Ta betalt vid internationella affärer

Sidan blev senast uppdaterad:

Förtroendet mellan dig och kunden kan många gånger vara avgörande för hur betalningen ska gå till. Du bör vara extra försiktig med nya affärsförbindelser. Det är viktigt att alla betalningsvillkor står tydligt i köpeavtalet.

Läs mer om utlandsbetalningar på Business Swedens webbplats

Säkra betalningsformer i affärsförhållanden

För att dina risker ska bli så små som möjligt när du exporterar, kan du exempelvis begära förskottsbetalning, betalning mot remburs, dokumentinkasso eller betalningsgaranti från bank. Du kan också komplettera med en exportkreditgaranti från Exportkreditnämnden (EKN) eller från ett privat kreditförsäkringsbolag, eller sälja fakturan i form av exportfactoring.

Ren betalning

Vid etablerade affärsrelationer är det vanligt med ren betalning. Köparen kan göra en banköverföring eller köpa kommersiella checkar på banken och skicka dem med posten till säljaren.

Förskottsbetalning

Det absolut säkraste sättet för dig som exportör är att kräva förskottsbetalning. Då kan du få betalt innan du behöver leverera varan till köparen.

Betalning mot remburs

Remburs är en mycket säker men också dyr betalningsform. Köparen anvisar betalning genom sin bank och banken garanterar betalning till säljaren när hen presenterar vissa dokument för banken. Remburs kan vara en fördel när du gör affärer med en ny kund och vill undvika förskottsbetalning.

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso innebär att säljaren skickar dokument som skeppningshandlingar, faktura och packlista via banken. Banken lämnar ut dem till köparen först när varan är betald. Dokumentinkasso fungerar ungefär som postförskott. För säljaren kan det bli dyrt om inte köparen hämtar ut dokumenten eftersom säljaren får betala för att ta hem varan igen.

Betalningsgaranti från bank

En betalningsgaranti innebär att köparens bank lovar att betala ut ett visst belopp till säljaren om köparen inte fullgör sin del av avtalet. Vänd dig till din bank för att få reda på hur betalningsgarantin fungerar med det aktuella landet.

Exportfactoring

För att säkra betalningen för en exportorder kan du sälja fakturan till ett finansbolag, så kallad exportfactoring. Det fungerar i princip på samma sätt som factoring inom Sverige, det vill säga att finansbolaget tar över risken att inte få betalt.

Exportkreditförsäkringar

Exportkreditnämnden (EKN) erbjuder olika garantier för att skydda ditt företag mot risken för att inte få betalt. EKN försäkrar förluster som orsakas av kommersiella och politiska händelser. Det finns också privata försäkringsbolag i Sverige och utomlands som erbjuder exportkreditförsäkringar.

Läs mer om olika garantier för exportörer på Exportkreditnämndens webbplats

Betalningslösningar vid e-handel

Det finns många betalningslösningar vid e-handel, här är några exempel:

  • kredit- eller kontokort
  • swish
  • sms
  • wap
  • betalsamtal
  • digital plånbok
  • direkt betalning (internetbanker)
  • postförskott
  • faktura.

Vilken metod ska du välja? Det beror på hur mycket pengar det handlar om och vilken målgrupp du har.

Du ska inte bara välja betalningslösning, utan också leverantör för betalningslösningen. Det finns många leverantörer att jämföra mellan. Glöm inte att räkna på kostnaden (startkostnad, månadskostnad och transaktionskostnad).

Indrivning genom inkasso

Om du inte får betalt för produkter och tjänster som du har sålt till utlandet kan du försöka få in dina pengar genom inkasso. Det kan dock vara svårt att sätta sig in i de regler som gäller i det andra landet. Därför bör du ta kontakt med ett svenskt inkassoföretag som har kontakter och resurser där köparen finns.

Hjälpte den här informationen dig?