Karlskrona kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

För Karlskrona kommun är det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling.

Det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling

Näringslivsenheten har som mål  att skapa goda förutsättningar för utveckling av det befintliga näringslivet bl a genom att varje vecka erbjuda möjlighet att träffa en näringslivslotsfunktion som bemannas med rätt kontakter för respektive ärende. Vi jobbar också med att locka hit presumtiva nyetableringar som ska uppleva att det är enkelt att etablera sig i Karlskrona. Vid start av företag samarbetar vi bl a med nyföretagarcentrum, Blekinge Business Incubator, UF och Almi. Vi vill gärna skapa dialog och kommunikation vilket vi gör genom regelbundna nyhetsbrev och frukostmöten..

Kontakta oss