Export av varor till länder utanför EU

Sidan blev senast uppdaterad:

När du säljer varor till ett land utanför EU innebär det att du exporterar. Vid export ska du inte redovisa eller lägga på någon svensk moms. Du ska däremot lämna en exportdeklaration till Tullverket.

Moms och tull vid export av varor till länder utanför EU

Vill du veta mer om vad som gäller när du ska deklarera dina varor som du ska exportera?

Läs mer om tull vid export av varor till länder utanför EU

Läs mer om moms vid export av varor till länder utanför EU

Till sidans topp

Guider och tjänster för export till länder utanför EU/EES

Här finns guider och tjänster som kan vara till hjälp när du ska exportera varor till länder utanför EU/EES.

Exportguiden

För information och vägledning i dina exportförberedelser har Business Sweden skapat Exportguiden.

Läs mer om Exportguiden på Business Swedens webbplats

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Läs mer om Grensetjänsten på Grensetjänstens webbplats

Se filmen där Grensetjänsten berättar om handel med Norge

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Läs mer om Øresunddirektbusiness på oresunddirektbusiness webbplats

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Läs mer om Nordkalottens Gränstjänst på Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Till sidans topp

Exportrestriktioner

För vissa varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till vid export av varor. Om din vara omfattas av restriktioner måste du i allmänhet ha exportlicens eller någon form av tillstånd. Kontakta den ansvariga myndigheten. Exempel på sådana varor är:

Produkter som är avsedda för civilt bruk men som också kan användas för militära ändamål, kan exempelvis vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar.

Sanktioner

Mot vissa länder gäller sanktioner i form av handelsrestriktioner för särskilda varor. I vissa fall kan du ändå få tillstånd att exportera sådana varor. Då krävs det exportlicens. I Sverige är det Kommerskollegium och Inspektionen för strategiska produkter som är ansvariga myndigheter.

Läs mer om exportlicens på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

Importkrav i exportland

Landet du ska exportera till kan erbjuda tullförmåner i enlighet med ett frihandelsavtal. Men det kan också ha importrestriktioner som kan påverka dina möjligheter att göra affärer i det landet.

Du bör göra en noggrann undersökning av villkoren för att få tillträde till den aktuella marknaden.

Läs mer under Marknadsundersökning

Till sidans topp

Om du stöter på hinder

Export till länder utanför EU kan ibland hindras eller försvåras av till exempel licenskrav, oskäliga produktbestämmelser, skatter och tilläggsavgifter eller olika typer av godkännandeprocedurer.

Kommerskollegium hjälper företag som stöter på handelshinder såväl inom som utanför EU. Du kan anmäla handelshinder till Kommerskollegium som bedömer vilka möjligheter som finns att lösa problemet.

Läs mer om handelshinder utanför EU på Kommerskollegiums webbplats

Anmäl handelshinder utanför EU på Kommerskollegiums webbplats

Läs om registrerade handelshinder utanför EU på Market Access Database

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga