Validering

Sidan blev senast uppdaterad:

Validering är en fastslagen standard för att kartlägga och bedöma en persons faktiska kunskaper och kompetenser, oavsett när, hur eller var personen har skaffat sig kunskapen. Kunskapen kan till exempel komma från utbildning, arbetslivserfarenhet, livserfarenheter eller på annat sätt.

För dig som driver företag och har anställda kan validering därför vara ett sätt att arbeta långsiktigt med frågor om kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar om vilka kompetenser du behöver inom företaget för att på lång sikt nå era mål. Genom validering kan du till exempel:  

  • Kartlägga och utveckla kompetensen hos din befintliga personal, till exempel genom att se om dina anställda kan behöva ytterligare utbildning. Du kanske upptäcker att dina anställda har kunskaper du inte kände till
  • rekrytera ny personal
  • genomföra validering av de som söker arbete hos dig för att säkerställa att de har rätt kompetens.

Så går validering till 

När du som företagare behöver rekrytera eller ta reda på vilken kompetensnivå personalen ligger på, så är det vanligen via din bransch du kan få information och stöd för att genomföra validering. 
 
Validering kan även genomföras av till exempel yrkeshögskolor eller Arbetsförmedlingen, som upphandlar valideringstjänster för olika bristyrken.  
 
En validering kan genomföras som ett skriftligt eller praktiskt test, beroende på vilken bransch valideringen gäller. Efter valideringen får personen ett intyg, certifikat eller betyg på sin kompetens. 
 
Om en person har betyg från en utbildning i ett annat land, eller saknar dokumentation av en utbildning i ett annat land kan en validering till exempel betyda att hens betyg översätts till svenska betyg.

Branschvalidering

Branschvalidering genomförs av branschorganisationerna och fokuserar både på behov av arbetskraft och på gemensamma krav på yrkeskompetens. Oftast handlar det om  
kompetens som efterfrågas bland flera företag i branschen.  
 
Branschvalidering kan användas för att till exempel anställa personer som har rätt kompetens, men som saknar intyg på nödvändig utbildning. Det kan också användas för att säkerställa eller kvalitetssäkra rätt kunskap eller kunskapsnivå inom ett företag.  
 
Om du vill veta mer om branschvalidering kan du kontakta din branschorganisation eller kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan.

Validering hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Tillväxtverket har en samlingssida med exempel på branschorganisationer och liknande organisationer. 

Samlad lista med branschorganisationer hos Tillväxtverket

Mer om att utveckla din personal

Personalstark

Har du koll på vilka kompetenser du har i ditt företag? Personalstark ger dig tips, information och inspiration om hur du kan utveckla befintliga personal och hur du ska tänka när du anställer nya medarbetare.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp