Moms vid försäljning av varor inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

När du säljer varor till EU-länder ska du ta ut moms. Det är huvudregeln. Men du kan sälja utan moms till företag om vissa villkor är uppfyllda. Vid distansförsäljning till privatpersoner kan du behöva momsregistrera dig och betala moms i köparens land.

Export till områden inom EU som inte ingår i EU:s skatteområde

En del områden inom EU ingår inte i EU:s skatteområde. Om du säljer varor till dem gäller reglerna för moms vid export till länder utanför EU.

Läs mer under Moms vid export till länder utanför EU

Försäljning av varor till företag i andra EU-länder

I vissa fall kan du sälja varor utan moms. Det gäller om

  • köparen är registrerad för moms i ett annat EU-land
  • köparen åberopar sitt VAT-nummer, och du i din tur anger både köparens och ditt eget VAT-nummer på fakturan
  • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.

Det är sedan köparen som ska redovisa både utgående och ingående moms i det EU-land där köparen är momsregistrerad.

Skatteverkets Guide till varuhandel

Skatteverkets Guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över de momsregler som gäller vid försäljning av varor till andra EU-länder.

Läs Skatteverkets Guide till varuhandel på Skatteverkets webbplats

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om varuexport till EU-länder och få svar på följande frågor:  

  • Hur ska jag göra när köparen inte har ett VAT-nummer?
  • Hur fungerar det när jag är mellanman i trepartshandel?
  • Vad ska fakturan innehålla?

Läs mer om att sälja varor till andra EU-länder på Skatteverkets webbplats

Försäljning av varor till privatpersoner

Du ska ta ut svensk moms på varor som du säljer till privatpersoner i ett annat land. Men vid distanshandel kan du behöva momsregistrera dig i köparens land och redovisa och betala moms där, om du säljer varor över en viss summa till det EU-landet.

Skatteverkets Guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över de momsregler som gäller vid försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder.

Läs Skatteverkets Guide till varuhandel på Skatteverkets webbplats

Läs mer om vad som gäller om köparen är en privatperson på Skatteverkets webbplats

Kom ihåg!

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Vissa uppgifter måste finnas med enligt lag, och dessutom bör fakturan innehålla betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Ladda ner en fakturamall på Business Swedens webbplats

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen kan du ringa om du vill ha hjälp med olika typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8 564 851 60.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp