Risker vid utrikeshandel

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid internationell handel ökar dina möjligheter, men det betyder också större risker, som kan leda till ökade kostnader som uteblivna betalningar eller leveranser, anpassning av varan eller tjänsten till en ny marknad. Här tar vi upp exempel på risker.

Kommersiell risk
Valutarisk
Legala risker
Risk för piratkopiering
Politisk risk
Landrisk- och korruptionsriskanalyser
Transportrisker
Kulturella och språkliga skillnader
Hur hanterar du risker

Kommersiell risk

Du bör ha god kunskap om den du gör affärer med. Finns förutsättningar för en bra affärsrelation? Hur svårt kan det bli att lösa potentiella tvister? Är din kund den som den utger sig för att vara? Gör en bakgrundskoll av din tänkta affärspartner genom följande åtgärder:

  • begär en kopia av deras företagsregistrering
  • begär en kopia av export- /importlicens då det krävs
  • fråga efter referenser om företag i Sverige som företaget handlat med tidigare
  • kolla deras webbsida.

Du tar reda på hur stor risken är för att din kund eller leverantör går i konkurs så att du inte riskerar uteblivna betalningar eller leveranser.

Internationella kreditupplysningsföretag eller din bank kan hjälpa dig med kreditkontroller. Du kan också kontakta Business Swedens utlandskontor eller landets Invest in Agency för att få hjälp att ta fram information om din kund eller leverantör.

Valutarisk

Om din köpare vill betala i en utländsk valuta, finns risken att valutans värde i svenska kronor minskar från kontraktstillfället tills betalningen sker. Omvänt gäller vid import om din leverantör vill ha betalt i utländsk valuta. Då är risken att valutans värde i svenska kronor ökar från kontraktstillfället tills du betalar.

Du kan försöka skydda dig och att lägga valutarisken på köparen eller leverantören genom att kräva att betalningen ska göras i svenska kronor. Du kan kontakta din bank som normalt har olika lösningar för att minska valutarisker. 

Legala risker

Det kan vara betydande skillnader mellan det svenska rättssystemet och rättssystemet i det land du ska handla med. Du måste förstå skillnaderna och hur det kan påverka dina möjligheter att handla med landet.

Hur lätt är det att få tillgång till domstolar och tvistlösningssystem? Vissa länder kanske inte tillåter lokal tvistlösning eller sätter restriktioner för vilka typer av rättsliga krav som kan ställas.

Om det inte finns rättsliga möjligheter eller om det skulle bli för dyrt att ta vara på dina juridiska rättigheter, som exempelvis att skydda dina immateriella tillgångar, bör du ta det i beaktande.

Risk för piratkopiering

Att skydda dina immateriella rättigheter såsom patent, varumärke, design och upphovsrätt (och geografiska ursprungsbeteckningar), kan skydda dig mot kopior och efterbildningar av dina konkurrenter på din nya marknad.

Vissa länder är också kända för att där sker mycket piratkopiering. Du bör överväga riskerna med att etablera dig på sådana marknader. Ett sätt att skydda sig är att se till att ansöka om patent, registrera varumärke o.s.v. på de marknader där man vill verka.

Om du importerar och exporterar varor och tjänster, bör du också försäkra dig om att du inte gör intrång på någon annans rättigheter.

Politisk risk

Om du handlar med länder som är politiskt, socialt eller ekonomiskt instabila på grund av ekonomiska faktorer, naturkatastrofer, civil olydnad, krig eller konflikter, finns risker med uteblivna betalningar eller leveranser och andra åtgärder som kan försvåra handeln med landet i fråga. Även den personliga säkerheten för dig och din personal eller dina affärspartners kan påverkas.

Även byråkrati på lokal, regional och nationell nivå och internationella sanktioner kan försvåra handeln med landet.

Korruption och brist på mänskliga rättigheter kan också göra handeln med landet ifråga tveksamt.

Landrisk- och korruptionsriskanalyser

Med hjälp av kartverktyget på verksamt.se kan du ta reda på land - och korruptionsrisker i olika länder.

Använd kartverktyget Få koll på olika marknader

Transportrisker

Du bör se till att varorna är försäkrade under hela transporten. Det finns alltid risk för att varor skadas eller försvinner. Om din transportör eller speditör har bristfälliga kunskaper om exempelvis transportmärkning, transportemballage eller förtullning kan varorna stoppas eller så kan det ta längre tid för kunderna att få varorna.

Kulturella och språkliga skillnader

Vad som lockar köpare i Sverige, kanske inte gör det i andra länder. Du bör ta reda på kulturella vanor och värdera om din produkt eller tjänst kommer att kunna säljas på den nya marknaden.

Du bör ta reda på om din logotyp, produktnamn, företagsfärger, marknadsföringsmaterial med mera har någon betydelse för den lokala kulturen.

Sök råd om kulturella frågor från människor som har arbetat, verkat i eller exporterat till landet ifråga så att du kan undvika kostsamma misstag.

Du kan också kontakta Business Swedens lokalkontor och andra aktörer i det land du planerar att exportera till för att få hjälp med att undvika kulturella och språkliga klavertramp. Du kan söka fram dessa organisationer med hjälp av vårt verktyg Få koll  på olika marknader.
 
Använd kartverktyget Få koll på olika marknader

Hur hanterar du riskerna?

Du måste identifiera och värdera troligheten och möjliga konsekvenser av riskerna. I vissa fall kan du undvika dem, i andra kan du minimera riskerna eller se till att klara av att hantera deras konsekvenser.

För att minska betalningsrisker kan du exempelvis begära förskottsbetalning, betalning mot remburs eller betalningsgaranti från bank.

Läs mer under Ta betalt vid internationella affärer

Hjälpte den här informationen dig?