Skydda dina immateriella tillgångar vid handel med andra länder

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du som säljer eller tillverkar produkter i andra länder information om hur du skyddar dina immateriella tillgångar med hjälp av patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

På den här sidan kan du läsa om: 

  1. Så söker du patent
  2. Så gör du en varumärkesansökan
  3. Så söker du designskydd
  4. Så fungerar upphovsrätten
  5. Så skyddar du dig mot piratkopiering
  6. Håll koll på datumen
  7. Behöver du hjälp?

Så söker du patent

En internationell patentansökan (PCT-ansökan) kan ge dig skydd i cirka 150 länder inklusive Sverige.

Internationell ansökan, PCT-ansökan hos Patent och registreringsverket (PRV)

Om din marknad finns i Europa kan du söka patent via det europeiska patentverket, EPO. De kan bevilja patent i drygt 30 länder.

Europeisk patentansökan hos PRV

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter.

Så gör du en varumärkesansökan

Du kan skydda ditt varumärke i hela EU genom att skicka en varumärkesansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet, EUIPO.

EU-varumärke hos PRV

Du kan göra en internationell varumärkesregistrering via World Intellectual Property Organisation, WIPO. Du kan då välja att skydda ditt varumärke i 97 länder och mellanstatliga organisationer (som EU och Benelux). Din internationella ansökan baseras på din ansökan till PRV eller EUIPO. Du måste alltså börja med att skicka din ansökan till någon av dem.

Internationell ansökan hos PRV

Så söker du designskydd

På följande sätt kan du söka internationellt designskydd:

Sök direkt till ett enskilt land på WIPO:s webbplats
Sök till samtliga EU:s medlemsländer via EUIPO på PRV:s webbplats 
Gör en internationell registrering - kan ge skydd i över 65 länder på WIPO:s webbplats

Du kan också få ett begränsat designskydd via EU:s förordning om gemenskapsformgivning. Skyddet träder i kraft utan att du behöver göra något annat än att offentliggöra din design och gäller endast i tre år.

Så fungerar upphovsrätten

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk, till exempel en text, ett musikstycke eller en film. 

Upphovsrätt hos PRV

Så skyddar du dig mot piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Om du som företagare har registrerade immateriella rättigheter bör du lämna in en ansökan om ingripande till Tullverket i förebyggande syfte. Med hjälp av den information du lämnar in kan tullen lättare identifiera och stoppa misstänkta piratkopior som importeras, exporteras eller passerar genom landet.

Ansökan för ingripande hos Europeiska kommissionens (på engelska)
Skydda ditt företag mot piratkopiering hos PRV

Håll koll på datumen

Om du tidigare har ansökt om patent, varumärke eller design i Sverige kan du begära prioritet om du ansöker i ett annat land inom en viss tid. Du får då samma ansöknings-datum på din internationella ansökan som på din svenska. För patent måste din inter-nationella ansökan ha kommit in inom tolv månader, och för varumärke och design inom sex månader.

Prioritet för patent hos PRV
Internationell ansökan varumärke hos PRV
Internationell ansökan för design hos PRV

Behöver du hjälp?

EU-kommissionens initiativ IPR Helpdesk kan ge dig råd om hur du bäst skyddar och bevakar dina immateriella rättigheter på världens olika marknader. Rådgivningen är kostnadsfri för små och medelstora företag i EU.

IPR Helpdesk hos PRV:s

PRV är Sveriges myndighet för immaterialrätt. Du kan höra av dig till PRV:s kundsupport för frågor om varumärke, patent, design och upphovsrätt.

Telefon: 08-782 28 00

Viktigt att tänka på när du ska lansera din produkt i ett annat land hos PRV

Mer om handel med andra länder

Hitta rådgivning

Här hittar du rådgivare, finansieringserbjudanden och andra stöd om du vill expandera utanför Sverige.

Handel med varor och tjänster

Lär dig mer om att handla med varor och tjänster med länder inom och utanför EU.

Hjälpte den här informationen dig?