Ronneby Kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Näringslivsenheten i Ronneby kommun vill att det ska vara enkelt att driva företag i hela kommunen. Vi vill inbjuda till möten och ständigt verka för en tillgänglig kommun där företagen är vår stora tillgång.

Fokus på Ronnebys näringsliv

Vi på näringslivsenheten vill ha fokus på Ronnebys näringsliv. I vårt arbete är företagen vår stora tillgång och vi strävar efter att kommunens service till företagen ska vara den absolut bästa.

Vi inbjuder till möten och en öppen dialog, i detta tar vi hjälp av våra många företagsbesök, våra populära frukostmöten och nyhetsbrev. Genom att aktivt delta i företagarföreningarnas aktiviteter försöker vi fånga upp synpunkter och förslag som kan ge effekt i vår verksamhet. Att vara en attraktiv ort för etablering och att genomföra kreativa och angelägna projekt i samverkan med företag och andra aktörer är fler exempel på prioriterade uppgifter för oss.

Kontakta oss