Regler för världshandel

Sidan blev senast uppdaterad:

Den viktigaste organisionen för världshandeln är World Trade Organization (WTO) som har 163 medlemsländer. Ytterligare 20 har sökt medlemskap, och endast en handfull länder har valt att stå utanför WTO-systemet.

WTO tar fram regler för världshandeln genom globala avtal som är lika för alla medlemmar. Målet är frihandel genom att avskaffa tullar och andra handelshinder.

Idag sker 97 procent av världshandeln mellan WTO-medlemmar.

Läs mer om vilka länder som ansökt om medlemskap på WTO:s webbplats

Till sidans topp

Diskrimineringsförbud

WTO-handeln vilar på två viktiga principer. Den ena är Mest gynnade nationbehandling (MGN) som innebär att varje förmån, exempelvis en tullsänkning, som ett land ger ett annat land ska automatiskt och utan villkor ges till övriga länder.

Den andra är Nationell behandling. Varje medlemsland måste behandla andra länder och deras företag lika när det gäller interna skatter och avgifter, tekniska föreskrifter eller bestämmelser om försäljning, köp, distribution och så vidare.

På tjänsteområdet är nationell behandling något som varje land, om det vill, väljer att ge andra länder ensidigt eller efter förhandlingar.

Till sidans topp

Undantag diskrimineringsförbud

Undantag från MGN och Nationell behandling kan göras för frihandelsavtal och tullunioner. EU är en tullunion. EU har också en rad frihandelsavtal med olika länder.

Till sidans topp

Viktiga WTO-avtal

Det finns många WTO-avtal inom olika specifika områden, såsom textil, jordbruk, offentlig upphandling med mera. Tre av dem betecknas som WTO:s huvudavtal: GATT för handel med varor,  GATS  för tjänstehandel och TRIPS  för skydd av immateriella rättigheter.

GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) har sänkt tullarna för industrivaror. I varuhandeln har därför andra restriktioner större betydelse. För jordbruksvaror är det dock fortfarande tillåtet med exportsubventioner och skyddstullar.

I GATS (General Aggrement of Trade in Services) delas tjänster in i tolv övergripande branscher, bland annat telekommunikation, distribution, transport och yrkesmässiga tjänster. WTO-länderna väljer själva i vilka branscher och vilken utsträckning man vill göra åtaganden.

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar skydd för upphovsrätt, varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster i datachips samt företagshemligheter.

Läs mer om avtalen i Kommerskollegiums digitala uppslagsbok Handelspolitiskt ABC

Till sidans topp

Internationell tullklassificering av varor

Världstullorganisationen (WCO), som har 180 medlemmar däribland Sverige och övriga EU-länder har tagit fram det Harmoniserade systemet (HS), the Harmonized Commodity Description and Coding System.

Se vilka länder som är medlemmar i WCO på wcoomd.org

Genom HS-systemet tullklassicerar WCO-länder varor på samma sätt. I EU:s gemensamma tulltaxa Taric har varukoderna tio siffor. De första sex siffrorna är HS-nummer.

Läs mer om den gemensamma tulltaxan på Tullverkets webbplats

Om du ska handla med ett annat land och vill veta vilka regler som gäller för din vara, underlättar HS-varukoden kontakten med tullmyndigheten i det aktuella landet.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga