Myndighetskontakter

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns flera myndigheter som har viktig information och som vet vad du bör tänka på när du ska importera eller exportera. Här hittar du kontaktuppgifter till olika myndigheter som kan hjälpa dig med import och export.

 1. Business Sweden

  Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.Business Sweden finns på plats med egen personal på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

 2. Läs mer

  Business Sweden erbjuder även kostnadsfri rådgivning i exporttekniska frågor.
  Business Swedens exporttekniska experter har lång erfarenhet och omfattande kunskaper inom respektive ämnesområden; till exempel tullar och frihandelsregler, dokument, offertarbete och avtalsfrågor, transport och leveransvillkor, betalnings- och finansieringslösningar och e-handel.

  Kontakt
  Telefon: 08-588 660 00
  Business Sweden

 3. Enterprise Europe Network

  Enterprise Europe Network (EEN) hjälper, kostnadsfritt, små och medelstora företag att hitta internationella affärspartner, förstå EU-direktiv och finna EU-finansiering. EEN erbjuder också hjälp att ta tillvara och utveckla innovationsförmågan i företaget.

  Läs mer

  EEN är ett Europeiskt affärsnätverk med lokal och regional förankring. Nätverket har en stor samlad erfarenhet och kompetens om små och medelstora företags utmaningar.

  Kontakt
  Enterprise Europe Network

 4. Exportkreditnämnden (EKN)

  Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Vi erbjuder företag och banker garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger företag en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

 5. Läs mer

  EKN försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Vi försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare. EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler, säkra exportaffärer. Vi vänder oss till såväl de stora globala företagen som de riktigt små, och garanterar exportaffärer till över 130 länder.

  Kontakt
  Telefon: 08-788 00 00
  Exportkreditnämnden

 6. Kommerskollegium

  Kommerskollegium fungerar som ombudsman och Solvit-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Företag som handlar med varor och tjänster kan få hjälp av Kommerskollegium med att hitta information, lösa problem och påverka lagstiftningen.

  Läs mer

  Kommerskollegium hjälper EU-företag och medborgare att lösa problem som har uppstått därför att en myndighet inte har tillämpat EU-lagstiftningen på rätt sätt. Om du har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit
   

  Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

  Kontakt
  Telefon: 08-690 48 00
  Kommerskollegium

 7. Patent- och registreringsverket

  Hos Patent- och registreringsverket, PRV, kan du få svar på frågor om patent, varumärken, design och upphovsrätt. PRV svarar också på vad som är bra att tänka på inom immaterialrätten när du ska in på en ny marknad.

  Läs mer

  PRV kan informera om vad som är bra att tänka på när det gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i andra länder. Du kan få hjälp med att undersöka den tilltänkta marknaden och information om olika vägar att gå för att skydda din vara eller tjänst. Du kan också få hjälp att hitta olika professionella rådgivare inom immaterialrätt, så kallade IPR-Helpdesk. De är experter på de lagar som gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i just den region där dom arbetar.

  Kontakt
  Telefon: 08-782 28 00
  PRV:s kundsupport

 8. Skatteverket

  Hos Skatteverket kan du få hjälp med frågor kring beskattning och redovisning av moms och punktskatter vid import och export.

  Läs mer

  Skatteverket kan informera om import och export och skillnaden mot EU-handel, vad du behöver tänka på, samt hur du kan redovisa till Skatteverket på ett enkelt och smidigt sätt med deras e-tjänster. Du kan också få information om vilka momsregler som gäller när du säljer varor till länder utanför EU och vilka punktskattepliktiga produkter som finns och vad som gäller för dessa.

  Kontakt
  Telefon: 0771-567 567
  Från utlandet: + 46 8 564 851 60
  www.skatteverket.se

 9. Tullverket

  Tullverket kan hjälpa dig med vad som gäller vid ut- och införsel av just din vara från och till Sverige. Det kan handla om bland annat varukoder, tullavgifter, export- och importtillstånd.

  Läs mer

  Du kan få information kring elektronisk exportdeklaration, Eori-nummer att identifiera dig med i de svenska tulldeklarationerna, frågor kring varukod och klassificering. Här finns även informatioin om hur du kan skicka tulldeklarationen elektroniskt, systemen EDI och TID och vilka varor som omfattas av exportrestriktioner.

  Kontakt
  Telefon: 0771–520 520
  Från utlandet: +46 771 520 520
  www.tullverket.se

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga