Jordbruks- och livsmedelsexport

Sidan blev senast uppdaterad:

Den här samlade informationen från olika myndigheter riktar sig till dig som planerar att exportera livsmedel eller jordbruksprodukter. Här kan du läsa om hur du gör för att föra ut produkter ur Sverige. Du bör redan veta vilka regler som gäller för att handla med eller hantera produkterna inom Sverige.

När du ska sälja till andra länder så behöver du ofta uppfylla en rad krav som dessa länder ställer för att släppa in produkterna. Den här informationen hjälper dig en bit på väg, men du kommer förmodligen att behöva ta kontakt med myndigheter eller andra aktörer i mottagarlandet för att få hela bilden av vad du behöver göra.

Det är stor skillnad på att sälja produkter till ett annat EU-land och att exportera till länder som inte är med i EU.

EU:s medlemsländer hos Europeiska unionen

Inom EU

Fri handel mellan medlemsstaterna

Ofta är det ingen skillnad på reglerna för att sälja till en kund i Sverige och att sälja till en kund i ett annat EU-land.

I vissa fall kan det finnas nationella särregler, och det kan du som företag få hjälp att ta reda på. Varje EU-land har en kontaktpunkt dit du kan vända dig om du vill veta vilka regler som gäller för din produkt. Kontaktpunkten får inte ta betalt för grundläggande information.

Kontaktpunkter hos Europeiska kommissionen

Om du ska sälja livsmedel kan du också kontakta livsmedelsmyndigheten i det land du vill sälja till.

Kompletteringar till regler för en del produkter

För en del produkter har enskilda myndigheter gjort sammanställningar av vad du behöver tänka på. Här hittar du länkar till användbara sidor:

Animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Handel med CITES-listade arter av växter och djur

Växter och utsäde hos Jordbruksverket

Bin och humlor hos Jordbruksverket

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som kan vara bra att känna till.

Livsmedelsverkets wiki om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Livsmedelsverkets wiki om export av livsmedel 

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Livsmedelsguiden på Business Swedens webbplats

Nätverk och inspiration

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Try Swedish!

Svensk matproduktion

Jordbruksverkets broschyr på engelska om svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production (pdf)

Jordbruksverkets broschyr på tyska om svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Schwedische Lebensmittelerzeugung (pdf)

Kontakt med svenska myndigheter

Kontakta Livsmedelsverket om du har frågor om att sälja livsmedel till andra länder.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om att sälja levande djur, djurprodukter, foder, växter och växtprodukter. 

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om du har frågor om hur du kan sälja fisk och vattenbruksprodukter utomlands.

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. På verksamt.se kan du söka efter vad som kan vara aktuellt för dig.

Sök efter myndigheter och organisationer

Utanför EU

Regler som gäller i andra länder

En bra sammanställning över vilka regler som gäller i andra länder hittar du hos EU-kommissionen. Ange varukoden på den produkt du vill exportera och landet du vill exportera till, så svarar databasen med en utförlig lista över vad du behöver tänka på och kolla upp.

Access2Markets hos Europeiska kommissionen

Du kan behöva läsa Livsmedelsverkets webbplats om export av livsmedel till olika länder. Gå gärna Livsmedelsverkets e-utbildning för export.

Export av livsmedel hos Livsmedelsverket

Utbildningar för livsmedelsföretag hos Livsmedelsverket

Om du vill exportera foder, levande djur och djurprodukter som inte är livsmedel har Jordbruksverket information på deras webbplats.

För dig som vill exportera djur, djurprodukter eller foder till andra länder - Jordbruksverket.se

Jordbruksverket har även en samlingssida om export av växter, växtprodukter, trä, jord och gödsel.

Handel med trä, träprodukter och träemballage på Jordbruksverkets webbplats

Till Business Sweden kan du vända dig när du behöver hjälp med information gällande global försäljning, olika länders marknader, lokal lagstiftning, affärsklimat etc.

Läs mer om export på Business Swedens webbplats

Fråga någon som vet

Om du har svårt att hitta det du behöver i sammanställningarna så bör du i första hand kontakta någon i det land du vill exportera till för att få veta vad som gäller. Om du redan har kontakter med tilltänkta kunder så börja gärna där – om de har erfarenhet av att importera från Sverige eller andra EU-länder så vet de förmodligen redan en hel del om vad som gäller.

Du kan också kontakta landets ambassad i Sverige. Alternativt Sveriges ambassad eller konsulat i mottagarlandet.

Kontakt med Sveriges ambassad eller konsulat utomlands på Swedenabroad.com

Tänk även på att du kan kontakta den berörda myndigheten för information.

Exportintyg och andra dokument från svenska myndigheter

Det är vanligt att importlandet kräver att produkten eller djuret ska åtföljas av ett exportintyg/hälsointyg. Om din anläggning och produkt uppfyller de krav som importlandet ställer så kan intyget användas. Det samma gäller även vid export av levande djur. Intyget utfärdas på den exporterande anläggningen av personal från ansvarig myndighet som har tillsyn över anläggningen. 

När det gäller export av livsmedel är Livsmedelsverket eller en kommun ansvarig vid utfärdandet av exportintyg/hälsointyg.

Exportintyg hos Livsmedelsverkets webbplats

Utbildningar för livsmedelsföretag hos Livsmedelsverket

Om det gäller export av levande djur, djurprodukter och foder är Jordbruksverket ansvariga vid utfärdandet av exportintyg/hälsointyg. 

För dig som vill exportera djur, djurprodukter eller foder till andra länder hos Jordbruksverket

Vid export av växter och växtprodukter är det vanligt att importlandet kräver att sändningen ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Jordbruksverket är ansvariga vid utfärdandet av sundhetscertifikat

Export av växter och utsäde hos Jordbruksverket

Vid export av fisk gäller särskilda regler, ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten. 

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten

En del produkter kan du inte exportera idag

En del produkter kan du inte exportera till alla länder. Det beror på att importlandet kräver att Sverige först är godkänt som exportland, och ibland också att anläggningen som produkterna kommer ifrån är godkänd. Det här är en process som tar lång tid, ibland flera år. Det är inget som är aktuellt vid enstaka exporter

Om du vill att ditt företag eller din anläggning ska bli godkänd för export så behöver du kontakta svenska myndigheter. Detsamma gäller om du vill att Sverige ska bli godkänt som exportland av ett land som inte tar emot våra produkter idag.

Vill du exportera livsmedel ska du kontakta Livsmedelsverket.

Kontakta Livsmedelsverket 

Vill du exportera levande djur, djurprodukter och foder ska du kontakta Jordbruksverket

Kontakta Jordbruksverket 

Vill du veta mer?

Det finns andra guider och sammanställningar som kan vara bra att känna till.

Livsmedelsverkets wiki om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Livsmedelsverkets wiki om export av livsmedel 

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Livsmedelsguiden hos Business Sweden

Nätverk och inspiration

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedelsprodukter. Några exempel är Sverigepaviljonger på internationella mässor och inköpssamarbeten med tyska kedjor som anordnar Sverigeveckor. Här finns också en lista över svenska företag som exporterar livsmedel.

Try Swedish!

Svensk matproduktion

Jordbruksverkets broschyr på engelska om svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production (pdf)

Jordbruksverkets broschyr på tyska om svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Schwedische Lebensmittelerzeugung (pdf)

Jordbruksverkets broschyr på kinesiska om svensk matproduktion från ett exportperspektiv.

Swedish food production in Chinese (pdf)

Kontakt med svenska myndigheter

Kontakta Livsmedelsverket om du har frågor om att sälja livsmedel till andra länder.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om att sälja eller föra ut levande djur, djurprodukter, foder, växter och växtprodukter till andra länder. 

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten om du har frågor om hur du kan sälja fisk och vattenbruksprodukter utomlands.

Andra myndigheter

Flera myndigheter hanterar frågor som inte är specifika för just jordbruksprodukter och livsmedel. På verksamt.se kan du söka efter vad som kan vara aktuellt just för dig.

Sök efter myndigheter och organisationer