Certifiering, kontroll och provning

Sidan blev senast uppdaterad:

När du måste bevisa att din vara eller tjänst uppfyller kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är certifiering, provning eller kontroll de vanligaste sätten.

Genom certifiering får du ett certifikat som visar att din produkt, din tjänst eller ditt system uppfyller kraven i specifik standard.

Ibland kan du själv bestämma om du ska certifiera dina varor eller tjänster. Men det kan också vara obligatoriskt enligt lagar och regler eller det avtal du slutit med kunden.

Kontroller handlar om att regelbundet inspektera en produkt när den används för att försäkra sig om att den uppfyller specifika krav.

Provning rör oftast vissa egenskaper hos produkten, exempelvis hållfasthet för leksaker, brandrisk med kläder och kläm- och skärrisker med fällbara stolar.

Är du osäker på vad som gäller för din produkt eller tjänst?

Kontakta din branschorganisation. Den kan informera om standarder och vad som gäller om certifiering, kontroll och provning i din bransch.

Läs mer om branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Ackrediterade organisationer förenklar handel

När du ska certifiera, prova eller kontrollera din vara eller tjänst kan du vända dig till organisationer som är ackrediterade hos Swedac. Att de är ackrediterade betyder att de är godkända att utföra analys, provning, kalibrering, certifiering och kontroll. 

Du kan ta reda på vilka ackrediterade organ som kan utfärda certifikat inom ditt verksamhetsområde på Swedacs webbplats.  

Läs mer ackrediterade organ på Swedacs webbplats

Om du använder en ackrediterad organisation kan det bli lättare att exportera dina produkter, eller att importera. Det finns internationella avtal som gör att certifieringar och provningar som utförs av en ackrediterad organisation i Sverige kan godkännas i andra länder och vice versa.

De finns olika slags internationella avtal som gäller för olika länder.

Kontakta Swedac för mer information på Swedacs webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp