Köpa varor från länder utanför EU – import

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du vidare till sådant du behöver veta om tull, moms, importrestriktioner med mera. Längst ned finns även guider som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för handel med andra länder.

När du ska importera varor från länder utanför EU:

  • Kontakta Tullverket för att få en varukod, för varan. Varukoden ger detaljerad information kring de krav och regler som gäller vid import.
  • Ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket. Eori-nummer är ett registreringsnummer som ditt företag måste ha vid all tullrelaterad verksamhet.
  • Ta reda på vilka produktkrav som gäller i Sverige/EU för varan, till exempel CE-märkning.
  • Ta reda på om det krävs tillstånd för att importera varan till Sverige/EU (importrestriktioner).
  • Lämna tulldeklaration till Tullverket varje gång du importerar varor.
  • Du ska inte betala utländsk moms. Du redovisar och betalar moms i Sverige.

Film: Börja importera - så här gör du

I Tullverkets film får du reda på hur processen ser ut, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs. (Längd: 4:01 minuter.)

Ta del av filmen Börja importera - så här gör du i textformat

Moms och tull vid inköp av varor från länder utanför EU

Läs om hur du gör rätt med tull och moms och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter:

Tull vid import av varor från länder utanför EU

Moms vid import av varor från länder utanför EU

Direkt till Tullverkets sidor:

Importguide och tull – på Tullverkets webbplats

Ansök om Eori-nummer – på Tullverkets webbplats

Varorna måste uppfylla EU:s produktkrav, eller Sveriges

I EU finns gemensamma produktkrav för vissa varor, exempelvis leksaker och elektronik. Om du importerar sådana varor till Sverige måste du försäkra dig om att de uppfyller EU-kraven och är CE-märkta:

CE-märkning och produktsäkerhet

Om det inte finns EU-gemensamma produktkrav för varorna ska du se till att de uppfyller svenska produktkrav. Ta gärna hjälp av Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegium. De kan ta reda på vilka produktkrav som finns i Sverige och EU för varan du vill importera, så att du slipper fråga olika myndigheter.

Kontaktpunkten för varor – på Kommerskollegiums webbplats

Svenska importrestriktioner och tillstånd

För vissa typer av varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till vid import till Sverige från länder utanför EU. Sådana så kallade importrestriktioner finns för exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, alkohol, läkemedel, järn, stål och aluminium, med mera. Du kan då behöva importlicens eller importtillstånd.

Kontrollera vad som gäller för de varor du tänkt importera, till exempel genom att kontakta Kontaktpunkten för varor hos Kommerskollegium:

Kontaktpunkten för varor – på Kommerskollegiums webbplats

Hos Tullverket finns mer information för dig som vill läsa om olika importrestriktioner:

Varor med importrestriktioner – på Tullverkets webbplats

Ska du importera livsmedel?

Guide för livsmedelsimport

Inköp från Norge, Island och Liechtenstein

Om du ska köpa varor från EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein är situationen lite speciell eftersom de ingår i EU:s gemensamma marknad, men inte i själva EU. När det gäller tull och moms räknas dessa länder som ”utanför EU”. Däremot omfattas de exempelvis EU-gemensamma produktregler och CE-märkning.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär för de här länderna att myndigheter inom EU ska erkänna produkter som är producerade i och uppfyller kraven i dessa länder.

Köpa varor från länder inom EU

Guider och stöd vid import

Importhandboken från Make Trade

Importhandboken lotsar dig genom de viktigaste områdena att  känna till vid import och vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller har har specifika frågor kopplat till import
Till Importhandboken

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-–Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Se informationsfilmer på Grensetjänstens Youtubekanal

Film om vad Grensetjänsten kan hjälpa till med – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Hjälpte den här informationen dig?