Livsmedelsimport

Sidan blev senast uppdaterad:

Den här samlade informationen från olika myndigheter riktar sig till dig som planerar att importera livsmedel för kommersiellt bruk. Regler och tillvägagångssätt är olika beroende på om du tänker handla med länder inom EU eller utanför EU. Reglerna är till för att skydda EU:s producenter mot lågprisimport och EU-medborgare mot sjukdomar och skadedjur.

För dig som vill handla med livsmedel för privat bruk gäller andra regler. Information om detta hittar du via följande länkar:

Läs mer om import av livsmedel för privat bruk på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om import av växter för privat bruk på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om import av alkohol för privat bruk på Tullverkets webbplats

Inom EU

Regler för animaliska livsmedel

Handelsnormer

EU:s handelsnormer är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning. Om du tänker handla med någon av produkterna nedan kan du följa länken och undersöka om just din vara omfattas av några handelsnormer.

Handelsnormer för ägg

Handelsnormer för fiskeriprodukter

Särskilda skyddsåtgärder för djursjukdomar

EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. När det bryter ut olika djursjukdomar kan det införas tillfälliga förbud mot att föra in vissa varor från drabbade områden.

Läs mer om skyddsåtgärder i samband med djursjukdomar på Livsmedelsverkets webbplats

Salmonellaregler

För att undvika salmonellasmitta i animaliska livsmedel inom EU får du bara föra in varor från godkända anläggningar till Sverige. Sverige har, tillsammans med Finland, speciella regler om så kallade salmonellagarantier. Reglerna innebär att vissa varor måste godkännas i provtagning innan de förs in i landet.

Undersök om den anläggning du vill handla med är godkänd och läs mer om salmonellagarantier på Livsmedelsverkets webbplats

Regler för vegetabiliska livsmedel

Handelsnormer för frukt och grönsaker

EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning.

Läs mer om handelsnormerna för frukt och grönsaker på Jordbruksverkets webbplats

Det här behöver du kolla upp

Är din vara ett hot mot utrotningshotade djur eller växter?

Handeln med hotade arter begränsas enligt den internationella konventionen CITES

Undersök om din vara omfattas av CITES-konventionen på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om den internationella konventionen på CITES webbplats

Är din vara ett läkemedel?

Många produkter ligger i gråzonen mellan livsmedel och läkemedel. Ett läkemedel är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Utgå ifrån produktens innehåll och säljarens beskrivning när du gör din bedömning. Ett läkemedel måste vara godkänt eller registrerat hos Läkemedelsverket för att få säljas.

Undersök om din vara är ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Ska din vara transporteras med träemballage från Portugal, Spanien, Italien eller Tyskland?

Om din vara ska transporteras med någon form av träemballage av barrträ från Portugal eller delar av Spanien, Italien och Tyskland måste virket vara behandlat för att uppfylla standarden ISPM 15. Syftet är att förhindra spridning av skogsskadegörare.

Läs mer om att använda träemballage från Portugal, Spanien, Italien och Tyskland på Jordbruksverkets webbplats

Starta och registrera ditt företag

Om du inte redan har ett företag är det hög tid att starta ett nu. Du kan använda checklistor som hjälper dig att välja företagsform, skapa en affärsplan och registrera ditt företag.

Läs mer om att starta företag under Starta

Du som har ett företag behöver registrera och anmäla företaget på flera ställen för att kunna ägna dig åt handel med livsmedel.

Anmäl dig till Jordbruksverket

Jordbruksverket kontrollerar att livsmedel i Sverige uppfyller EU:s krav på kvalitet och ursprungsmärkning av frukt och grönsaker. Du behöver betala en avgift för kvalitetskontroll.

Läs mer och anmäl dig till växtkontrollenheten på Jordbruksverkets webbplats

Registrera dig hos kommunens miljöförvaltning

Du behöver registrera dig hos kommunens miljöförvaltning. Kontakta din kommun och ta reda på hur det funkar där just du bor.

Läs mer under E-tjänster

Redo för svenska marknaden

Märk din vara

För att få sälja din vara på den svenska marknaden måste varan uppfylla vissa krav på kvalitet och märkning. Det är du och ditt företag som ansvarar för att kontrollera och godkänna varan. Livsmedelsverket gör sedan stickprovskontroller för att säkerställa att reglerna följs.

Läs mer om hur du märker din vara på Livsmedelsverkets webbplats

Fiskeri- och vattenbruksprodukter som sjögräs och alger omfattas av särskilda regler för märkning.

Läs mer om tilläggsmärkning av fiskeriprodukter på Livsmedelsverkets webbplats

Anslut dig till ett retursystem för flaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Läs mer om godkända retursystem på Jordbruksverkets webbplats

Vill du veta mer?

Förutom det du redan har läst finns det mycket mer information:

Läs mer om regler och skyldigheter för livsmedelsföretagare på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om livsmedelslagen och hur du skyddar konsumenterna på Livsmedelsverkets webbplats

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Läs mer om Handelsguiden på Jordbruksverkets webbplats

Har du fortfarande några frågetecken hjälper vi gärna till att räta ut dem.

Livsmedelsverket

Telefon: 018–17 55 00

Jordbruksverket 

Telefon: 0771–223 223

Utanför EU

Regler för animaliska livsmedel

Handelsnormer

EU:s handelsnormer är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning. Om du tänker handla med någon av produkterna nedan kan du följa länken och undersöka om just din vara omfattas av några handelsnormer.

Handelsnormer för ägg

Handelsnormer för fiskeriprodukter

Godkända länder och anläggningar för animaliska livsmedel

För att ett land utanför EU ska få exportera livsmedel av animaliskt ursprung (kött, fisk, mjölk, ägg och honung) till EU ska landet vara godkänt av Europeiska kommissionen. Även anläggningen i landet ska vara godkänd av Europeiska kommissionen.

Undersök om land och anläggning är godkända för export av animaliska livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats

Du som handlar med Norge, Island och Schweiz behöver inte kontrollera land eller anläggning. EU har ingått ett särskilt handelsavtal med dessa länder som gör att de fungerar som övriga EU-länder när du handlar med animaliska livsmedel.

Särskilda skyddsåtgärder för animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Reglerna kan innebära exempelvis importförbud eller krav på särskilda intyg. Skyddsåtgärderna är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land.

Undersök vilka skyddsåtgärder som gäller för animaliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Undersök vilka importförbud som gäller för animaliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Regler för fisk och fiskeriprodukter

Fångstintyg för fisk- och fiskeriprodukter

Fisk och fiskeriprodukter som importeras från länder utanför EU ska följas av fångstintyg. Fångstintyget är ett slags ursprungsmärkning och har som syfte att förhindra illegalt fiske och att främja långsiktiga och hållbara fiskbestånd.

Läs mer om import av fisk på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Fisk och fiskeriprodukter ska föranmälas till gränskontrollstationen vid införsel till EU och ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förordning 2019/628.

Till förordning 2019/628 på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om import av animaliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Statistikdokument för svärdfisk och storögd tonfisk

Du som tänker importera svärdfisk eller storögd tonfisk behöver ha ett särskilt statistikdokument. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Regler för honung

Du som vill importera honung behöver känna till en del särskilda regler.

Läs mer om att importera honung på Livsmedelsverkets webbplats

Speciella regler för sammansatta livsmedel

Livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser kallas sammansatta livsmedel. Det finns speciella regler för produktområdet sammansatta livsmedel.

Läs mer om sammansatta livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Regler för vegetabiliska livsmedel

Särskilda skyddsåtgärder för vegetabiliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Reglerna kan innebära exempelvis importförbud eller krav på särskilda intyg. Skyddsåtgärderna är ofta riktade mot vissa produkter från ett visst land.

Undersök vilka skyddsåtgärder som gäller för vegetabiliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Undersök vilka importförbud som gäller vegetabiliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Växtskyddsregler

Syftet med växtskyddsreglerna, som ibland kallas fytosanitära regler, är att förhindra att växtsjukdomar och växtskadegörare sprider sig. Reglerna innebär importförbud för vissa frukter och grönsaker från några länder och krav på sundhetscertifikat för vissa frukter, grönsaker och spannmål från några länder. Ett sundhetscertifikat intygar att produkten är fri från de växtskadegörare som EU reglerar vid import.

Läs mer om växtskyddsreglerna och undersök om din vara omfattas av importförbud eller krav på sundhetscertifikat på Jordbruksverkets webbplats

Handelsnormer för frukt och grönsaker

EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker är en sorts kvalitets- och produktbeskrivning.

Läs mer om handelsnormerna för frukt och grönsaker på Jordbruksverkets webbplats

Speciella regler för sammansatta livsmedel

Livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser kallas sammansatta livsmedel. Det finns speciella regler för produktområdet sammansatta livsmedel.

Läs mer om sammansatta livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Importlicens för vissa varor

Du kan behöva en importlicens för att handla med vissa varor. Det finns två olika typer av importlicenser: standardlicenser och licenser kopplade till tullkvoter.

Läs mer om importlicenser på Jordbruksverkets webbplats

Du som vill importera ris, spannmål och vitlök kan behöva en standardlicens.

Läs mer om importlicenser för ris, spannmål och vitlök på Jordbruksverkets webbplats

Det finns även licenser som är kopplade till tullkvoter. Med dem kan du få betala lägre tull. Läs mer om licenser för tullkvoter under avsnittet Räkna med tull och andra avgifter.

Det här behöver du kolla upp

Är din vara ekologisk?

Du kan importera ekologiska livsmedel från länder som är godkända av EU-kommissionen. Kontrollintyg ska finnas i Traces NT och inkomma i original till Livsmedelverket, som godkänner sändningen i Traces NT och signerar kontrollintyget. Innan tulldeklaration kan behandlas av Tullverket ska detta vara klart.

Samtliga ekologiska livsmedel som importeras från land utanför EU ska gränskontrolleras. Varje sändning ska medföljas av ett kontrollintyg, som skapats i det webbaserade systemet TRACES.NT.

Läs mer om att importera ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Du som handlar med Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein behöver inte något tillstånd eller intyg eftersom EU har ingått ett särskilt handelsavtal med dessa länder.

Är din vara ett hot mot utrotningshotade djur eller växter?

Handeln med hotade arter begränsas enligt den internationella konventionen CITES.

Läs mer om den internationella konventionen på CITES webbplats

Läs mer om CITES och undersök om din vara omfattas av CITES-konventionen på Jordbruksverkets webbplats

Är din vara ett läkemedel?

Många produkter ligger i gråzonen mellan livsmedel och läkemedel. Ett läkemedel är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Utgå ifrån produktens innehåll och säljarens beskrivning när du gör din bedömning. Ett läkemedel måste vara godkänt eller registrerat hos Läkemedelsverket för att få säljas.

Undersök om din vara är ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Ska din vara transporteras med träemballage?

Om din vara ska transporteras med någon form av träemballage bör du se till att virket är behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Det är ett krav vid import till EU och syftet är att förhindra spridning av växtskadegörare.

Läs mer om träemballage på Jordbruksverkets webbplats

Räkna med tull och andra avgifter

Räkna med tull och moms

Tänk på att importera en vara kostar mer än inköpspriset på själva varan. Både tullavgift och moms tillkommer. Tullavgiften beräknas utifrån varans tullvärde. Tullvärdet är varans inköpspris plus frakt- och försäkringskostnader fram till införselplatsen i EU. Tullsatsen beror på vilken varukod varan har. Varukoden får du fram genom att klassificera din vara. Du hittar varukoderna i Tulltaxan på tullverket.se. Du kan få hjälp att klassificera varan genom att kontakta Tullverket på telefon 0771-520 520.

Läs mer och räkna ut tullvärdet för din vara på Tullverkets webbplats

Sök varukod i Tulltaxan på Tullverkets webbplats

Lägre tull med ursprungsintyg

EU har ingått frihandelsavtal med en del länder som gör att vissa varor får lägre tull eller ingen tull alls när du importerar dem. För att kunna ta del av ett sådant avtal ska varan ha sitt ursprung i landet och du behöver visa upp ett ursprungsintyg.

Läs mer och undersök om din vara omfattas av något frihandelsavtal på Tullverkets webbplats

Lägre tull med tullkvot

Du kan få betala lägre eller ingen tull på vissa varor under vissa perioder genom att ansöka om en del i en tullkvot. En sådan ansökan gör du direkt i din tulldeklaration.

Läs mer om tullkvoter och undersök om din vara omfattas av en tullkvot på Tullverkets webbplats

Vissa tullkvoter är så kallade licenskvoter. Det innebär att du behöver ansöka om en licens för att kunna ta del av kvoten.

Läs om hur du ansöker om licens för tullkvot inom animaliska livsmedel på jordbruksverkets webbplats

Läs om hur du ansöker om licens för tullkvot inom vegetabiliska livsmedel på Jordbruksverkets webbplats

Det finns även standardlicenser som inte är kopplade till tullkvoter. Det är licenser som krävs för att få importera vissa vegetabiliska livsmedel. Läs mer om standardlicenser under avsnittet Regler för vegetabiliska livsmedel.

Avgifter för gränskontroll

Du kan behöva betala olika avgifter för att din vara ska kontrolleras vid gränsen. Livsmedelsverket tar ut avgifter för bland annat provtagning, analys och dokumentkontroll. Avgiften faktureras den som har föranmält sändningen för kontroll (ansvarig aktör) efter avslutad kontroll.

Läs mer om avgifter och betalning för animaliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om avgifter och betalning för vegetabiliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Jordbruksverket tar ut avgifter för växtskyddskontroll och för kvalitetskontroll av färska grönsaker och frukter. Du betalar Jordbruksverkets avgifter i samband med att du tulldeklarerar.

Ta reda på avgifterna för din vara i Tulltaxan på Tullverkets webbplats

Starta och registrera ditt företag

Om du inte redan har ett företag är det hög tid att starta ett nu. Du kan använda checklistor som hjälper dig att välja företagsform, skapa en affärsplan och registrera ditt företag.

Läs mer om att starta företag under Starta

Du som har ett företag behöver registrera och anmäla företaget på flera ställen för att kunna ägna dig åt handel med livsmedel.

Anmäl dig till Jordbruksverket

Jordbruksverket kontrollerar att livsmedel i Sverige uppfyller EU:s krav på kvalitet och ursprungsmärkning av frukt och grönsaker. Du behöver betala en avgift för kvalitetskontroll.

Läs mer och anmäl dig till växtkontrollenheten på Jordbruksverkets webbplats

Registrera dig hos kommunens miljöförvaltning

Du behöver registrera dig hos kommunens miljöförvaltning. Kontakta din kommun och ta reda på hur det funkar där just du bor.

Läs mer under E-tjänster

Ansök om EORI-nummer

Alla företag inom EU som bedriver någon form av import- eller exportverksamhet måste finnas med i EU:s register EORI (Economic Operator Registration and Identification) och ha ett EORI-nummer för att få handla med länder utanför EU.

Läs mer och ansök om ett EORI-nummer på Tullverkets webbplats

Ansök om betalningstillstånd

Du kan välja att betala tull och andra skatter i efterhand och få upp till 30 dagars kredit.

Läs mer och ansök om kredittillstånd på Tullverkets webbplats

Registrera dig hos Tullverket

Du kan skicka dina tulldeklarationer till Tullverket elektroniskt via Tullverkets internetdeklaration TID.

Läs mer om elektronisk tulldeklaration och registrera dig på Tullverkets webbplats

Registrera dig i TRACES.NT

Du som ska handla med livsmedel som ska genomgå Livsmedelsverkets gränskontroll behöver registrera detta i EU-databasen Traces.

Anmäl dig till e-tjänsten TRACES.NT på Jordbruksverkets webbplats

Varor vid gränsen

Föranmäl dina varor

Innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg. Det gör du på olika sätt beroende på vilken typ av vara du importerar.

Animaliska livsmedel

Senast en arbetsdag innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg i e-tjänsten TRACES.NT. Sändningen måste genomgå en gränskontroll vid en gränskontrollstation. Sveriges gränskontrollstationer får endast ta emot förpackade livsmedel.

Läs mer om föranmälan och gränskontroll av animaliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Vegetabiliska livsmedel som omfattas av särskilda skyddsåtgärder

Senast en arbetsdag innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg i e-tjänsten TRACES.NT. Vissa vegetabiliska livsmedel måste genomgå en gränskontroll vid en av EU:s gränskontrollstationer.

Läs mer om föranmälan och gränskontroll av vegetabiliska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Frukt, grönsaker och spannmål som omfattas av kvalitetskontroll eller växtskyddskontroll

Senast klockan 13 dagen innan din sändning når den svenska gränsen behöver du föranmäla att den är på väg i Jordbruksverkets e-tjänst Anmäla import.

Anmäl din sändning av frukt, grönsaker och spannmål på Jordbruksverkets webbplats

Importören kan få betala för analys

När det finns krav på provtagning och analys är det ibland importören som står för den kostnaden.

Deklarera dina varor

Tullhantering

När din vara har kommit till Sverige placeras den på ett tillfälligt lager och du får ett meddelande av lagerhavaren att varan har anlänt. För att kunna hämta ut varan behöver du lämna in en tulldeklaration och betala tull och andra avgifter. Om ditt företag är momsregistrerat behöver du betala moms som du redovisar i en momsdeklaration till Skatteverket. Om ditt företag inte är momsregistrerat betalar du moms till Tullverket.

Avgifterna kan du betala kontant, med kort eller mot en tullräkning. För att betala mot en tullräkning behöver du ha tillstånd till betalningsanstånd från Tullverket.

Tulldeklarationen kan du lämna in elektroniskt eller på pappersblankett.

Läs mer om att tulldeklarera på Tullverkets webbplats

Läs mer om att tulldeklarera elektroniskt på Tullverkets webbplats

Du kan välja att tulldeklarera själv eller att ta hjälp av ett tullombud. Tänk på att ombudet ska vara registrerat hos Tullverket. Tänk också på att det alltid är du som ansvarar för att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta, även om du anlitar ombud. När deklarationen är godkänd av Tullverket har du slutfört importen av din vara. Du kan nu hämta ut din vara och sälja den vidare.

Redo för svenska marknaden

Märk din vara

För att få sälja din vara på den svenska marknaden måste varan uppfylla vissa krav på kvalitet och märkning. Det är du och ditt företag som ansvarar för att kontrollera och godkänna varan. Livsmedelsverket gör sedan stickprovskontroller för att säkerställa att reglerna följs.

Läs mer om hur du märker din vara på Livsmedelsverkets webbplats

Fiskeri- och vattenbruksprodukter som sjögräs och alger omfattas av särskilda regler för märkning.

Läs mer om tilläggsmärkning av fiskeriprodukter på Livsmedelsverkets webbplats

Anslut dig till ett retursystem för flaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Läs mer om godkända retursystem på Jordbruksverkets webbplats

Vill du veta mer?

Förutom det du redan har läst finns det mycket mer information:

Tullverkets allmänna information om att importera livsmedel

Livsmedelsverkets tips och rekommendationer för dig som livsmedelsföretagare

Översikt av livsmedelslagen med information om hur du skyddar konsumenterna

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta Jordbruksverkets information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Läs mer om Handelsguiden på Jordbruksverkets webbplats

 

Har du några frågetecken hjälper vi gärna till att räta ut dem.

Livsmedelsverket

Telefon: 018–17 55 00

Jordbruksverket

Telefon: 0771–223 223

Tullverket

Telefon: 0771–520 520