Få hjälp att hitta nya marknader

Sidan blev senast uppdaterad:

De här aktörerna kan hjälpa dig med din exportsatsning.

Almi Företagspartner Blekinge AB

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Business Sweden

Rådgivning inför internationalisering och stöd och tjänster i genomförandet av exportaffärer och etablering av verksamhet utomlands.

Enterprise Europe Network

Få hjälp genom GO International - Ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag som kan och vill växa på en internationell marknad.

Exportkreditnämnden

Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering i samband med export? Vi stöttar även underleverantörer till exporterande företag.

Region Blekinge

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp