Hitta rätt lösning

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns flera sätt att lösa personalbehov. Börja med att titta på omfattningen, komplexiteten och hur brådskande behovet är. Sedan är det lättare att hitta en kostnadseffektiv lösning. Här får du guidning och tips på vägen.

Interna lösningar

Se först på möjligheten att fylla behovet av arbetskraft eller kompetens internt.  Kanske har du någon deltidsanställd medarbetare som skulle vilja gå upp i tid? Är behovet en ny kompetens eller en specifik validering så undersök möjligheten att utbilda någon internt som skulle vilja och kunna ta rollen. Att investera i befintlig personal ger god avkastning på arbetsgivarkontot. Att höja nivån på befintliga medarbetare istället för att rekrytera in färdiga specialister har även fördelen att eventuella ersättare för deras tidigare roller förmodligen är lättare att tillsätta då de har en lägre kravnivå.

Anställningsform

Anpassa alltid anställningen efter behovets omfattning då du rekryterar. Är behovet permanent så använder du dig av en tillsvidareanställning medan en visstidsanställning är det bästa för ett tidsbegränsat behov. Tänk även efter om du behöver en anställd på heltid eller om det räcker med deltid. Dessa analyser hjälper dig att optimera resurserna och göra anställningen så kostnadseffektiv som möjligt.

Information om olika anställningsformer

Anställa med stöd

Anställer du någon som är nyanländ i Sverige, någon som varit arbetslös länge eller en ung person som behöver få möjlighet att komma in i arbetslivet har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen som kompenserar en del av lönekostnaden. Ofta en lönsam affär för båda parter där du som företagare får värdefull kompetens och fler personer får chans till arbete. 

Information om att anställa med stöd

Hyra in personal

Vid tillfälliga behov som kräver specialistkompetens kan inhyrning vara ett klokt alternativ. Det ger er hjälp från leverantören att hitta rätt kompetens och som uppdragsgivare och beställare garanteras ni en överenskommen nivå och leverans vilket ger trygghet i kritiska lägen. Det blir dessutom en känd kostnad under en begränsad period, tydligt kopplad till behovet vilket kan underlätta budgetering.

Praktik/”Exjobb”

Vid behov som inte kräver alltför stor specialistkunskap eller som inte har lika styrda tidsramar kan samarbeten med skolor för examensjobb eller praktik vara bra och givande alternativ för bägge parter. Dessa samarbeten kräver att du som arbetsgivare utser en handledare för de studerande ni tar in. Handledaren är ansvarig för att introducera och guida under den tid de är hos er.

Mer om kompetensförsörjning

Steg för steg - så rekryterar du

Här hittar du guider och mallar för hur processen kring rekrytering kan se ut.

Så har andra gjort

Här hittar du inspiration genom intervjuer som handlar om hur företag har arbetat med kompetensförsörjning.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp