Transport och logistik

Sidan blev senast uppdaterad:

Transport och logistik handlar om att transportera en vara från en plats till en annan. Det kan vara en enkel dörr-till-dörrleverans eller en mer komplicerad leverans i flera steg där varan ska lastas om, förvaras på lager och skickas ut till flera olika kunder.

När du exporterar eller importerar måste du exempelvis känna till frakthandlingar för olika transportsätt, leveransvillkor för internationella transporter, transportförsäkringar, tullklareringar och annan administration för export eller import.

Transportör eller speditör?

Det är vanligast att anlita en traditionell transportör eller en speditör. En traditionell transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster.

En speditör ordnar med land-, flyg- eller sjötransporter eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder också olika logistiktjänster, som lagerhållning och administration. Många speditörer har egna transportmedel och kan sköta transporterna själva.

Om du är osäker på vilken transportlösning som passar din leverans, är det klokt att kontakta en speditör. Speditören kan hjälpa dig att komma fram till den bästa lösningen med hänsyn till vad det är för slags vara, kostnader, hur bråttom det är med mera. Om du exempelvis importerar eller exporterar små eller ett fåtal varor kanske det är bäst att använda postpaket. Det finns också budfirmor och kurirbolag som kan hjälpa till med försändelser till och från utlandet.

Läs mer om transportör och speditör på Business Swedens webbplats

Val av speditör

Vilket land du ska handla med har betydelse för vilken speditör du bör välja. Större speditörsföretag har kontor i många länder, medan mindre speditörer kan vara inriktade på några få länder. Speditörer kan också vara specialiserade inom olika områden eller transportsätt, eller för vissa typer av varor, till exempel livsmedel. Därför bör du jämföra olika speditörers erbjudanden.

Ett råd är att ta hjälp av en speditör som kan hjälpa dig med hela leveranskedjan från dörr till dörr, istället för att ha flera parter inblandade.

Logistiktjänster

Förutom själva transporten kan en speditör helt eller delvis sköta den logistik som krävs för att leverera varor till Sverige eller exportlandet och skicka ut dem till kunderna. Det kan handla om lagerhållning och administration, som att sköta export- och importförtullning och hantera alla dokument som är nödvändiga för export och import. Speditören kan alltså bland annat fungera som ett tullombud. Företaget har dock fortfarande ett ansvar för de uppgifter som lämnas till Tullverket i deras namn.

Speditörer brukar också kunna hjälpa till med exempelvis tullager, legaliseringar och stämplingar hos konsulat, tullregler, bestämmelser för transport av farligt gods och de förpacknings- och märkningskrav som gäller för att transportera dina varor.

Många små och medelstora företag lägger ut sin logistik på en extern part eftersom det kan bli mer flexibelt och billigare. I stället kan de fokusera på sin kärnverksamhet.

Leveransvillkor och transportförsäkring

Det är viktigt att säljare och köpare av varorna kommer överens om leveransvillkoren för transporten. Det kan handla om vem som ska beställa och betala transporten och vem som är ansvarig för varan under transporten och som därför har anledning att försäkra den.

Incoterms®

Inom internationell handel är de vanligaste leveransvillkoren de som finns samlade i Incoterms, som utarbetats av den Internationella Handelskammaren (ICC). Incoterms är erkänt av UNCITRAL som den globala standarden för tolkning av de vanligast förekommande leveransvillkoren. Nya Incoterms 2020 gäller från 1 januari 2020.

Läs mer om leveransvillkor på ICC:s webbplats

Incoterms 2020 består av 11 standardvillkor anpassade för olika transportsätt. Villkoren reglerar vad som gäller mellan säljare och köpare beträffande kostnader, risker och åtaganden under transporten. Det vill säga vem av säljaren eller köparen som ska stå för risk, fraktkostnad och försäkring. Leveransvillkor enligt Incoterms 2020 bör alltid anges i avtalet.

Du har ansvaret för varorna när du står för risken och då bör du skydda dig med en transportförsäkring. Risken kan övergå från säljare till köpare när varan skickas iväg av säljaren, när den tas emot av köparen eller någon gång under transporten.

Det finns alltid risk att varor skadas eller försvinner under transport, lastning eller lossning. Du bör därför se till att varorna är försäkrade. Transportförsäkring av varan är ofta ett villkor i försäljningsavtal eller remburs, även de gånger när det inte krävs enligt den Incoterms-regel parterna har valt.

Combiterms

Combiterms har tagits fram i Sverige och är en kostnadsfördelningsnyckel. Combiterms bygger på Incoterms och visar vem som ska stå för olika typer av kostnader när ett Incoterms-villkor valts.

Incoterms reglerar inte transportörens eller speditörens ansvar. Det ansvaret styrs av regler i det avtal som du tecknar med transportören eller speditören. Det är ofta de allmänna villkor som avtalet hänvisar till  – sina egna eller NSAB2015.

Läs mer om NSAB2015 på Transportsindustriförbundets webbplats

Ett begränsat ansvar gäller för exempelvis speditörers, transportörers, hamnars och stuveribolags hantering av gods för annans räkning, enligt nationella och internationella transportregler. Det kan också vara olika ansvarsregler under olika delar av transporten. Därför är det viktigt att du tecknar en transportförsäkring om du är ansvarig för godset under någon del av transporten.

Läs mer om leveransvillkor på Business Swedens webbplats

Läs mer om transportförsäkring på Business Swedens webbplats

Tänk på!

Innan du tar in offerter från speditörer, bör du ha klart för dig vilken del av frakten som du ska betala.

Hjälpte den här informationen dig?