Myndighetskontakter

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns flera myndigheter som har viktig information och som vet vad du bör tänka på när du ska importera eller exportera. Här hittar du kontaktuppgifter till olika myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer som kan hjälpa dig med import och export.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Business Sweden finns på plats med egen personal på nära 50 av världens mest intressanta marknader och erbjuder kostnadsfri rådgivning i exporttekniska frågor till exempel tullar och frihandelsregler, dokument, offertarbete och avtalsfrågor, transport och leveransvillkor, betalnings- och finansieringslösningar och e-handel.

Kontakt

Telefon: 08-588 660 00
Business Sweden

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper, kostnadsfritt, små och medelstora företag att hitta internationella affärspartner, förstå EU-direktiv och finna EU-finansiering. EEN erbjuder också hjälp att ta tillvara och utveckla innovationsförmågan i företaget. EEN är ett Europeiskt affärsnätverk med lokal och regional förankring och har en stor samlad erfarenhet och kompetens om små och medelstora företags utmaningar.

Kontakt

Enterprise Europe Network

Exportkreditnämnden (EKN)

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. De erbjuder företag och banker garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. EKN:s tjänster ger företag en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. EKN försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Kontakt

Telefon: 08-788 00 00
Exportkreditnämnden

Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd och arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter. Här finns information om import och export, om du behöver licenser för att handla med en vara, om växtpass och andra bestämmelser inom och utanför EU. Du kan även läsa om internationell politik som påverkar vår framtida handel.

Kontakt

Telefon: 0771-223 223
Jordbruksverket

Kommerskollegium

Kommerskollegium arbetar för att minska förekomsten av handelshinder och förebygga att nya uppstår. Myndigheten informerar också om EU:s frihandelsavtal och möjligheten att påverka förutsättningarna för handeln.

Importlicens för industrivaror utfärdas av Kommerskollegium. Alla regleringar är gemensamma för hela EU och de licenser som utfärdas är giltiga i hela EU.
Läs mer om importlicenser på Kommerskollegiums webbplats

Företag har möjlighet att vända sig till Kommerskollegium för att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror som importeras från länder utanför EU.
Läs mer om tullbefrielser och tullkvoter på Kommerskollegiums webbplats

EU-företag och -medborgare som får problem med den fria rörligheten inom EU, kan få hjälp av Kommerskollegium. Det kan handla om att myndigheter inte tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt. Om du eller ditt företag har problem med en myndighet inom EU så kan du anmäla det till Solvit.
Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Kontakt

Telefon: 08-690 48 00
Kommerskollegium

Livsmedelverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.  Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också vid en gränskontrollstation. Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till kontrollmyndigheterna. I exportfrågor fungerar Livsmedelsverket som en kontakt mellan företag och myndigheter i länder utanför EU.

Läs mer om import, export och handel inom EU

Kontakt

Telefon: 018-17 55 00
Livsmedelsverket

Patent- och registreringsverket

Hos Patent- och registreringsverket, PRV, kan du få svar på frågor om patent, varumärken, design och upphovsrätt i andra länder. PRV svarar också på vad som är bra att tänka på inom immaterialrätten när du ska in på en ny marknad. Du kan få hjälp med att undersöka den tilltänkta marknaden och information om olika vägar att gå för att skydda din vara eller tjänst. Du kan också få hjälp att hitta olika professionella rådgivare inom immaterialrätt, så kallade IPR-Helpdesk. De är experter på de lagar som gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i just den region där dom arbetar.

Kontakt

Telefon: 08-782 28 00
PRV:s kundsupport

PRV:s sida om Internationell rådgivning - IPR Helpdesk

Skatteverket

Hos Skatteverket kan du få hjälp med frågor kring beskattning och redovisning av moms och punktskatter vid import och export samt hur du kan redovisa dessa till Skatteverket på ett enkelt och smidigt sätt med deras e-tjänster. Du kan också få information om vilka momsregler som gäller när du säljer varor till länder utanför EU och vilka punktskattepliktiga produkter som finns och vad som gäller för dessa.

Kontakt

Telefon: 0771-567 567
Från utlandet: + 46 8 564 851 60
Skatteverket

Tullverket

Tullverket kan hjälpa dig med vad som gäller vid import och export av just din vara från och till Sverige till ett land utanför EU. Det kan handla om att klassificera din vara, det vill säga hitta rätt varukod, tullavgifter, export- och importregler. Du kan få information om hur du deklarerar digitalt med EDI (Electronic Data Interchange) eller med Tullverkets webbtjänster. Du kan också söka Eori-nummer, det är ett unikt registreringsnummer som du behöver när du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad handling, som till exempel att ansöka om ett tillstånd.

Kontakt

Telefon: 0771-520 520
Från utlandet: +46 771 520 520
Tullverket

Universitets- och högskolerådet

Du kan behöva ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer för att kunna sälja vissa typer av tjänster i EU. I EU gäller olika regler om vilka krav länder får ställa på dig, beroende på om du tillfälligt ska erbjuda tjänsten eller mer permanent (etablering). Universitets- och Högskolerådet (UHR) har ansvar för yrkeskvalifikationer i Sverige. UHR kan svara på frågor om att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller i ett annat EU/EES-land. 
Läs mer om arbete inom EU på UHR:s webbplats  

Kontakt

Telefon: 010-470 03 00
Från utlandet: +46 10470 03 00
Universitets- och Högskolerådet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp