Moms vid köp av varor utanför EU - import

Sidan blev senast uppdaterad:

EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms.

Moms vid import av varor

Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration. Har du inte momsregistrerat dig ska du betala importmoms till Tullverket.

Du ska betala moms för tullpliktiga varor. Momsreglerna vid import gäller för varor från

  • länder utanför EU
  • EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde.

Läs mer om EU-områden utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats

Skatteverkets guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över momsreglerna vid köp av varor från länder utanför EU. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Läs Skatteverkets guide till varuhandel på Skatteverkets webbplats

Läs Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Momsfri import

Importerar du varor som du ska leverera till en mottagare i ett annat EU-land efter att du har förtullat varorna? Då ska momsen redovisas i det EU-land där mottagaren är registrerad för moms.

Läs mer om momsfri import på Tullverkets webbplats

Undantag från importmoms

En del varor som är tullfria eller har lägre tull är också undantagna från moms. Då ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen.

Förutom de tullfria varorna finns det andra varor som är undantagna från momsplikt enligt de momsregler som gäller allmänt. Om du importerar sådana varor ska du inte heller betala importmoms.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om hur du redovisar och beräknar moms.

Redovisa moms och beräkna momsbeloppet

Ladda ner Skatteverkets broschyr Moms i utrikeshandel

Skatteverkets webbseminarier

Vad ska du tänka på vid handel med länder utanför EU? Hur ska du redovisa momsen? Sådana frågor kan du få svar på genom att koppla upp dig till Skatteverkets webbseminarier.

Anmäl dig till webbseminarium på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets skatteupplysning

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8 564 851 60.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp