Almi Invest Syd AB

Sidan blev senast uppdaterad:

Almi Invest vill träffa personer och företag med skalbara, innovativa och expansiva planer för nystartade eller befintliga verksamheter.

Almi Invest investerar kapital för en andel av företaget. Storlek på investeringen från Almi Invest sträcker sig från 300 000 kronor upp till ett par miljoner kronor. Almi Invest föredrar att saminvestera tillsammans med andra ägare och således kan totalt kapitalbehov vara större. Almi Invests roll är att vara en aktiv ägare som kan bidra med kompetens och nätverk i de företag de väljer att investera i.

Ta kontakt med Almi Invest för en första avstämning via telefon eller mail så bestämmer vi hur vi går vidare efter det.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtföretag. Vi investerar riskkapital i företag med stor tillväxtpotential och skalbarhet. Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i alla typer av företag och branscher, från tidig idé till tillväxtfas. 

Riskkapital

Vi investerar kapital mot ägarandelar i företag. Det är en process där vi vill lära känna våra kunder, förstå hur vi kan bidra i företaget, så att vi tillsammans med övriga ägare kan utveckla företaget i en positiv riktning. 

Bra regional täckning

Målet för Almi Invest är att skapa tillväxt och förnyelse genom att investera i företag från tidig idé till tillväxtfas. Genom Almis nätverk med kontor på över 40 orter får vi en mycket bra regional och lokal täckning och närhet till våra kunder. 

Investeringar i nya faser

Vi jobbar med investeringar i företag som står inför nya faser. Med nya faser menar vi företag som befinner sig i startup, tidig expansion och vill växa eller som ser en möjlig tillväxt genom satsning på internationalisering eller produkt/tjänste utveckling. 

För mer information, gå in på vår webbplats: www.almiinvest.se

Kontakta oss gärna direkt om du har några frågor, eller vill veta mer.

Kontakta oss