Punktskatt vid köp av varor utanför EU - import

Sidan blev senast uppdaterad:

EU:s punktskatteregler gäller främst alkohol-, energi- och tobaksprodukter. Om du importerar sådana varor utan ett uppskovsförfarande ska du betala punktskatt till Tullverket, om du är skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen.

Läs mer om punktskatt vid import på Tullverkets webbplats

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Uppskovsförfarande

Ett uppskovsförfarande innebär att du skjuter upp att betala punktskatten tills varan släpps för konsumtion och inte längre omfattas av skatteuppskov. Då ska du betala punktskatt i det EU-land där varan säljs och med det landets skattesatser.

Ansök om skatteuppskov på Skatteverkets webbplats

Punktskattenummer

När du är godkänd för ett uppskovsförfarande får du ett punktskattenummer som är knutet till de varor du får hantera.

Excise Movement and Control System (EMCS) och e-AD

EMCS är ett elektroniskt system som du måste använda när du importerar alkohol-, energi- och tobaksprodukter under skatteuppskov från länder utanför EU.

I EMCS-systemet ska du också använda e-AD (elektroniskt administrativt dokument). Annars omfattas inte varan av skatteuppskov och då måste du betala punktskatt.

Om du är godkänd för skatteuppskov kan du sända iväg varorna från din importplats utan att betala punktskatt om mottagaren också är godkänd för skatteuppskov. Då ska du upprätta en e-AD i EMCS och ange det i importdeklarationen. Du kan kontrollera om mottagaren omfattas av skatteuppskov genom att söka i tjänsten Seed-on Europa med mottagarens punktskattenummer.

Läs mer och använd tjänsten Seed-on Europa på Skatteverkets webbplats

Import vid transitering och förädling

Du ska inte betala punktskatt om du importerar varor för att

  • bearbeta eller reparera dem (aktiv förädling)
  • frakta dem vidare till ett annat land (transitering).

Då ska varorna nämligen inte säljas i Sverige (varorna övergår inte i fri omsättning).

Kontakta Tullverket

Ring till Tullverkets om du vill ha hjälp med tullfrågor. Telefonnumret är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga via e-postformulär

Skatteverkets informationstjänst om punktskatter

Vänd dig till Skatteverket om du har frågor om punktskatter, exempelvis om uppskovsförfarande, säkerheter, EMCS, e-AD, återbetalning av punktskatt och dubbelbeskattning.

Kontakta Skatteverkets särskilda upplysning för punktskatter

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp