Agro Sörmland

Sidan blev senast uppdaterad:

Agro Sörmland skapar möten och diskussioner kring aktuella frågor och utmaningar inom de biobaserade näringarna. Vi omvärldsspanar, sprider kunskap och påverkar!

Agro Sörmland är en neutral mötes- och utvecklingsarena för de gröna/biobaserade näringarna. Vi anordnar seminarier och driver projekt inom högaktuella områden som näringen själv, genom vårt branschråd, lyft fram.

Exempel på ledord är hållbarhet, teknikutveckling, affärsutveckling och lönsamhet/tillväxt
Vi vänder oss i första hand till primärproducenter, men målsättningen är att i framtiden täcka hela kedjan från produktion till konsument.

Agro Sörmland är brobyggare och samarbetar med en rad aktörer såväl inom som utanför den egna näringen. Akademi, rådgivningsorganisationer, intresseorganisationer, offentliga aktörer samt företag både inom och utanför näringen är exempel på samarbetspartners.


Besök vår webbplats, delta i våra aktiviteter och ta gärna kontakt så vi kan skicka inbjudningar. 

Välkommen att tipsa oss om frågor som Du anser bör belysas.