Sälja varor till länder utanför EU – export

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du vidare till sådant du behöver veta om tull, moms, exportrestriktioner med mera. Längst ned finns även guider och tjänster som du kan ta hjälp av när du förbereder dig för handel med andra länder.

När du ska sälja (exportera) varor till ett land utanför EU:

  • Ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket, för att få börja exportera.
  • Ta reda på vilka produktkrav som gäller för varan i det land du tänkt sälja till.
  • Ta reda på om det krävs tillstånd för att exportera varan från Sverige (exportrestriktioner).
  • Lämna tulldeklaration till Tullverket varje gång du exporterar varor.
  • Lägg inte på svensk moms på fakturan.

Film: Börja exportera

I Tullverkets film får du reda på hur processen ser ut, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs. (Längd: 3:51 minuter.)

Ta del av filmen Börja exportera i textformat

Moms och tullregler vid försäljning av varor till länder utanför EU

Läs om hur du gör rätt med tull och moms och hitta vidare till djupare information hos andra myndigheter:

Tullregler vid försäljning av varor till länder utanför EU

Moms vid försäljning av varor till länder utanför EU

Direkt till Tullverkets sidor:

Ansök om Eori-nummer – på Tullverkets webbplats

Tullverkets sidor om att börja exportera

Exportrestriktioner och tillstånd för vissa varor

För vissa varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till vid export från Sverige. Det gäller till exempel vissa jordbruksprodukter och livsmedel, vissa typer av avfall, kulturföremål, vapen och produkter som kan användas militärt.

Om din vara omfattas av restriktioner måste du i allmänhet ha exportlicens eller annat tillstånd.

Exportrestriktioner – på Tullverkets webbplats

Exportrestriktioner – på Business Swedens webbplats

Ska du exportera jordbruksprodukter eller livsmedel?

Guide för jordbruks- och livsmedelsexport

Krav i landet du säljer till

Dina möjligheter att exportera till ett visst land kan påverkas av särskilda krav som just det landet ställer vid import. Det kan gälla tullar, kvoter, produktkrav eller krav på dokumentation. Det är lättare att exportera till ett land som har frihandelsavtal med EU. Du bör noggrant undersöka villkoren för det land du vill sälja till.

Undersök marknader

Försäljning till Norge, Island och Liechtenstein

Om du ska sälja till EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein är situationen lite speciell eftersom de ingår i EU:s gemensamma marknad, men inte i själva EU. Det innebär att exportdeklaration ska lämnas. Däremot omfattas även dessa länder av exempelvis EU-gemensamma produktregler och CE-märkning.

Sälja varor till länder inom EU

Handel med Turkiet

EU och Turkiet har ett avtal om en tullunion. Det innebär att varor som lagligen säljs i EU tullfritt kan importeras till Turkiet och vice versa. Tullunionen omfattar de flesta industrivaror men inte jordbruksprodukter.

Guider och stöd vid export

Exportguiden

I Exportguiden från Business Sweden hittar du information och vägledning genom hela exportprocessen – från offert och finansiering till transport och utlandsbetalningar.

Exportguiden – på Business Swedens webbplats

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kun-der i Norge.

Grensetjänstens webbplats

Se informationsfilmer på Grensetjänstens Youtubekanal

Film om vad Grensetjänsten kan hjälpa till med – på Youtube

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Om du stöter på hinder

Har du stött på något handelshinder som verkar orimligt? Till exempel oskäliga produktbestämmelser eller krav på ovanlig dokumentation? Kontakta Kommerskollegium, så bedömer de hur de kan hjälpa dig med problemet.

Handelshinder utanför EU – på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?