Köpa varor från länder inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du vidare till sådant du behöver veta om tull, moms, CE-märkning med mera. Längst ned finns guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för att handla med andra EU-länder.

När du ska köpa varor från andra länder inom EU:

  • Ta reda på om det krävs tillstånd för att ta in varan i Sverige, eller om det finns någon annan begränsning.
  • Du behöver inte betala tull eller lämna tulldeklaration.
  • Du ska inte betala utländsk moms till säljaren. Du ska däremot själv räkna ut svensk moms på inköpet, redovisa och betala in momsen till Skatteverket.
  • Försäkra dig om att säljarens företag verkligen finns inom EU.
  • Kontrollera att varan är CE-märkt om den ska vara det, och annars lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen, eller eventuella nationella regler och tekniska krav.

En vara som tillverkas eller lagligen säljs i ett EU-land kan du vanligen föra in i Sverige och sälja vidare här. EU har nämligen en gemensam marknad där varor kan röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För många varor har EU-länderna gemensamma produktregler, det vill säga kraven på själva produkten. Där EU inte har gemensamma produktregler gäller principen om ömsesidigt erkännande som innebär att en produkt som lagligen säljs i ett EU-land inte får stoppas av myndigheterna i andra EU-länder utan berättigade skäl. För att visa för myndigheter att en vara lagligen tillverkas och säljs i ett EU-land kan företag från den 19 april 2020 upprätta en frivillig försäkran om det för att kunna utnyttja principen om ömsesidigt erkännande. 

Nedan finns länkar till mer information om gemensamma regler

För EU-gemensamma regler

För eventuella nationella ytterligare regler i Sverige

För eventuella nationella ytterligare regler i andra EU-länder

Moms vid inköp av varor från länder inom EU

Läs om hur du gör rätt med momsen, och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter:

Moms vid inköp från länder inom EU – på Skatteverkets webbplats

Gemensamma produktregler och CE-märkning

Vissa typer av varor måste vara CE-märkta för att få säljas inom EU. Det gäller till exempel leksaker och elektronik. Genom CE-märkningen garanterar tillverkaren att varan lever upp till gemensamma EU-regler om grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Produktsäkerhet och CE-märkning

Ömsesidigt erkännande – säljarlandets produktregler gäller

Finns det inga gemensamma EU-regler för varan du ska köpa? Då gäller i stället produktreglerna i det EU-land du köper varan från. Om en vara får säljas i något EU-land får du i normalfallet alltså även sälja den i Sverige utan vidare anpassningar eller provningar. Det kallas för principen om ömsesidigt erkännande. Den innebär att ett lands myndigheter måste ha berättigade skäl för att inte tillåta en vara som lagligen säljs i ett annat EU-land och alltså uppfyller kraven i det landet. För att visa för myndigheter att en vara lagligen tillverkas och säljs i ett EU-land kan företag från den 19 april 2020 upprätta en frivillig försäkran om det för att kunna utnyttja principen om ömsesidigt erkännande.

Alla produkter som inte omfattas av några särskilda produktkrav ska i stället leva upp till den allmänna produktsäkerhetslagen, som bygger på ett EU-direktiv.

Undantag från principen om ömsesidigt erkännande

EU/EES-länderna får göra avsteg från principen om ömsesidigt erkännande och istället kräva att produkten lever upp till nationella regler och tekniska krav. Men i sådana fall måste myndigheterna motivera de nationella kraven med skäl, som exempelvis skydd av människors, djurs och växters hälsa och liv eller konsument- och miljöskydd. De nationella reglerna måste vara proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Kontrollera vad som gäller för de varor du tänkt importera, till exempel genom att kontakta kontaktpunkten för varor hos Kommerskollegium.

Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Områden som står utanför EU:s skatteområde

Det finns enstaka områden som tillhör EU-länder men som ändå inte ingår i EU:s skatteområde – till exempel Kanarieöarna. En lista på dessa områden finns här:

Områden utanför EU:s skatteområde – på Tullverkets webbplats

Om området inte tillhör tullunionen, gäller samma regler som för export av varor från länder utanför EU.

Köpa varor från länder utanför EU

Om området ingår i EU:s tullunion gäller fri rörlighet och tullfrihet som inom EU. Om området står utanför EU:s skatteområde gäller moms- och punktskattereglerna vid import från länder utanför EU.

Moms vid import från länder utanför EU

Punktskatter vid import från länder utanför EU

Guider och stöd vid utlandshandel

Importhandboken från Make Trade

Importhandboken lotsar dig genom de viktigaste områdena att  känna till vid import och vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller har specifika frågor kopplat till import.
Till Importhandboken

Grensetjänsten Norge–Sverige

Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Se informationsfilmer på Grensetjänstens Youtubekanal

Film om Grensetjänsten och handel med Norge – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Solvit – snabb problemlösning vid handelshinder inom EU

Om du stöter på hinder för den fria rörligheten för varor hos någon myndighet inom EU, Liechtenstein eller Norge kan du kontakta Solvit för att få kostnadsfri hjälp med att lösa hindret. Solvit finns på Kommerskollegium.

Solvit – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?