ditt företag i Dalarna och har en utländsk part med i affären? Då erbjuder vi kostnadsfri och skräddarsydd information utifrån just ditt behov.

 10. Leksands kommun

  Leksand

  Leksands kommuns Näringslivsavdelning erbjuder kvalificerad och kostnadsfri rådgivning om nyföretagande, etablering, mark, tillstånd, företags- och projektstöd, kompetensutveckling och mycket annat.

 11. Ludvika kommun

  Ludvika

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar Ludvika kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 12. Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Dalarna

  Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

 13. Malung-Sälens kommun

  Malung

  Vi är cirka 10 000 invånare som driver 850 företag. Besöksnäringen är en viktig basnäring för oss. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. Den tekniska produktionsindustrin med flera världsledande industriföretag är också stark här. Entreprenörer trivs hos oss! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

 14. Mora kommun

  Mora

  Vi på Mora kommuns näringslivskontor ger dig som företagare stöd, rådgivning och service inom näringslivsutveckling och etablering. Vi har en mångsidig kompetens och ett brett nätverk, välkommen att höra av dig!

 15. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

 16. Rättviks kommun

  Rättvik

  Välkommen till oss på näringslivskontoret. Vi hjälper gärna till när det gäller etableringsfrågor, frågor om det lokala näringslivet, nätverk, nyföretagarkurser, EU-stöd eller när du söker en lokal.

 17. Smedjebackens kommun

  Smedjebacken

  Smedjebackens utvecklingsenhet välkomnar och guidar dig rätt när du ska starta eller vidareutveckla ditt företag. Mångfalden av småföretag ger dig ett bra nätverk och många goda möjligheter att starta och utveckla ditt företag i Smedjebacken Välkommen att höra av dig!

 18. Säters kommun

  Säter

  Med många samarbets- och samverkanspartners arbetar näringslivsenheten i Säters kommun för att ge stöd i att starta, driva och utveckla företag.

 19. Vansbro kommun

  Vansbro

  Välkommen till näringslivssamverkan i Vansbro kommun för övergripande frågor om näringsliv, näringslivsutveckling samt service och rådgivning för kommunens företag och företagare.

 20. Visit Dalarna

  Dalarna

  Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Visit Dalarnas uppdrag är att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna.

 21. Älvdalens kommun

  Älvdalen

  På Älvdalens kommuns näringslivskontor hjälper vi dig som är eller som vill bli företagare med frågor som gäller kompetensutveckling, rådgivning, tillstånd och lotsning när det gäller företagsstöd med mera. Tveka inte att höra av dig till oss!

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Dalarna Science Park

  Dalarna

  Vi är hela Dalarnas innovationsarena som jobbar tätt med regionens näringsliv, akademi och det omgivande samhället. Vi driver eller medverkar inom forskning- och innovationsprojekt som gör skillnad för människor och företag i vår region. Vi erbjuder en excellent företagsinkubator där vi bidrar till att bolag i Dalarna utvecklas. Vi är en plattform för samverkan med kontakter i hela världen och vi skapar förutsättningar för att Dalarnas företag ska lyckas globalt men stanna lokalt.

 3. Visit Dalarna

  Dalarna

  Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Visit Dalarnas uppdrag är att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna.

 1. Almi - Ägarskifte

  Dalarna

  Rådgivning för dig som funderar på att sälja ditt företag, överlåta det till dina barn eller sälja externt. Du har kanske drivit och utvecklat ditt företag i många år, och känner att det snart är dags att göra något annat. Oavsett om det är pensionen som närmar sig eller om du har andra planer så är det värdefullt att i god tid börja titta på ett ägarskifte av ditt företag.

 1. Almi

  Dalarna

  En lyckad satsning kräver ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det kan behövas kapital och coachning från erfarna rådgivare. Det finns hos Almi.

 2. Almi Invest

  Dalarna

  Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa långsiktig tillväxt och ge fler företag möjligheten att utvecklas och växa.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network, Dalarna

  Dalarna

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Eller har du frågor kring finansiering? Vi kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster är kostnadsfria och vi träffar gärna dig som redan har ett registrerat företag och vill växa på en marknad utanför Sverige.

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Dalarna

  Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

 6. Region Dalarna

  Dalarna

  Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo, verka och leva på. Näringslivsenheten arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat i hela Dalarna. Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i regionen kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar och stärker ditt företag.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp