Punktskatt vid försäljning av varor inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s punktskatteregler gäller alkohol-, energi- och tobaksprodukter. EU:s regelverk avgör i vilket land punktskatten ska betalas. Du kan skjuta upp betalningen av punktskatt om du använder ett uppskovsförfarande.

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Om du exporterar varor till ett område i EU som inte ingår i EU:s punktskatteområde gäller reglerna för punktskatt vid export till länder utanför EU.

Läs mer om vilka områden som inte ingår i EU:s punktskatteområde på Skatteverkets webbplats

Uppskovsförfarande

Ett uppskovsförfarande innebär att du skjuter upp att betala punktskatten tills varan släpps för konsumtion och inte längre omfattas av skatteuppskov. Då ska du betala punktskatt i det EU-land där varan säljs och med det landets skattesatser.

Ansök om skatteuppskov på Skatteverkets webbplats

Punktskattenummer

När du är godkänd för ett uppskovsförfarande får du ett punktskattenummer som är knutet till de varor du får hantera.

Excise Movement and Control System (EMCS) och e-AD

EMCS är ett elektroniskt system som du ska använda när du exporterar alkohol-, energi- och tobaksprodukter till andra EU-länder under ett skatteuppskov. I EMCS-systemet ska du också använda e-AD (elektroniskt administrativt dokument).

Du ska alltid använda EMCS och e-AD när du exporterar varor till andra EU-länder under ett uppskovsförfarande. Annars gäller inte skatteuppskovet och du måste betala punktskatt.

När du flyttar varor under skatteuppskov till ett annat EU-land ska mottagaren vara godkänd att hantera varorna under skatteuppskov, annars kan du bli skyldig att betala punktskatt i det landet. Du kan kontrollera det i tjänsten Seed-on Europa genom att fylla i mottagarens punktskattenummer.

Läs mer om tjänsten Seed-on Europa på Skatteverkets webbplats

Distansförsäljning till konsumenter

Om du säljer energi-, alkohol- och tobaksvaror till konsumenter i ett annat EU-land ska du betala punktskatt i det land där varan levereras.

Vissa länder kräver att du ska ha en skatterepresentant som är etablerad där. Då ansvarar skatterepresentanten för att punktskatten betalas.

Kontakta Tullverket

Ring till Tullverket om du vill ha hjälp med tullfrågor. Telefonnumret är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga via e-postformulär

Skatteverkets informationstjänst om punktskatter

Vänd dig till Skatteverket om du har frågor om punktskatter, exempelvis om uppskovsförfarande, säkerheter, EMCS, e-AD, återbetalning av punktskatt, dubbelbeskattning och distansförsäljning

Kontakta Skatteverkets särskilda upplysning för punktskatter

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp