Etablering, distribution och säljkanaler

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns olika sätt att sälja sina varor och tjänster i andra länder. Att sälja genom agenter och återförsäljare är ett relativt billigt och enkelt sätt att gå in i en ny marknad. E-handel kan också vara lättare och billigare än att till exempel sälja varor i en butik.

Du kanske behöver vara tillgänglig på marknader där du har många eller stora kunder. Då kan du exempelvis välja att etablera dig genom filial eller dotterbolag, joint venture eller franchising.

E-handel

Om du ska lansera din webbshop utomlands finns det mycket att förbereda och tänka igenom. Framför allt måste du skaffa dig kunskap om den marknad du vill sälja på och anpassa din webbshop till lokala krav och förutsättningar.

Business Swedens e-handelsguide innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteenden och trender på 30 e-handelsmarknader inom och utanför EU. Guiden är kostnadsfri, men du behöver registrera dig.

Läs mer om Business Swedens e-handelsguide

Agenter och återförsäljare

Att använda en agent eller återförsäljare är ett kostnadseffektivt sätt att ta sig in på en ny marknad, särskilt om de är specialiserade på just din bransch. Nackdelen är att du inte har någon kontakt med slutkunden och det blir svårare att lära sig mer om exportmarknaden. Om samarbetet blir framgångsrikt, kan ni bilda ett joint venture. 

Se film - Vad är skillnaden mellan agent, samarbetspartner, kommissionär (del 1)

Se film - Vad är skillnaden mellan agent, samarbetspartner, kommissionär (del 2)

Agenter

En agent representerar ditt företag på exportmarknaden. Normalt betalar du agenter provision på försäljningen. Det är du som äger produkten och du är ansvarig för kostnader som uppstår för agenten.

Tänk på att i vissa länder kan agenter betraktas som anställda och då får du ett arbetsgivaransvar. Vill du undvika det, ska du i stället anlita en återförsäljare.

Återförsäljare

En återförsäljare köper in dina produkter, sätter ett eget pris och säljer dem vidare i eget namn till sina kunder. Återförsäljare har oftast ett lager och tar därför en helt annan ekonomisk risk än agenten.

Agent- och återförsäljaravtal

Det är viktigt att du förtydligar rättigheter och skyldigheter med agent och återförsäljare i ett avtal som bör vara skriftligt. I avtalet ska du bland annat precisera uppgifter om

  • provision
  • priser
  • ansvarsfördelning
  • uppsägning av avtalet
  • vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet
  • vilken domstol som ska avgöra en eventuell tvist.

Det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist med kunskaper om internationell handel för att skriva avtal. En jurist kan hjälpa till att hantera frågor om exklusivitet och selektiva distributionsavtal. Det kan bli aktuellt när du använder en återförsäljare.

Läs mer om handelsagentavtal på Business Swedens webbplats

Läs mer om återförsäljaravtal på Business Swedens webbplats

Filial

Om du startar en filial har du ett fast driftställe på den utländska marknaden. En filial är ingen självständig juridisk person utan kan ses som en utlokaliserad del av ditt svenska bolag. Du måste dock registrera filialen i det aktuella landet. Eftersom filialen inte är en juridisk person ska du redovisa resultatet i filialen i ditt svenska bolag.

I regel behöver du även redovisa och betala skatt på filialens verksamhet i det aktuella landet. Denna skatt avräknas normalt sett sedan från den skatt du betalar i Sverige.

Dotterbolag

Ett dotterbolag på en utländsk marknad är en egen juridisk person och omfattas av lagarna i etableringslandet. Dotterbolag beskattas normalt i det land där det är verksamt.

Joint venture

Joint venture kan till exempel innebära att du och din utländska partner tillsammans startar ett nytt företag för att sälja din produkt.

Franchising

Genom att erbjuda franchising kan du expandera med mindre risk för förluster och med mindre egna resurser, än om du skulle sälja utomlands helt på egen hand. Franchisetagaren på den nya marknaden kan ofta mer om marknaden än du själv och bidrar dessutom med kapital. Därför kan du ofta expandera snabbt genom franchising.

En viktig del vid etablering i nya länder är att skydda dina immateriella rättigheter. Syftet är att ingen ska kopiera din vara eller tjänst. Beroende på din verksamhet kan du behöva patentskydd, varumärkesskydd eller designskydd.

Hjälpte den här informationen dig?