Patent, varumärke, design, upphovsrätt

Sidan blev senast uppdaterad:

Ska du lansera ditt företag eller din produkt i ett annat land? Här hittar du tips och råd om hur du skyddar din vara eller tjänst med hjälp av patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt i andra länder.

Fördjupad information om handel med andra länder hittar du hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Läs mer om handel med andra länder på PRV:s webbplats

Det är viktigt att du skyddar din tillgång i de länder där du har tänkt att verka. Det gäller oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design. Att du verkar i ett annat land kan till exempel betyda att du tillverkar eller säljer din produkt eller tjänst där.

För dig som ska söka patent

En internationell patentansökan (PCT-ansökan) kan ge dig skydd i cirka 140 länder inklusive Sverige.

Läs mer om PCT-ansökan på PRV:s webbplats

Om din marknad finns i Europa kan du söka patent via det europeiska patentverket, EPO. De kan bevilja patent i drygt 30 länder.

Läs mer om europeisk patentansökan på PRV:s webbplats

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter.

För dig som ska söka varumärke

Du kan skydda ditt varumärke i hela EU genom att skicka en varumärkesansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet, EUIPO.

Läs mer om EU-varumärke på PRV:s webbplats

Du kan göra en internationell varumärkesregistrering via World Intellectual Property Organisation, WIPO. Du kan då välja att skydda ditt varumärke i 97 länder och mellanstatliga organisationer (som EU och Benelux). Din internationella ansökan baseras på din ansökan till PRV eller EUIPO. Du måste alltså börja med att skicka din ansökan till någon av dem.

Läs mer om internationell registrering på PRV:s webbplats

För dig som har eller ska söka designskydd

På följande sätt kan du söka internationellt designskydd:

Sök direkt till ett enskilt land på WIPO:s webbplats

Sök till samtliga EU:s medlemsländer via EUIPO på PRV:s webbplats

Gör en internationell registrering - kan ge skydd i över 65 länder på WIPO:s webbplats

Du kan också få ett begränsat designskydd via EU:s förordning om gemenskapsformgivning. Skyddet träder i kraft utan att du behöver göra något annat än att offentliggöra din design och gäller endast i tre år.

Ansök om internationellt skydd inom en viss tid

Har du börjat med att skydda dina tillgångar i Sverige? Då kan det vara smart att hålla koll på vilket datum du skickade in din ansökan. När du gör din internationella ansökan har du nämligen möjlighet att använda dig av det datum som du skickade in din svenska ansökan på. En förutsättning är att du gör din internationella ansökan inom en viss tid. Din internationella ansökan anses då vara gjord samtidigt som din svenska ansökan. Det är bra att ha ett tidigt datum för när ansökan kom in, om någon skulle ha skickat in en liknande ansökan om patent, varumärke eller design.

För patent ska du lämna in din internationella ansökan inom tolv månader från att du lämnat in din svenska ansökan. För varumärke och design måste du skicka in ansökan inom sex månader från att du skickade in din svenska ansökan.

Upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapar ett verk, till exempel en text, ett musikstycke eller en film. Rätten uppkommer samtidigt i alla länder som är anslutna till World Trade Organisation, WTO, eller Bernkonventionen som administreras av WIPO.

Läs mer om upphovsrätt på PRV:s webbplats

Piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Ju mer framgångsrik du är som företagare, desto större är risken att någon kopierar dina produkter. Om du som företagare har registrerade immateriella rättigheter bör du lämna in en ansökan om ingripande till Tullverket i förebyggande syfte. Med hjälp av den information du lämnar in kan tullen lättare identifiera och stoppa misstänkta piratkopior som importeras, exporteras eller passerar genom landet.

Läs mer om ansökan för ingripande på Europeiska kommissionens webbplats

Läs mer om hur du kan skydda dig mot piratkopiering på PRV:s webbplats

IPR Helpdesks

IPR Helpdesks är professionella rådgivare inom immaterialrätt. De är experter på de lagar som gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i just den region där de arbetar. Du hittar en lista på IPR Helpdesks hos PRV.

Läs mer om IPR Helpdesk på PRV:s webbplats

Hur har andra gjort?

Låt dig inspireras av hur andra framgångsrika företag har gjort, och hur de har tänkt runt sina immateriella tillgångar när de har satsat på en internationell marknad.

Läs hur andra företag har gjort på PRV:s webbplats

Hjälpte den här informationen dig?