Jordbruks- och livsmedelsexport

Sidan blev senast uppdaterad:

Den här samlade informationen från olika myndigheter riktar sig till dig som planerar att exportera livsmedel eller jordbruksprodukter. Här kan du läsa om hur du gör för att föra ut produkter ur Sverige. Du bör redan veta vilka regler som gäller för att handla med eller hantera produkterna inom Sverige.

När du ska sälja till andra länder så behöver du ofta uppfylla en rad krav som dessa länder ställer för att släppa in produkterna. Den här informationen hjälper dig en bit på väg, men du kommer förmodligen att behöva ta kontakt med myndigheter eller andra aktörer i mottagarlandet för att få hela bilden av vad du behöver göra.

Det är stor skillnad på att sälja produkter till ett annat EU-land och att exportera till länder som inte är med i EU.

Läs mer om EU:s 28 medlemsländer på Europeiska unionens webbplats

Till sidans topp

Inom EU

Fri handel mellan medlemsstaterna

Ofta är det ingen skillnad på reglerna för att sälja till en kund i Sverige och att sälja till en kund i ett annat EU-land.

I vissa fall kan det finnas nationella särregler, och det kan du som företag få hjälp att ta reda på. Varje EU-land har en kontaktpunkt dit du kan vända dig om du vill veta vilka regler som gäller för din produkt. Kontaktpunkten ska svara inom femton arbetsdagar och får inte ta betalt för grundläggande information.

Läs mer om kontaktpunkter på Europeiska kommissionens webbplats

Om du ska sälja livsmedel kan du också kontakta livsmedelsmyndigheten i det land du vill sälja till.

Läs mer om hur du kontaktar andra länder på Livsmedelsverkets webbplats

Kompletteringar till regler för en del produkter

För en del produkter har enskilda myndigheter gjort sammanställningar av vad du behöver tänka på. Här hittar du länkar till användbara sidor:

Animaliska livsmedel(Livsmedelsverket)

Utrotningshotade arter (Jordbruksverket)

Växter och utsäde (Jordbruksverket)

Bin och humlor (Jordbruksverket)

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som kan vara bra att känna till.

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Läs Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta Jordbruksverkets information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Läs mer om Handelsguiden på Jordbruksverkets webbplats

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Läs mer om Livsmedelsguiden på Business Swedens webbplats

Nätverk och inspiration

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Läs mer om Try Swedish!

Svensk matproduktion

Broschyr på engelska som beskriver svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production (pdf)

Broschyr på tyska som beskriver svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Schwedische Lebensmittelerzeugung (pdf)

Kontakt med svenska myndigheter

Kontakta Livsmedelsverket om du har frågor om att sälja livsmedel till andra länder.

Kontakta Jordbruksverket om du behöver hjälp med levande djur och med jordbruksprodukter som inte är livsmedel. Jordbruksverket hanterar också frågor om livsmedel som du ska ha för privat bruk.

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om du har frågor om hur du kan sälja fisk och vattenbruksprodukter utomlands.

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. På verksamt.se hittar du en sammanställning över vad dessa myndigheter kan göra för dig.

Läs sammanställningen över myndigheter under Myndighetskontakter

Till sidans topp

Utanför EU

Regler som gäller i andra länder

En bra sammanställning över vilka regler som gäller i andra länder hittar du hos EU-kommissionen. Om du använder deras Market Access Database kan du ange vilken produkt du vill exportera och vilket land du vill exportera till, så svarar databasen med en utförlig lista över vad du behöver tänka på och kolla upp. Du får bland annat information om vilka tullar som gäller och information om de dokument och intyg som krävs vid import i olika länder.

Läs mer om Market Access Database på Europeiska kommissionens webbplats

Market Access Database är på engelska, med det finns en kort film som beskriver databasen på svenska.

Se film om databasen på svenska på Europeiska kommissionens webbplats

Om du hellre vill ha en sammanställning på svenska kan du använda Business Swedens landspecifika lista.

Läs den landspecifika listan på Business Swedens webbplats

Du kan också behöva läsa Livsmedelsverkets landspecifika lista, som i första hand handlar om vilka intyg du behöver för att exportera livsmedel till olika länder.

Läs mer om intyg för export av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Om du vill exportera levande djur eller animalieprodukter som inte är livsmedel hittar du listor över vilka länder du kan exportera till här.

Läs mer vilka länder du kan exportera till på Jordbruksverkets webbplats

Glöm inte att reglerna inte bara gäller själva produkten du vill exportera. Om du levererar den med träemballage eller på träpall så gäller särskilda regler som du måste sätta dig in i.

Läs mer om regler för export med träemballage på Jordbruksverkets webbplats

Fråga någon som vet

Om du har svårt att hitta det du behöver i sammanställningarna så bör du i första hand kontakta någon i det land du vill exportera till för att få veta vad som gäller. Om du redan har kontakter med tilltänkta kunder så börja gärna där – om de har erfarenhet av att importera från Sverige eller andra EU-länder så vet de förmodligen redan en hel del om vad som gäller.

Du kan också kontakta landets ambassad i Sverige. Alternativt Sveriges ambassad eller konsulat i mottagarlandet.

Läs mer om kontakt med Sveriges ambassad eller konsulat utomlands på Swedenabroad.com

Exportintyg och andra dokument från svenska myndigheter

Du behöver alltid ett exportintyg om du ska exportera livsmedel. De utfärdas av Livsmedelsverket.

Läs mer om exportintyg på Livsmedelsverkets webbplats

Om det livsmedel du vill exportera innehåller produkter från djur måste de komma från godkända anläggningar.

Läs mer om godkända anläggningar på Livsmedelsverkets webbplats

Om du ska exportera andra jordbruksprodukter än livsmedel kan du kontakta Jordbruksverket. Jordbruksverket har information om följande:

Export av animalieprodukter utom livsmedel

Export av levande djur

Export av växter och utsäde

Om du ska exportera fisk gäller särskilda regler.

Läs mer och kontakta Havs- och vattenmyndigheten

En del produkter kan du inte exportera idag

En del produkter kan du inte exportera till alla länder. Det beror på att importlandet kräver att Sverige först är godkänt som exportland, och ibland också att anläggningen som produkterna kommer ifrån är godkänd. Det här är en process som tar lång tid.

Om du vill att ditt företag eller din anläggning ska bli godkänd för export så behöver du kontakta svenska myndigheter. Detsamma gäller om du vill att Sverige ska bli godkänt som exportland av ett land som inte tar emot våra produkter idag.

Läs mer och kontakta Livsmedelsverket om du vill exportera livsmedel.

Läs mer och kontakta Jordbruksverket om du vill exportera andra jordbruksprodukter än livsmedel, eller levande djur.

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som kan vara bra att känna till.

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Läs Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel

Handelsguiden hos Jordbruksverket hjälper dig att hitta Jordbruksverkets information om vad som gäller om du vill föra ut jordbruksprodukter och livsmedel till andra länder. Den innehåller också övergripande information om vilka andra myndigheter du kan behöva kontakta.

Läs mer om Handelsguiden på Jordbruksverkets webbplats

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Läs mer om Livsmedelsguiden på Business Swedens webbplats

Nätverk och inspiration

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Läs mer om Try Swedish!

Svensk matproduktion

Broschyr på engelska som beskriver svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production

Broschyr på tyska som beskriver svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Schwedische Lebensmittelerzeugun (pdf)

Broschyr på kinesiska som beskriver svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production in Chinese

Kontakt med svenska myndigheter

Kontakta Livsmedelsverket om du har frågor om att sälja livsmedel till andra länder.

Kontakta Jordbruksverket om du behöver hjälp med levande djur och med jordbruksprodukter som inte är livsmedel. Jordbruksverket hanterar också frågor om livsmedel som du ska ha för privat bruk.

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om du har frågor om hur du kan sälja fisk och vattenbruksprodukter utomlands.

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. På verksamt.se hittar du en sammanställning över vad dessa myndigheter kan göra för dig.

Läs sammanställningen över myndigheter under Myndighetskontakter