Utbildning och kompetensutveckling

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat utbildningar för dig som funderar på kompetensutveckling för dig eller för dina anställda.

Genom kompetensutveckling kan du ta in ny och värdefull kunskap i ditt företag som kan bidra till en utveckling av hela din affärsidé. Det i sin tur kan bidra till att ditt företag växer och du når nya marknader och kunder. Om du för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt för att förbereda innan företaget kommer igång igen.

  1. Till listan på utbildningar

Du kan få tips om hur du tar till vara på den kompetens du har i ditt företag och hur du utvecklar den i Personalstark. Geonom att till exempel skapa en kompetensmatris får du en bra överblick över vilka kunskaper som finns i ditt företag. Det kan hjälp dig att se vilken kompetens ni kan behöva komplettera med.

Till Personalstark
Läs mer om hur du gör en kompetensmatris

Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid vid korttidsarbete

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.

Läs mer om korttidsarbete och kompetensutveckling på Tillväxtverkets webbplats

Utbildningar

  1. Svenska lärplattformar
  2. Internationella lärplattformar
  3. Utbildningar för turist- och besöksnäringen
  4. Digitalisering
  5. Kurser i språk
  6. Utbildningar för industriföretag
  7. Övriga utbildningar 

Svenska lärplattformar

Studier.se 
Studier.se är en digital söktjänst för utbildningar och kurser i Sverige. Det finns över 6 600 utbildningar tillgängliga från över 1 800 utbildningsanordnare. 

Till Studier.se:s webbplats

Studera.nu
På Studera.nu hittar du information om utbildningar från högskola och universitet.

Till Studera.nu

Extra pengar för korta kurser till universitet och högskolor

Flera högskolor och universtiet har tilldelats extra pengar för kurser inom olika områden. På antgning.se kan du söka kurser och det är även där din personal gör sina personliga ansökningar. Du kan även hitta information om kurser på högskolorna och universitetens egna webbplatser.

Gå till antagning,se

Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskolan har längre utbildningar som sträcker sig över ett halvår – tre år, de flesta avgiftsfria. 

Till Yrkeshögskolans webbplats

Yrkeshögskolan - kortutbildningar 
Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna är under 100 YH-poäng och passar bra för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. 

Läs mer om korta utbildningar på Yrkeshögskolans webbplats

Utbildningsinfo

Utbildningsinfo har information om alla utbildningar och skolor i Sverige. 

Till Utbildningsinfo

Internationella lärplattformar

MIT OpenCourseWare 
Hos Massachusetts Institute of Technology (MIT) hittar du kurser online inom bland annat tekniker och matematik. Nästan alla kurser är gratis.

Till MITs webbplats

Open Learning Initiative (OLI)
Open Learning Initiative erbjuder gratis kurser för självstudier. Du hittar bland annat kurser inom datavetenskap projektledning och verksamhets-/processutveckling. 

Till OLI:s webbplats

Coursera
Coursera är en utbildningsplattform med utbildningar inom flera olika ämnen. För att ta del av kurserna behövs ett konto men de flesta kurserna är gratis.

Till Courseras webbplats

EDX
Även EDX är en utbildningsplattform med fokus på teknik och industri. De samarbetar med bland andra KTH, Harvard, MIT och Berkeley.

Till EDX:s webbplats

Utbildningar för turist- och besöksnäringen

Tourism in Skåne
Tourism in Skåne har tagit fram en sida med som stärker kompetensen för de som jobbar inom besöksnäringen.  Det finns bland annat utbildningar inom försäljning, film och foto och omvärldsbevkning.

Till Torusm in Skånes webbplats

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet erbjuder ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar för människor som jobbar i besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och resturang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turismverksamhet. 

Till Linnéuniversitetets webbplats

Digitalisering

Elements of AI
En gratis onlinekurs för att lära sig grunderna om artificiell intelligens (AI). Kursen lär ut vad AI är, vad man kan göra med AI samt dess påverkan på samhället och individen. Undervisningstiden är ca 15–30 timmar. 

Till Elements of AI:s webbplats

Internetstiftelsen
Internetstiftelsen har skapat en samling enklare utbildningar för att för dig som vill få förståelse och kunskap om internet och digitalisering. 

Till Internetstiftelsens webbplats

Swedsoft 
Hos Swedsoft hittar du en lista med tips på kurser och korta seminarium för yrkesverksamma som är tillgängliga nu eller i närtid och som är kostnadsfria.

Till Swedsofts webbplats

Dags att digitalisera

Dags att digitalisera är en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som vill digitalisera ditt företag. Utbildningen består av filmer som lär dig mig om digitalisering.

Till Dags att digitalisera 

Kurser i språk

Svenska institutet
Svenska Institutet erbjuder gratis kurser för dig vill komma i gång att lära dig svenska. Kursen ger grundläggande kunskaper i att prata och skriva svenska.

Till utbildningen Learning Swedish

Utbildningar för industriföretag

Mälardalens högskola
Mälardalens högskola har extrainsatta distanskurser för svensk industri, bland annat inom modellbaserad testning, prediktiv dataanalys och AI. 

Till utbildningar hos Mälardalens högskolas

Byggbranschens utbildningscenter (BUC)
BUC erbjuder utbildningar för byggbranschen i hela Sverige. Ett fåtal utbildningar är gratis.  

Till BUCs webbplats

Övriga utbildningar

Lärportal för industriföretag 
Lärportalen erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar inom områden som 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap.Dina anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Bakom utbildningarna står bland andra Produktion2030, Yrkeshögskolan samt svenska och utländska universitet.

Till Lärportalen på Tillväxtverkets webbplats

Starta en startup
Starta en startup är en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som håller på att starta ett företag. Materialet består av många korta filmer.

Till Starta en startup

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp