Import av varor från EU/EES-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

EU har en gemensam marknad där varor kan röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För många varor har EU-länderna därför gemensamma regler. För vissa varor har EU-länderna dock egna nationella regler. Syftet med reglerna är att skydda hälsa och miljö eller säkerhet.

En vara som tillverkas eller säljs lagligt i ett EU-land ska kunna säljas i Sverige utan ytterligare krav. Man kallar det principen om ömsesidigt erkännande.

Dessa regler gäller också i handeln mellan EU-länderna och Norge, Island samt Lichtenstein, vilka bildar EES-marknaden. Dock finns tullgränserna och tullkontrollerna kvar mellan EU och de tre länderna. Då gäller tullförfarandet vid import från länder utanför EU.

Läs mer om tull vid import från länder utanför EU

Importhandboken

Importhandboken vänder sig till dig som planerar att starta en importverksamhet, vill utveckla din import eller har allmänna frågor om import. Importhandboken ges ut av Chamber Trade Sweden.

Läs mer om Importhandboken på Chamber Trade Swedens webbplats

Till sidans topp

CE-märke och ömsesidigt erkännande

Varor som omfattas av gemensamma EU-regler om grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet, ska CE-märkas. Inga andra varor får bära CE-märket. CE-märkta varor kan fritt säljas på EES-marknaden.

Läs mer om CE-märkning

När du importerar varor som inte omfattas av EU:s gemensamma regler gäller EES-ländernas egna nationella regler. När det finns nationella krav på en produkt gäller principen om ömsesidigt erkännande. Den bygger på att länderna har förtroende för att varje lands lag ger ett fullvärdigt skydd för konsumenter och miljö.

Undantag från principen om ömsesidigt erkännande

EES-länder har rätt att göra undantag från principen om ömsesidigt erkännande och tillämpa nationella regler för EES-varor. Då måste myndigheten i landet visa att kravet är motiverat för att skydda grundläggande samhällsintressen. Några exempel är skyddet av liv och hälsa samt konsument- och miljöskydd. Myndigheten måste noga motivera sitt beslut.

Svenska myndigheter och kommuner kan alltså tillämpa sina regler och föreskrifter om det är motiverat för att skydda grundläggande samhällsintressen. Om du vill ta reda på de svenska reglerna för olika varor kan du vända dig till Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegium.

Läs mer om Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

För att landet ska få undantag från principen om ömsesidigt erkännande, måste åtgärden vara absolut nödvändig, proportionerlig och så lite handelshindrande som möjligt.

Solvit - nätverk för fri rörlighet

Om du stöter på hinder hos svenska myndigheter när du ska köpa en vara inom EES kan du få kostnadsfri hjälp av Solvit på Kommerskollegium.

Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Du kan också vända dig till Kommerskollegium om du behöver hjälp med att hitta information och påverka lagstiftningen.

Läs mer på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

Importrestriktion

Det finns särskilda bestämmelser för att föra in vissa varor. Då behöver du licens eller någon form av tillstånd för att föra in varan till Sverige från ett annat EU-land. Exempel på varor är

Till sidans topp

EU-områden som står utanför tullunionen eller EU:s skatteområde

När du köper en vara från ett annat land är det viktigt att avgöra om den du gör affären med finns inom EU eller inte. Om EU-området inte tillhör tullunionen, gäller reglerna för import av varor från länder utanför EU.

Läs mer om import av varor från länder utanför EU

Om EU-området inte tillhör EU:s skatteområde, gäller moms- och punktskattereglerna vid import från länder utanför EU.

Läs mer om moms vid import från länder utanför EU

Läs mer om punktskatter vid import från länder utanför EU

Film - Att göra affärer med andra länder (del 1)

Vilka regler och bestämmelser gäller när ett företag ska göra affärer med andra länder? Erik Dahlberg från Kommerskollegium hjälper dig med de vanligaste frågorna som rör tillstånd, märkning och certifieringar.

Se film med Kommerskollegium

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Film - Hur går processen till vid affärer med andra länder? (del 2)

Hur tar man reda på hur processen går till vid affärer med andra länder? Erik Dahlberg från Kommerskollegium berättar bland annat om EU:s olika kontaktpunkter som hjälper företag med processen att göra affärer med andra länder.

Se film med Kommerskollegium

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga