Kartlägg företagets kompetenser

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du koll på dina medarbetares kompetens? För att dra nytta av kunskap och styrkor på bästa sätt och säkra att de matchar företagets behov kan du göra en kompetensinventering. Börja med att göra en kompetensprofil för varje medarbetare och samla sedan resultatet i en Kompetensmatris. Då har ni en bra överblick över företagets kompetens.

Mall för kompetensprofil (pdf)

Mall för kompetensmatris (pdf)

Med kompetensprofiler och kompetensmatris på plats du jämföra resultatet mot företagets mål och kompetensbehov i er företagspresentation och era rollbeskrivningar. Det ger dig en tydlig bild av var ni är starka, var eventuella luckor i kompetens, validering och erfarenhet finns och hjälper er som företag att prioritera var ni behöver fylla på. Här får du guidning och mallar att utgå ifrån.

Utbildning

Dokumentera vilken utbildning dina medarbetare har. Notera även sådan utbildning som kanske inte är ett krav för den roll de har hos er idag eller som är direkt kopplad till uppdraget och branschen. Kanske kan mer av medarbetarens kompetens komma till nytta när ni matchar mot helhetsbehovet.  

Fackkunskap

Ta reda på vilken kunskap dina medarbetare har rörande branschen, rollen, relaterad teknik med mera. Hur kan ni ta till vara på denna kunskap på ett sätt som gynnar er och kan ge företaget försprång eller fördelar. Försök även hitta vägar att sprida kunskapen inom företaget. Det utvecklar ofta både givare och mottagare. 

Validering

Utifrån validerad kompetens är det enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget. Branschens vedertagna kompetensnivåer hjälper dig att bedöma de kunskaper och färdigheter som är kritiska för en effektiv produktion.

Svensk industrivalidering har information om validering för företag inom industribranschen.

Validering på Svensk industrivaliderings webbplats

Myndigheten för yrkeshögskolan information om validering och reel kompetens

Validering på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Övrig kunskap

Skapa en bredare bild av dina medarbetares kompetens genom att även lyfta fram kunskap som inte direkt är knuten till den roll de har idag. Det kan vara saker som ytterligare språk eller olika system. Kanske matchar några av dessa färdigheter behov i er plan eller kan öppna upp för helt nya möjligheter.  

Erfarenhet

Tänk på att bra erfarenhet kan komma även från andra branscher eller områden utanför arbetet. Kanske har du medarbetare på företaget som genom fritidsintressen, ideellt arbete eller andra engagemang har skaffat sig nyttiga kunskaper och insikter som kan vara värdefulla bidrag även inom er verksamhet. 

Personliga egenskaper och kompetenser

Lär känna dina medarbetare, deras styrkor, utmaningar och drivkrafter för att lättare kunna placera rätt person på rätt plats. Väg in personlighetstyp och egenskaper när du avgör i vilken roll, uppgift och ansvar varje medarbetare bäst kommer till sin rätt. Det ger dig troligen både ökad effektivitet och nöjdare medarbetare.

Specialintressen

Upptäck vilka dolda talanger och experter du har på företaget? Personer med stort intresse för något lägger ofta mycket tid och energi på att lära sig, använda och utforska sitt intresseområde. Finns det något i denna kunskap som företaget eller ni som grupp skulle kunna ta vara på? Dessa experter är en mycket god källa till inspiration och lärande eftersom någon med stort intresse ofta brinner för att dela med sig på området. 

Mer om kompetensförsörjning

Medarbetardialog

Hitta det som motiverar dina medarbetare genom att ha en kontinuerlig dialog kring trivsel, utveckling och mål.

Så har andra gjort

Här hittar du inspiration genom intervjuer som handlar om hur företag har arbetat med kompetensförsörjning.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp