Personal och kompetens

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska ta steget ut på en internationell marknad bör du fundera igenom vilken kompetens, vilka nätverk och vilka resurser du behöver.

Etablera nätverk

När du ska ta steget ut på en internationell marknad bör du skapa nätverk som kan hjälpa dig med att öka din kunskap om den nya marknaden.

Att delta i nätverk är kanske det allra viktigaste för att lyckas i internationella affärer. Det är ofta avgörande för att upptäcka internationella affärsmöjligheter.

Det kan handla om nätverk med myndigheter, branschorganisationer och andra aktörer som kan hjälpa dig att etablera din produkt på den nya marknaden.

Plan för internationell satsning

När du ska etablera ett nätverk för att handla med en ny marknad behöver du språkkunskaper, kompetens att hantera kulturella skillnader och kännedom om hur man gör affärer i landet i fråga.

Du behöver alltså ha en tydlig strategi för vilken typ av människor och kompetens du behöver i företaget. Du behöver också ha en plan för hur du ska rekrytera eller på annat sätt få tillgång till dem.

För att du ska lyckas kan det med andra ord vara avgörande att du rekryterar en bra styrelse, rätt personal och att du tar hjälp av experter inom olika områden.

Ta hjälp av experter

Om du själv inte har den kompetens som krävs för att komma igång med den internationella satsningen är det en bra idé och att ta hjälp från andra. Om du har ett aktiebolag kan du till exempel ta in delägare som kan tillföra kontakter, kapital och kompetens i internationella affärer.

Vill du vara ensam ägare kan det passa bättre att rekrytera ledamöter eller andra experter som känner till den aktuella marknaden och som är bra på exportförsäljning.

Om du behöver hjälp att rekrytera nya ledamöter eller experter, kan du kontakta inkubatorer samt lokala och nationella nätverk i din bransch.

Anställa personal

Kanske finns det redan någon anställd som har god insyn och stor förståelse för företaget och som dessutom har de språkkunskaper som behövs. Kan denna också få de kunskaper som krävs för företagets utlandssatsning?

Ett annat alternativ är att anställa någon som kan hjälpa till med satsningen. Se då till att du anställer en person med rätt kompetens för aktuell marknad, med kunskap om utländsk försäljning, marknadsföring, affärskultur och med rätt språkkunskaper.

Om du anställer någon som är bosatt i det nya landet bör du göra en riktig efterforskning, både hur det fungerar rent regelmässigt i det landet men också att personen faktiskt har den kompetens du behöver. Se till att integrera den nyanställde på arbetsplatsen och att förmedla kunskaper om svensk affärskultur.

Ibland kan det krävas att du sänder ut personal till det nya landet för att uppfylla dina åtaganden mot köparen. Det finns särskilda regler för socialförsäkringsskydd och inkomstskatt som gör det lättare att sända ut arbetstagare. Läs mer under rubriken Utsändning av anställda.

Utsändning av anställda

Den som tillfälligt sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas normalt av den svenska socialförsäkringen om hen stannar under högst två år. Det går att söka dispens för en längre tidsperiod.

Om den anställde blir utsänd till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz omfattas hen normalt av den svenska socialförsäkringen om den anställde arbetar utomlands i högst ett år. För vissa länder kan utsändningstiden förlängas.

Läs mer om villkor för utsändning till EU/EES, Schweiz samt övriga länder på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om egenföretagare som tillfälligt arbetar utomlands på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om kontrolluppgifter, socialavgifter och skatteavdrag när du sänder ut personal utomlands på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor som rör utsändning av anställda. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Läs mer om Skatteupplysningen på Skatteverkets webbplats

Mer om att anställa utomlands

Att anställa

Behöver du anställa någon i ett annat land?

Hjälpte den här informationen dig?