Business Sweden

Sidan blev senast uppdaterad:

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential.

Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader I vårt uppdrag ingår också att attrahera utländska investeringar till Sverige, något som tillför svenska företag kompetens, kapital och säljkanaler. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest SwedenBusiness Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Kontakta oss