Kontaktvägar till kommuner i Blekinge, Nyföretagarcentrum och Region Blekinge för information om insatser som finns tillgängliga i och med corona

Har du som företagare drabbats av effekterna av Covid-19?

Kontakta din kommun för att få information om vilka insatser som finns tillgängliga för dig som företagare och hur du kan ta del av dem. Nyföretagarcentrum Blekinge finns också till din hjälp på flera olika sätt. Du kan få hjälp att diskutera olika lösningar, ansöka om olika stöd, fylla i blanketter och komma i kontakt med personer som är experter inom just det du efterfrågar. Här hittar du kontaktvägarna till både kommunerna, Nyföretagarcentrum och Region Blekinge.

Regionalt corona-stöd i Blekinge

Regionalt stöd till företagare i Blekinge

Just nu pågår ett intensivt arbete regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. På regionblekinge.se samlas aktuell information om hur Region Blekinge och regional utveckling stöttar företag med anledning av coronaviruset covid-19. Sidan uppdateras successivt i takt med att åtgärder beslutas.

Nationella stöd och åtgärder till följd av coronaviruset

Här hittar du samlad information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

EU-kommissionens nya databas

EU- kommissionen har lanserat en ny databas

Nu har EU- kommissionen lanserat en helt ny databas där du kan söka fram export- och importinformation för just din produkt. På ett samlat ställe och med en sökning får du information om bland annat handelsstatistik för din produkt med olika länder, handelshinder, dokumentkrav vid import till olika länder, ursprungsregler och tullavgifter.

Almis Brygglån

Almis Brygglån

Här finns information om Almis Brygglån som är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Hitta rätt hjälp utifrån dina behov

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Blekinge. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Blekinge AB

  Karlskrona

  Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

 2. Almi Invest Syd AB

  Ronneby

  Almi Invest vill träffa personer och företag med skalbara, innovativa och expansiva planer för nystartade eller befintliga verksamheter.

 3. Arbetsförmedlingen

  Påverkas ditt företag av corona, covid-19? Håll dig uppdaterad om åtgärder för dig som företagare.

 4. Blekinge Business Incubator

  Karlskrona och Karlshamn

  Blekinge Business Incubator (BBI) erbjuder engagerad och professionell affärsrådgivning till dig som vill lyckas med din företagsstart eller tillväxtprocess. Vi verkar över hela Blekinge och har kontor i Karlskrona och Karlshamn.

 5. Blue Science Park

  Karlskrona

  Blue Science Park är en innovationsmiljö som erbjuder affärsnätverk och kompetensutveckling.

 6. Business Sweden

  Karlskrona

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 7. Coompanion Blekinge

  Ronneby

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online.

 8. Enterprise Europe Network

  Karlskrona

  Få hjälp genom GO International - Ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag som kan och vill växa på en internationell marknad.

 9. Exportkreditnämnden (EKN)

  Malmö

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering i samband med export? Vi stöttar även underleverantörer till exporterande företag.

 10. Karlshamns kommun

  Karlshamn

  Driver du ett företag som vill utvecklas i Karlshamn? Funderar du på att exportera, investera, anställa eller etablera är du välkommen till oss på Näringslivsenheten med dina frågor och funderingar!

 11. Karlskrona kommun

  Karlskrona

  För Karlskrona kommun är det lokala näringslivet en förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling.

 12. Länsstyrelsen i Blekinge län

  Karlskrona

  För små företag på landsbygden finns det möjligheter att söka företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Stödet kan bland annat utgå till investeringar i byggnader och produktionsutrustning. För dig som planerar att bygga hyresbostäder för till exempel studenter eller äldre finns möjlighet att söka investeringsstöd.

 13. NetPort Science Park

  Karlshamn

  NetPort Science Park är en kreativ mötesplats där företag blir framgångsrika och visioner förverkligade. Här erbjuds möjlighet till nya affärskontakter och snabb utveckling.

 14. NyföretagarCentrum Karlshamn

  Karlshamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 15. Nyföretagarcentrum Karlskrona

  Karlskrona

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 16. Nyföretagarcentrum Olofström

  Olofström

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 17. Nyföretagarcentrum Ronneby

  Ronneby

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 18. NyföretagarCentrum Sölvesborg

  Sölvesborg

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 19. Olofströms Näringsliv AB / Olofströms kommun

  Olofström

  Olofströms Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag som verkar för att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Vi hjälper till i olika ärenden som underlättar vardagen för dig som företagare i vår kommun.

 20. Region Blekinge

  Karlskrona

  Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

 21. Ronneby Kommun

  Ronneby

  Näringslivsenheten i Ronneby kommun vill att det ska vara enkelt att driva företag i hela kommunen. Vi vill inbjuda till möten och ständigt verka för en tillgänglig kommun där företagen är vår stora tillgång.

 22. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

  Växjö

  Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Vi erbjuder service inom internationell handel och har ett brett utbud av utbildningar och nätverk.

 23. Sölvesborgs kommun

  Sölvesborg

  Vi vill göra vardagen mindre komplicerad för dig som är eller vill bli företagare.

 24. Techtank

  Olofström

  Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Tillsammans arbetar vi med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

 25. Ung Företagsamhet i Blekinge & Bromölla

  Karlshamn

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.

 26. Visit Blekinge AB (SvB)

  Karlshamn

  Visit Blekinge AB marknadsför effektivt Blekinges reseanledningar internationellt och nationellt.

 1. Det finns inga aktörer i denna kategori

 1. Almi Företagspartner Blekinge AB

  Karlskrona

  Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

 2. Blekinge Business Incubator

  Karlskrona och Karlshamn

  Blekinge Business Incubator (BBI) erbjuder engagerad och professionell affärsrådgivning till dig som vill lyckas med din företagsstart eller tillväxtprocess. Vi verkar över hela Blekinge och har kontor i Karlskrona och Karlshamn.

 3. Coompanion Blekinge

  Ronneby

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online.

 4. NyföretagarCentrum Karlshamn

  Karlshamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 5. Nyföretagarcentrum Karlskrona

  Karlskrona

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 6. Nyföretagarcentrum Olofström

  Olofström

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 7. Nyföretagarcentrum Ronneby

  Ronneby

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 8. NyföretagarCentrum Sölvesborg

  Sölvesborg

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 1. Almi Företagspartner Blekinge AB

  Karlskrona

  Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

 2. Almi Invest Syd AB

  Ronneby

  Almi Invest vill träffa personer och företag med skalbara, innovativa och expansiva planer för nystartade eller befintliga verksamheter.

 3. Blekinge Business Incubator

  Karlskrona och Karlshamn

  Blekinge Business Incubator (BBI) erbjuder engagerad och professionell affärsrådgivning till dig som vill lyckas med din företagsstart eller tillväxtprocess. Vi verkar över hela Blekinge och har kontor i Karlskrona och Karlshamn.

 4. Coompanion Blekinge

  Ronneby

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online.

 5. Länsstyrelsen i Blekinge län

  Karlskrona

  För små företag på landsbygden finns det möjligheter att söka företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Stödet kan bland annat utgå till investeringar i byggnader och produktionsutrustning. För dig som planerar att bygga hyresbostäder för till exempel studenter eller äldre finns möjlighet att söka investeringsstöd.

 6. Region Blekinge

  Karlskrona

  Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

 1. Det finns inga aktörer i denna kategori

 1. Almi Företagspartner Blekinge AB

  Karlskrona

  Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

 2. Arbetsförmedlingen

  Påverkas ditt företag av corona, covid-19? Håll dig uppdaterad om åtgärder för dig som företagare.

 3. Blekinge Business Incubator

  Karlskrona och Karlshamn

  Blekinge Business Incubator (BBI) erbjuder engagerad och professionell affärsrådgivning till dig som vill lyckas med din företagsstart eller tillväxtprocess. Vi verkar över hela Blekinge och har kontor i Karlskrona och Karlshamn.

 4. Business Sweden

  Karlskrona

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 5. Coompanion Blekinge

  Ronneby

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online.

 6. NyföretagarCentrum Karlshamn

  Karlshamn

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 7. Nyföretagarcentrum Karlskrona

  Karlskrona

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 8. Nyföretagarcentrum Olofström

  Olofström

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 9. Nyföretagarcentrum Ronneby

  Ronneby

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 10. NyföretagarCentrum Sölvesborg

  Sölvesborg

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 11. Region Blekinge

  Karlskrona

  Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

 12. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

  Växjö

  Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Vi erbjuder service inom internationell handel och har ett brett utbud av utbildningar och nätverk.

 13. Ung Företagsamhet i Blekinge & Bromölla

  Karlshamn

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.

 1. Blekinge Business Incubator

  Karlskrona och Karlshamn

  Blekinge Business Incubator (BBI) erbjuder engagerad och professionell affärsrådgivning till dig som vill lyckas med din företagsstart eller tillväxtprocess. Vi verkar över hela Blekinge och har kontor i Karlskrona och Karlshamn.

 2. Blue Science Park

  Karlskrona

  Blue Science Park är en innovationsmiljö som erbjuder affärsnätverk och kompetensutveckling.

 3. Coompanion Blekinge

  Ronneby

  Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online.

 4. NetPort Science Park

  Karlshamn

  NetPort Science Park är en kreativ mötesplats där företag blir framgångsrika och visioner förverkligade. Här erbjuds möjlighet till nya affärskontakter och snabb utveckling.

 5. Techtank

  Olofström

  Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Tillsammans arbetar vi med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

 1. Almi Företagspartner Blekinge AB

  Karlskrona

  Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt

 2. Business Sweden

  Karlskrona

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Enterprise Europe Network

  Karlskrona

  Få hjälp genom GO International - Ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag som kan och vill växa på en internationell marknad.

 4. Exportkreditnämnden (EKN)

  Malmö

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering i samband med export? Vi stöttar även underleverantörer till exporterande företag.

 5. Region Blekinge

  Karlskrona

  Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

 6. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

  Växjö

  Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Vi erbjuder service inom internationell handel och har ett brett utbud av utbildningar och nätverk.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp