Handel med länder utanför EU

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s 28 medlemsländer har en tullunion med en gemensam yttre gräns. Du måste förtulla alla varor som du exporterar till eller som du importerar från länder utanför EU:s tullunion.

Du ska alltid lämna tulldeklaration. För vissa varor krävs export- eller importtillstånd. Om du importerar ska du betala tullavgift och deklarera moms. Samma regler gäller över hela unionen.

Till sidans topp

Tullunionen

EU-länderna har gemensamma tullregler och en gemensam tulltaxa. Det betyder att varor som importeras till något EU-land är i fri omsättning. Övergång till fri omsättning ger varor samma tullstatus som unionsvaror och varorna kan utan hinder röra sig fritt inom tullområdet.

För tjänster gäller inget tullförfarande. Däremot kan man behöva tillstånd för att utföra eller erbjuda tjänster i länder utanför EU.

Till sidans topp

Frihandelsavtal

EU har tecknat frihandelsavtal med många länder. Dessa avtal har olika innehåll och kan vara olika omfattande. De kan gälla tjänster, tullförmåner, marknadstillträde, immaterialrätt med mera.

I ett frihandelsområde behåller länderna sina tullregler och sin tulltaxa. Därför måste en vara uppfylla vissa ursprungsregler för att få del av lägre tull/tullfrihet i ett frihandelsavtal.

Till sidans topp

Ursprungsintyg

Alla frihandelsavtal har regler om hur en varas så kallade ekonomiska ursprung ska bestämmas. Om ursprungskraven är uppfyllda måste det bevisas med intyg eller liknande. Ett vanligt intyg är EUR1-certifikatet som används för att utnyttja förmånliga, oftast hela tullfria, tullsatser i importlandet.

Läs mer om UR1-certifikatet på Sveriges Handelskamrars webbplats

Läs mer om ursprungsregler vid import på Tullverkets webbplats

Läs mer om ursprungsregler vid export på Tullverkets webbplats 

Vid sidan av frihandelsavtalens ursprungsregler, finns allmänna ursprungsregler som används för handelsstatistik, skyddstullar och andra skyddsåtgärder inom internationell handel. Det är handelskamrarna som utfärdar intyg enligt de allmänna ursprungsreglerna.

Läs mer om allmänna ursprungsregler på Sveriges Handelskamrars webbplats

Läs mer om varors ekonomiska ursprung på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

Särskild tullkontroll vid varuimport

Tullverket ansvarar för tullförfarandet och att ta in tull, skatter och andra avgifter. Men de har också rätt att stoppa varor som är piratkopierade och varor som har allvarliga säkerhetsbrister.

Läs mer om immaterialrätt och att stoppa piratkopior på Tullverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga