Sölvesborgs kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi vill göra vardagen mindre komplicerad för dig som är eller vill bli företagare.

Sölvesborgs kommun har drygt 17 500 invånare och cirka 1 700 privata företag.
 
Näringslivet i Sölvesborg
Sölvesborgs kommun har en stark och målmedveten ambition att stödja såväl det befintliga näringslivet som att stimulera till nyföretagande och nya etableringar. Som företagare är det viktigt och betydelsefullt att ha en väl fungerande dialog med kommunens tjänstemän. I nära samverkan med näringslivet finns därför näringslivskontoret.
 
Hög service och tillgänglighet
Till näringslivskontoret kan du som etablerad eller blivande företagare vända dig med frågor som rör näringslivet och företagandet i kommunen.
 
Vi hjälper bland annat till med:
Etablering
Nyföretagande
Företagsmark och lokaler
Finansieringsmöjligheter och företagsstöd
EU-frågor
Lokala nätverk och företagsföreningar
 
Näringslivsprojekt
Näringslivskontoret driver även olika projekt som ska främja näringslivet. Bland annat arrangeras företagsträffar och seminarier. Syftet med projekten är att bidra till samverkan mellan olika företag och branscher samt fungera som koordinator mellan företag/näringslivet och kommunen.
 
Digitala och fysiska mötesplatser 
Det är oerhört viktigt att det finns en kommunikation mellan näringsliv, tjänstemän och politiker i kommunen. Därför försöker vi finnas nära er företagare på flera olika arenor. Förhoppningen är att något tillfälle gör det lättare för dig som företagare att samspråka med oss.
 
Följande digitala mötesplatser finns tillgängliga just nu:
Facebook https://www.facebook.com/naringslivskontoret.solvesborg/
Hemsida : http://www.solvesborg.se/naringsliv-och-arbete.html
 
Följande dialogskapande mötesplatser finns tillgängliga just nu:
Företagsbesök
Näringslivskontoret gör företagsbesök varje vecka.
En gång i månaden besöker kommunstyrelsens näringslivsutskott, som består av kommunstyrelsens ordförande, näringslivsutvecklare och näringslivschefen, ett företag i kommunen för att skapa dialog. Detta är en chans för dig som företagare att träffa kommunens ledande politiker och tjänstemän och få en fördjupad kontakt.
 
Näringsrika luncher
Denna populära klassiker har funnits i många år och kommer troligtvis att finnas i många år till. Sista måndagen i varje månad.
 
Näringslivsdagen 
Varje år arrangerar vi en näringslivsdag i maj månad. Där bjuder vi in alla våra 1 700 företag till utvecklande föreläsningar under några timmar med många möjligheter att mingla och göra affärer

Kontakta oss