Handel med EU-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s 27 medlemsländer har en tullunion och en gemensam marknad. Det betyder att det finns en gemensam tullgräns mot länder utanför EU men mellan EU-länderna kan varor, tjänster, personer och kapital röra sig fritt. Som företagare har du rätt att etablera dig var du vill inom EU.

Webbplatsen Ditt Europa ger dig praktiska råd när du vill göra affärer i Europa. Där kan du läsa vilka lagar och regler som gäller i respektive land.

Läs mer om praktiska råd på EU-kommissonens webbplats Ditt Europa

Gemensam marknad

EU:s 27 medlemsländer bildar tillsammans med EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein och en gemensam marknad, den så kallade inre marknaden. Här kan varor som tillverkas och lagligen säljas i ett av länderna normalt säljas i de andra länderna utan ytterligare krav. På den inre marknaden gäller också fri rörlighet för tjänster, vilket innebär att ett företag ska kunna utföra tjänster i andra medlemsländer och inte bara i det land där det har sitt säte.

Läs mer om den inre marknaden och reglerna för de fyra friheterna på EU-upplysningens webbplats

Läs mer om EU:s 27 medlemsländer på Sveriges riksdags EU-information

Undantag från fri rörlighet

Andra EU/EES-länder kan, för att skydda ett viktigt samhällsintresse, kräva att du som svensk företagare ska uppfylla vissa nationella krav för att få sälja dina tjänster eller varor i det landet. Några exempel på viktiga samhällsintressen är skydd för liv och hälsa, konsument- och miljöskydd. Om ett annat EU/EES-land har nationella krav på varor eller tjänster ska de ta hänsyn till krav som varan eller tjänsten redan uppfyller i sitt hemland.

Om du ska  sälja dina varor till andra EU/EES-länder och vill veta vilka nationella regler som gäller för en viss produkt, kan du vända dig till kontaktpunkten för varor. I Sverige finns den hos Kommerskollegium.

Läs mer om kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Om du vill veta vilka krav som gäller för olika tjänsteverksamheter i EU/EES-länderna kan du vända dig till kontaktpunkten för tjänster.

Läs mer om kontaktpunkten för tjänster på Europeiska kommissionens webbplats

EU:s skatteområde

För EU-länderna gäller gemensamma regler för moms och vissa punktskatter. En vara eller tjänst ska beskattas i det EU-land där varan eller tjänsten omsätts eller konsumeras. Men det finns undantag, så det är bra om du sätter dig in i dessa skatteregler innan du börjar handla  inom EU.

Områden i EU som inte ingår i tullunionen eller står utanför EU:s skatteområde

Vissa områden i några EU-länder tillhör inte tullunionen. För dessa områden gäller reglerna för handel med länder utanför EU. Några EU-områden står utanför det gemensamma skatteområdet. När du handlar med dessa områden, gäller momsreglerna för handel med länder utanför EU.

Läs mer om områdena inom EU som står utanför tullunionen på Tullverkets webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?