Marknadsundersökning

Sidan blev senast uppdaterad:

När du kartlägger exportmarknaden ska du alltid skaffa kunskaper om den nya marknadens konkurrenssituation, kvalitetsnivå, regelverk och kultur.

Om du har en konkurrensfördel i Sverige, kanske du ska söka dig till marknader där du kan behålla fördelen i så stor utsträckning som möjligt. Det kan exempelvis handla om att du kan hålla lågt pris, eller om en unik egenskap som din produkt är ensam om på marknaden.

Ett första steg kan vara att ta reda på hur mycket Sverige redan handlar med landet. Titta på kortsiktiga och långsiktiga trender: vad beror förändringarna på? Du kan också titta på olika sorters befolkningsstatistik för att få en överblick över potentiella kunder och deras köpmönster.

Läs mer på den här sidan om:

Informationskällor för marknadsundersökningar
Marknadstillträde
EU:s marknadstillträdesdatabas
Marknadsvillkor
Marknadsanalys
Marknadspotential
Konkurrensanalys
Kundanalys och prisstrategi
Förstå kulturella särdrag
Hållbart företagande – guider och verktyg
Filmer - Vilket land ska jag börja exportera till?

Till sidans topp

Informationskällor för marknadsundersökningar

I vår interaktiva karta hittar du kontaktuppgifter och webbadresser till olika aktörer som kan hjälpa dig att inhämta information om olika marknader.

Gå till Få koll på olika marknader.

Till sidans topp

Marknadstillträde

Importrestriktioner, kvoter, tullar, dokumentationskrav med mera kan göra det svårare att komma in på exportmarknaden. Om det finns ett frihandelsavtal mellan landet i fråga och EU, kan det göra det lättare för dig att sälja dina varor och tjänster.

Det finns också annat som kan påverka dina möjligheter att komma in på en exportmarknad. Några exempel är krav på lokalt innehåll (det vill säga att du måste använda inhemska insatsvaror), immaterialrättsliga åtgärder, diskriminerande offentlig upphandling, valutabestämmelser, tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för hur man bedömer om din vara eller tjänst överensstämmer med tekniska föreskrifter eller standarder.

Tekniska föreskrifter kan exempelvis vara krav på varuegenskaper och tillverkningsmetoder. Det kan handla om krav på följande:

 • kvalitetsnivå
 • prestanda
 • säkerhet
 • mått
 • terminologi
 • symboler
 • provning och provningsmetoder
 • förpackning, märkning och etikett.

För tjänster kan det också finnas krav på tjänstens innehåll och hur den ska utföras, eller att den person som ska utföra den ska ha en viss kompetens.

Du kan också vända dig till den så kallade TBT-kontaktpunkten i det land du vill exportera till och fråga om vilka regler som gäller för din produkt.

Läs mer på TBT-kontaktpunkten

Till sidans topp

EU:s marknadstillträdesdatabas

EU:s marknadstillträdesdatabas (Market Access Database) innehåller information om tullavgifter, dokumentationskrav och andra handelshinder för olika länder.

Läs mer om databasen på Kommerskollegiums webbplats

Se film om hur du använder Market Access Database

För att söka fram tullavgifter, dokumentationskrav med mera måste du använda rätt varukod för din vara. Till din hjälp finns Market Access Database eller Tulltaxan om du föredrar varubeskrivningar på svenska.

Sök varukod med Market Access Database

Sök varukod med Tulltaxan på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Tänk på!

Försäljningen av dina varor och tjänster på exportmarknaden kan också hindras av andra företags immaterialrättsskydd, såsom patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Till sidans topp

Marknadsvillkor

Du kan räkna med att exportmarknaden ställer många olika krav på din produkt. Du bör grundligt undersöka vilka regler, krav, tillstånd och annat som påverkar marknadsföring och försäljning av dina varor och tjänster.

Det kan handla om krav på kundsupport, konsumentgarantier och annat konsumentskydd samt produktansvar och andra tvingande regler som kan ge stora konsekvenser för dig om något går fel.

Konkurrensregler kan begränsa möjligheterna att komma överens om distributionsavtal, prissättning och andra affärsförhållanden. Det kan även finnas skatteregler som särskilt gäller för dina varor och tjänster.

Du får inte glömma att ta reda på hur byråkratin fungerar i landet. I vissa länder kan det vara enklare att använda en lokal rådgivare i kontakter med exempelvis myndigheter.

Till sidans topp

Marknadsanalys

Tänk på att det alltid är lättare att expandera en nisch än att skala ner. Därför kan det vara klokt att börja med ett litet geografiskt område, eller med bara ett segment eller en sektor på marknaden.

Till sidans topp

Marknadspotential

Försök uppskatta den potentiella marknaden för din vara eller tjänst och hur stor marknadsandel du tror du kan nå.

Om du bedömer att du kan nå en tillräckligt stor marknadsandel för att satsningen ska bli lönsam, bör du ta reda på om marknaden för din produkt är mogen, växande eller avtagande.

Till sidans topp

Konkurrensanalys

Du bör ta reda på vilka liknande produkter som finns och vilka som levererar dem. Är det lokala eller internationella företag? Vilka säljer de till? Hur gör de för att lyckas?

Hur kommer du att särskilja dig från dina konkurrenter? Ett sätt att ta reda på det är att identifiera deras styrkor och svagheter och sedan formulera dina svar.

Du bör också undersöka konkurrenternas immaterialrättsskydd och jämföra med ditt eget. Kommer det att innebära fördelar eller nackdelar för dig att konkurrera?

Till sidans topp

Kundanalys och prisstrategi

För att kunna sälja in din vara på ett bra sätt, måste du kunna förklara varför en potentiell kund ska köpa av dig och visa vad som skiljer dig från konkurrenterna.

Din produkt måste möta kundens behov, annars är det osannolikt att den blir lönsam.

Kunden måste också vilja betala ditt pris. Du måste därför försäkra dig om att du har satt rätt pris på din produkt.

Du kan exempelvis få prisindikationer på mässor och evenemang, hos konkurrenter och av medlemmar i branschorganisationer. Du kan också ta kontakt med potentiella kunder.

Ger ditt pris kostnadstäckning och vinst? Du måste ta hänsyn till tilläggskostnader som exempelvis:

 • frakt och försäkring
 • distributörens marginal eller ersättning
 • tullar
 • administrativa avgifter
 • skydd av immateriella rättigheter
 • översättningskostnader
 • regelefterlevnad.

Du bör också identifiera prisrisker som restriktiva handelsregler, dumpning, valutarisker, administrativa pålagor och konkurrentsvar.

Till sidans topp

Förstå kulturella särdrag

Även om du läser på om den nya marknaden kan det vara svårt att verkligen förstå marknaden och dess affärsmiljö. Det kan därför vara värdefullt att anställa eller ta hjälp av någon från det aktuella landet som förstår kunderna, köpmönster och beslutsprocesser.

Ibland kan man inte använda det som fungerar på hemmamarknaden. Då måste man ändra produkten för att den ska bli kulturellt acceptabel.

Du kanske behöver göra ytliga förändringar, exempelvis ändring i varumärke (färger, logotyp, bildspråk), marknadsföring, förpackning, utformning av ingredienslista etc.

Du kan också behöva ändra själva produkten, exempelvis om du ska sälja din matprodukt på en marknad där dina kunder vill ha andra smaker.

Var beredd att förändra din produkt eller tjänst för att undvika tvister, även om det framstår som trivialt för dig. Var flexibel.

Till sidans topp

Hållbart företagande - guider och verktyg

Hållbart företagande kan vara en fördel om du ska handla med andra länder. Här finns några verktyg som hjälper dig att komma igång med ditt hållbarhetsarbete.

CSRtips.se

På CSRtips.se hittar du en enkel metod för dig som är småföretagare och vill arbeta hållbart.

Läs mer om CSRtips.se

Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd till designer och uppdragsgivare i det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter, processer, system eller miljöer som möter framtidens krav.

Använd Hållbarhetsguiden

Business Swedens Hållbarhetsguide

Guiden är ett är ett hjälpmedel och syftar till att ge vägledning till hållbart företagande för både små och medelstora företag som ska exportera. Guiden innehåller sex steg till lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär. Här finns också exempel på utmaningar och risker inom olika områden samt tips på förebyggande åtgärder.

Gå till Hållbarbetsguiden på Business Swedens webbplats

CSR-Kompassen

CSR-Kompassen är ett gratis online-verktyg som hjälper företag att komma igång med arbetet med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan inom produktion, handel och service.

Använd CSR-Kompassen

Läs mer om hållbart företagande – guider och verktyg

Till sidans topp

Filmer - Vilket land ska jag exportera till?

Film - Vilket land ska jag börja exportera till? (del 1)

Vad är viktigt att tänka på vid export till andra länder? Helene Rönnholm från Business Sweden reder ut de viktigaste frågorna och tar bland annat upp vikten av affärskultur för ett bra samarbete.

Se film med Business Sweden

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Film - Vilket land ska jag börja exportera till? (del 2)

Helene Rönnholm från Business Sweden reder ut de viktigaste frågorna kring export till andra länder och tipsar om vad Business Sweden kan hjälpa till med.

Se film med Business Sweden

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Hjälpte den här informationen dig?