Leda företag i tillväxt

Sidan blev senast uppdaterad:

Vill du vidareutveckla ditt företag? Det är lättare att leda ett företag i tillväxt om du har en genomtänkt tillväxtplan. Du kan också behöva stöd, till exempel i form av nätverk och kompetensutveckling.

Först och främst är det viktigt att du frågar dig själv vilken ambition du har med företaget och dess tillväxt. Är det viljan att tjäna mer pengar som är den största drivkraften? Eller är tillväxten en nödvändighet för att överleva på en tuffare marknad?

Till sidans topp

Tillväxtplan

Företaget kan växa och öka sin omsättning genom organisk tillväxt eller förvärvad tillväxt. Organisk tillväxt innebär att företaget har ökat i volym av egen kraft. Förvärvad tillväxt är ett resultat av företagsförvärv.

För att styra företaget mot tillväxt istället för att låta slumpen avgöra om ditt företag ska växa eller inte bör du ha en tillväxtplan. Du kan utgå från punkterna nedan när du skapar din tillväxtplan:

  • Hur ska företaget växa?
  • Hur ska finansiering ske?
  • Vilka risker finns?
  • Vilka marknader ska bearbetas?

Utifrån dessa punkter tar du ställning till på vilket sätt företaget ska växa, organiskt genom ökad produktion, nya produkter, utveckling av produkter eller genom export? Finansierar verksamheten sig själv under tillväxten eller ska du kanske söka riskkapital eller ta ett lån från banken? Vilka är de ekonomiska riskerna och hur klarar företaget dessa risker under tillväxten? Finns andra risker? Ska företaget rikta sig mot nya marknader eller bearbeta den befintliga? 

Det är viktigt att vara medveten om att företaget som växer kräver en chef som vill bli ledare av större format. Det kan därför vara dags att lämna över kontrollen av några delar av företaget till andra för att tillväxten ska kunna ske.

Till sidans topp

Anställa personal

Vid en tillväxt är det troligt att mer personal behöver anställas och att den du eventuellt redan har behöver vidareutbildning. När du anställer personal kommer du inte bara att få nya medarbetare, du kommer också att bli en ledare. Som ledare måste du kunna motivera och utveckla dina anställdas vilja att bidra till tillväxten. Din uppgift som ledare blir också att delegera och ge ansvar. Vid denna punkt i tillväxten kan det vara självklart för en del entreprenörer att låta någon annan ta över rollen som ledare, medan andra vill utvecklas i rollen. Det är dags att fundera över om du vill leda personal eller låta den rollen fyllas av någon annan.

Funderingarna kan också leda till insikten att det är skönt att ha någon mer som kan företaget. Det minskar exempelvis sårbarheten vid egen sjukdom.

Till sidans topp

Anlita experter

Att leda ett företag i tillväxt handlar också om att inse vikten av att anlita experthjälp. Kanske kan du anlita någon som är specialkunnig i din bransch under några månader, för att bygga upp ett nätverk eller dataprogram exempelvis. Har du skött din egen bokföring i den enskilda firman kan det vara dags att skaffa en bokföringskonsult eller revisor när företaget expanderar. Beroende på vilken bransch du verkar i kan olika typer av experter vara guld värda, kontinuerligt eller i perioder.

Till sidans topp

Skaffa nya delägare

Många handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare väljer att byta företagsform till aktiebolag när verksamheten växer. I aktiebolaget kan du ta in nya delägare som kan tillföra kompetens, kapital och kontakter. Om du istället väljer att vara ensam ägare är det en bra idé att välja en styrelse med erfarna människor som kan vara till hjälp i företaget. En god blandning av styrelsepersoner kan fungera som mentorer i olika faser av tillväxt.

Till sidans topp

Samarbeta i nätverk

Företaget i tillväxt kan tjäna mycket på att samarbeta med andra företag. Det kan innebära att du söker dig till ett lokalt nätverk, till exempel genom din orts företagarorganisation. Att ha ett lokalt samarbete kan medföra stora fördelar då det är lätt att träffas och kunskapen om de lokala förutsättningarna är gemensam.

Beroende på i vilken bransch ditt företag verkar kan det vara bra ha ett nationellt nätverk. Troligen finns andra företagare som har liknande behov som du och där ni kan vinna på att hjälpas åt.

Till sidans topp

Egen kompetensutveckling

Om du har anställt och står inför personalansvar, kan det vara bra att fördjupa din kompetens om vad som krävs av en företagare med personal. Hur genomför man lyckade utvecklingssamtal och lönesamtal? Vad krävs för att hantera konflikter? Hur ska man kunna förmedla sin företagsvision till personalen, gammal som ny?

Du kan söka dig till din orts kurser i företagarföreningens regi. Även studieförbunden kan vara ett alternativ. Distansutbildning är ett bra alternativ för dig som vill kunna lägga upp studierna så att det passar det egna företaget. Glöm inte att universitet och högskolor också har vidareutbildning som kan passa. Universitetsutbildning är dessutom en bra chans att bygga upp sitt eget CV, något som kan vara attraktivt för ledaren i ett tillväxtföretag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp