Utveckla din personal

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du en plan för hur du vill utveckla ditt företag? Här får du tips om hur du kan tänka kring frågor som rör personal och kompetenser och hur du kan koppla det till ditt företags affärsutveckling.

Ett företag kan utvecklas på många olika sätt, till exempel genom att du börjar importera eller exportera dina varor eller tjänster, digitalisera arbetssätt eller vill växa. Oavsett hur du vill att ditt företag ska utvecklas kan det vara bra att tidigt börja tänka kring frågor om vilka kunskaper och kompetenser du kan behöva, både på kort och på lång sikt.

Om du behöver rekrytera kan en tydlig plan vara till stor hjälp. Ett första steg är att göra en presentation av ditt företag. Skriv ner dina visioner och de kortsiktiga och långsiktiga mål du har. Gå igenom organisationen och tydliggör vilka roller och hur ansvaret ser ut, det kanske kan ge en hint om hur du kan tänka kring vem du behöver rekrytera.

Kartlägg kunskaper och kompetenser

Om du redan har anställda är det bra att göra en kartläggning över vilka kunskaper och kompetens de har. Ibland är det kanske inte alltid en ny rekrytering som behövs. Den kompetens du söker kanske redan finns bland dina anställda. Ett verktyg för kartlägga personalens kunskap kan vara att arbeta med validering.

Läs mer om validering

Genom att i god tid planera för rekryteringar kan du få en tydligare bild av vilka kompetenser du söker men också hur en ny person kan bidra till att stärka och komplettera arbetsgruppen i övrigt.

Personalstark

På Personalstark hittar du guider, mallar och information om hur du kan komma igång med ditt arbete.

Gå till Personalstark

 

Mer om att anställa

Att anställa och ha anställda

Praktisk information om att anställa och att vara arbetsgivare.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp