Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Sidan blev senast uppdaterad:

Varor eller tjänster som du säljer måste uppfylla olika krav som ställs i lagar och regler eller av kunder. Det kan exempelvis handla om krav på funktion, säkerhet och märkning. Standarder hjälper dig att uppfylla sådana krav.

Standarder

En standard är en samling regler och riktlinjer som gemensamt har tagits fram av enskilda företag, organisationer och myndigheter. Standarder hjälper dig att undvika fallgropar, skapa ordning och reda och sätta kravnivåer på produkter och tjänster.

Standarder finns inom de flesta områden, som industri, it, vård och miljö. Många standarder är europeiska eller internationella. Det gör det enklare för dig att sälja dina produkter och tjänster på olika marknader. 

Läs mer om standarder i Kommerskollegiums faktablad Vad är standarder? eller på SIS webbplats

Där kan du också söka efter svenska, europeiska och internationella standarder.

Är du osäker på vilka standarder du bör följa?

Kontakta din branschorganisation. Den kan informera om vilka standarder som används i din bransch.

Certifiering

När du måste bevisa att kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda kan du låta en oberoende organisation certifiera, prova eller kontrollera din vara, tjänst eller process. 

Läs mer om certifiering, kontroll och provning

Certifiering, provning och kontroll i Sverige

Swedac prövar om verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering och kontroll har rätt kompetens och rutiner. Godkända verksamheter blir ackrediterade av Swedac. Du kan ta reda på vilka ackrediterade organ som finns inom ditt verksamhetsområde på Swedacs webbplats.

Läs mer om ackrediterade organ på Swedacs webbplats

Märkningar – obligatoriska och frivilliga

Vissa produkter ska vara CE-märkta för att få säljas i EU, Norge, Island och Lichtenstein (EES-området). Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s särskilda produktsäkerhetskrav för den produkten. 

CE-märkning är ett exempel på ett obligatoriskt märkningskrav. Det finns också frivilliga märkningar för att certifiera varor och tjänster. 

Läs mer om produktsäkerhet, obligatoriska och frivilliga märkningar

Svenska standardiseringsorgan och branschorganisationer

Nedan är några exempel på standardiseringsorgan och branschorganisationer som arbetar med att ta fram svenska, europeiska och internationella standarder:

Läs mer om branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Läs om hur du kan delta i standardutveckling på SIS webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp