Utbildningar för dina anställda

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat utbildningar för dig som funderar på kompetensutveckling för dig eller för dina anställda.

Genom kompetensutveckling kan du ta in ny och värdefull kunskap i ditt företag som kan bidra till en utveckling av hela din affärsidé. Det i sin tur kan bidra till att ditt företag växer och du når nya marknader och kunder. Om du för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt för att förbereda innan företaget kommer igång igen.

Du kan få tips om hur du tar till vara på den kompetens du har i ditt företag och hur du utvecklar den i tjänsten Personalstark. Genom att till exempel skapa en kompetensmatris får du en bra överblick över vilka kunskaper som finns i ditt företag. Det kan hjälp dig att se vilken kompetens ni kan behöva komplettera med.

Personalstark
Så gör du en kompetensmatris

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Under korttidsarbete frigörs tid för dina anställda som ger möjlighet för dem att delta i kompetensinsatser, vilket stärker ditt företag på både lång och kort sikt. 

Om du som arbetsgivare får stöd vid korttidsarbete kommer du ha möjlighet att söka ersättning för delar av de kompetensinsatser som genomförs under den tid som dina anställda är arbetsbefriade.

För att få ersättning ska det krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Här finns en lista med olika utbildningar för din personal: 

  1. Svenska lärplattformar
  2. Internationella lärplattformar
  3. Utbildningar för turist- och besöksnäringen
  4. Hållbarhet
  5. Digitalisering
  6. Kurser i språk
  7. Utbildningar för industriföretag
  8. Övriga utbildningar 

Svenska lärplattformar

Studier.se 

Studier.se är en digital söktjänst för utbildningar och kurser i Sverige. Det finns över 6 600 utbildningar tillgängliga från över 1 800 utbildningsanordnare. 

Studier.se:s webbplats

Studera.nu

På Studera.nu hittar du information om utbildningar från högskola och universitet.

Studera.nu

Extra pengar för korta kurser till universitet och högskolor

Flera högskolor och universitet har tilldelats extra pengar för kurser inom olika områden. På antgning.se kan du söka kurser och det är även där din personal gör sina personliga ansökningar. Du kan även hitta information om kurser på högskolorna och universitetens egna webbplatser.

Antagning,se

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskolan har längre utbildningar som sträcker sig över ett halvår – tre år, de flesta avgiftsfria. 

Yrkeshögskolans webbplats

Yrkeshögskolan - kortutbildningar 

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna är under 100 YH-poäng och passar för den som vill fylla på med mer kompetens

eller är i behov av omställning. 

Korta utbildningar på Yrkeshögskolans webbplats

Utbildningsinfo

Utbildningsinfo har information om alla utbildningar och skolor i Sverige. 

Utbildningsinfo

Internationella lärplattformar

MIT OpenCourseWare 

Hos Massachusetts Institute of Technology (MIT) hittar du kurser online inom bland annat tekniker och matematik. Nästan alla kurser är gratis.

MITs webbplats

Open Learning Initiative (OLI)

Open Learning Initiative erbjuder gratis kurser för självstudier. Du hittar bland annat kurser inom datavetenskap projektledning och verksamhets-/processutveckling. 

OLI:s webbplats

Coursera

Coursera är en utbildningsplattform med utbildningar inom flera olika ämnen. För att ta del av kurserna behövs ett konto men de flesta kurserna är gratis.

Courseras webbplats

EDX

Även EDX är en utbildningsplattform med fokus på teknik och industri. De samarbetar med bland andra KTH, Harvard, MIT och Berkeley.

EDX:s webbplats

Utbildningar för turist- och besöksnäringen

Tourism in Skåne

Tourism in Skåne har tagit fram en sida med som stärker kompetensen för de som jobbar inom besöksnäringen.  Det finns bland annat utbildningar inom försäljning, film och foto och omvärldsbevakning.

Tourism in Skånes webbplats

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar för människor som jobbar i besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turistverksamhet. 

Linnéuniversitetets webbplats

Hållbarhet

Energismarta företag

Energimyndigheten har tagit fram webbutbildningar i energieffektivisering för olika branscher i serien Energismarta företag. De nuvarande fem utbildningarna riktar sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer och livsmedelsföretag. Hotell- och restaurangkurserna finns även på engelska.

Webbutbildningar - energismarta företag hos Energimyndigheten

Digitalisering

Elements of AI

En gratis onlinekurs för att lära sig grunderna om artificiell intelligens (AI). Kursen lär ut vad AI är, vad man kan göra med AI samt dess påverkan på samhället och individen. Undervisningstiden är ca 15–30 timmar. 

Elements of AI:s webbplats

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen har skapat en samling enklare utbildningar för att för dig som vill få förståelse och kunskap om internet och digitalisering. 

Internetstiftelsens webbplats

Swedsoft 

Hos Swedsoft hittar du en lista med tips på kurser och korta seminarium för yrkesverksamma som är tillgängliga nu eller i närtid och som är kostnadsfria.

Swedsofts webbplats

Dags att digitalisera

Dags att digitalisera är en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som vill digitalisera ditt företag. Utbildningen består av filmer som lär dig mig om digitalisering.

Dags att digitalisera 

Kurser i språk

Svenska institutet

Svenska Institutet erbjuder gratis kurser för dig vill komma i gång att lära dig svenska. Kursen ger grundläggande kunskaper i att prata och skriva svenska.

Utbildningen Learning Swedish hos Svenska institutet

Utbildningar för industriföretag

Lärportal för industriföretag 

Lärportalen erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar inom områden som 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap.Dina anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Bakom utbildningarna står bland andra Produktion2030, Yrkeshögskolan samt svenska och utländska universitet.

Lärportalen på Tillväxtverkets webbplats

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola har extrainsatta distanskurser för svensk industri, bland annat inom modellbaserad testning, prediktiv dataanalys och AI. 

Utbildningar hos Mälardalens högskola

Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

BUC erbjuder utbildningar för byggbranschen i hela Sverige. Ett fåtal utbildningar är gratis. 

BUCs webbplats

Learning for professionals 

Learning for professionals är en webbplats som har samlat korta utbildningar från fyra olika universitet för de som är verksamma inom industrin.

Learning for professionals webbplats

Övriga utbildningar

Starta en startup

Starta en startup är en digital kunskapsbank som innehåller information och inspiration för dig som håller på att starta ett företag. Materialet består av många korta filmer.

Starta en startup

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp