Almi Företagspartner Blekinge AB

Sidan blev senast uppdaterad:

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

Almi välkomnar alla företag och affärsidéer med potential att växa. Ju större potential till tillväxt desto större engagemang från Almis sida.

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det kan till exempel vara i etableringsfasen för en entreprenör, det kan gälla ett befintlig företag med potential till tillväxt, det kan vara på ett tidigt idéstadium där både affärsidé och produkten behöver vidareutvecklas eller ett företag med som vill etablera sig på en internationell marknad. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. I den första kontakten med Almi genomförs alltid en analys av företagets behov. Analysen visar om företaget har behov av Almis erbjudanden eller om det finns andra aktörer som företaget ska slussas vidare till. Almi har ett särskilt fokus mot entreprenörer och företag i tidiga skeden, antingen i fråga om företagets livscykel eller i fråga om att företaget står inför en ny expansionsfas.

Rådgivare i Karlskrona

Anders Johansson

Rådgivare
Tel: 0455-33 51 16, 070-833 51 18

Kontakta oss