Moms vid köp av varor inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

EU är en gemensam marknad och samma momsregler gäller i alla medlemsländer, förutom vissa områden som står utanför EU:s skatteområde.

Läs mer om områden utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats

Köp av varor från andra EU-länder

Du kan köpa varor momsfritt om:

  • säljaren är momsregistrerad i ett annat EU-land
  • du uppger ditt VAT-nummer till säljaren, som i sin tur anger både ditt och sitt eget VAT-nummer på fakturan
  • varorna transporteras från ett EU-land till ett annat.

När du köper varor momsfritt ska du själv beräkna momsen på varans värde och redovisa den till Skatteverket via din momsdeklaration. Skatteverkets momsguide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över vad som gäller vid köp av varor från andra EU-länder.

Läs Guide till varuhandel med andra länder hos Skatteverket

På Skatteverkets webbplats finns mer information om varuimport från EU-länder och vad som gäller om:

  • säljaren felaktigt har tagit ut moms
  • säljaren inte är momsregistrerad
  • du är mellanman i trepartshandel.

Läs mer om varuimport från EU-länder på Skatteverkets webbplats

Import av varor från områden i EU som inte tillhör EU:s skatteområde

Alla delar av EU ingår inte i EU:s skatteområde. Om du köper varor från ett företag som är etablerat i ett sådant område ska du betala importmoms enligt de momsregler som gäller för import från länder utanför EU.

Läs mer om import av varor från länder utanför EU

Skatteverkets skatteupplysning

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8 564 851 60.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp