Region Blekinge

Sidan blev senast uppdaterad:

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Vår vision är "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa". Vi har också ett uppdrag från staten att som ett så kallat kommunalt samverkansorgan ansvara för den regionala utvecklingen.

Attraktiva Blekinge

Region Blekinges medlemmar har tillsammans med aktörer i Blekinge, såväl näringsliv, ideella organisationer som offentlig verksamhet, arbetat fram en strategi för Blekinges utveckling, Attraktiva Blekinge. I den pekas ett antal viktiga områden ut som ska prioriteras för Blekinges utveckling.

Läs mer på https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/regional-utvecklingsstrategi.html

Rådgivning och finansiering

Tveka inte att ta kontakt med oss - vi hjälper till med rådgivning och finansiering av projekt som bidrar till att Attraktiva Blekinge blir verklighet.

Företagsstöd

För att stimulera hållbar regional tillväxt har små- och medelstora företag i Blekinge möjlighet att söka statligt företagsstöd. Bidrag kan utgå till investeringar i bland annat byggnader, maskiner, inventarier, produktutveckling och marknadsföring.

Rådgivare i Karlskrona

Anna Althini

Jag jobbar på Region Blekinge med företagsstöd, bland annat stöd till konsulttjänster och affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Tel: 0455-73 71 05
E-post: anna.althini@regionblekinge.se

 

Catharina Rosenqvist

Jag är projektledare för Exportsamverkan Blekinge och kan hjälpa dig med generella frågor om stöd till företag i Blekinge och jag hjälper dig också att lotsa dig till rätt rådgivare.

Tel: 0455-73 71 15
E-post: catharina.rosenquist@regionblekinge.se

Kontakta oss