Handel med EU-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s 28 medlemsländer har en tullunion och en gemensam marknad. Det betyder att det finns en gemensam tullgräns mot icke-medlemmar men mellan EU-länderna kan varor, tjänster, personer och kapital röra sig fritt. Som företagare har du rätt att etablera dig var du vill inom unionen.

Webbplatsen Ditt Europa ger dig praktiska råd när du vill göra affärer i Europa. Där kan du läsa vilka lagar, regler, bolagsformer med mera som gäller i respektive land.

Läs mer om praktiska råd på EU-kommissonens webbplatse Ditt Europa

Till sidans topp

Gemensam marknad

EU:s 28 medlemsländer bildar tillsammans med Norge, Island och Lichtenstein den gemensamma EES-marknaden. På EES-marknaden kan varor som tillverkas och säljs lagligt i ett EES-land i många fall säljas i alla andra EES-länder utan ytterligare krav. Detsamma gäller tjänster som lagligen tillhandahålls i ett medlemsland.

Läs mer om EES-avtalet och reglerna för de fyra friheterna på EU-upplysningens webbplats

Läs mer om EU:s 28 medlemsländer på Sveriges EU-upplysningens webbplats

Till sidans topp

Undantag från fri rörlighet

För varor och tjänster där EU inte tagit fram gemensamma regler har EU/EES-länderna dock rätt att skydda viktiga samhällsintressen även om det hindrar den fria rörligheten. Några exempel på viktiga samhällsintressen är skydd för liv och hälsa, konsumentskydd eller miljöskydd, skydd av minderåriga, yrkesetiska regler, trafiksäkerhet, skydd av arbetstagare, skydd av kulturell mångfald och stabilitet i socialförsäkringssystemet.

Om du ska  sälja dina varor till andra EU/EES-länder och vill veta vilka nationella regler som gäller för en viss produkt, kan du vända dig till kontaktpunkten för varor. I Sverige finns den hos Kommerskollegium.

Läs mer om kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Om du vill veta vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU/EES-länderna kan du vända dig till kontaktpunkten för tjänster.

Läs mer om kontaktpunkten för tjänster på Europeiska kommisionens webbplats

Till sidans topp

EU:s skatteområde

För EU-länderna gäller också gemensamma regler för moms och vissa punktskatter. En vara eller tjänst ska beskattas i det EU-land där varan eller tjänsten omsätts eller konsumeras. Det finns undantag, så det är bra om du sätter dig in i dessa skatteregler innan du börjar handla  inom EU.

Till sidans topp

Områden i EU som inte ingår i tullunionen eller står utanför EU:s skatteområde

Vissa områden i några EU-länder tillhör inte tullunionen. För dessa områden gäller reglerna för handel med länder utanför EU. Några EU-områden står utanför det gemensamma skatteområdet. När du handlar med dessa områden, gäller momsreglerna för handel med länder utanför EU.

Läs mer om områdena inom EU som står utanför tullunionen på Tullverkets webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga