Tull vid försäljning av varor inom EU

Sidan blev senast uppdaterad:

EU är en gemensam marknad och varor kan passera landgränser i princip utan kontroll och avgifter. Men delar av EU ligger utanför EU:s skatte- och tullområden och för dem gäller andra regler.

För vissa varor behöver du tillstånd för att föra ut dem till andra EU-länder. Då behöver du också anmäla varan till Tullverket när du ska föra ut varan ur Sverige.

Du kan också behöva tillstånd för att föra in varor i andra EU-länder, och då kan du behöva tulldeklarera varorna där.

Till sidans topp

Export till områden i EU utanför tull- och momsområdet

Du ska utförseldeklarera varorna hos Tullverket om du exporterar till ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde.

Om du exporterar varor till ett område i EU som inte ingår i tullunionen, gäller reglerna för export till länder utanför EU.

Läs mer under Export av varor till länder utanför EU

Läs mer om vilka områden som inte tillhör EU:s tull- eller skatteområde på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Eori-nummer för att tulldeklarera varor

För att tulldeklarera varorna behöver du ett speciellt registreringsnummer. Det kallas för ett Eori-nummer.

Läs mer och ansök om Eori-nummer på Tullverkets webbplats

Till sidans topp

Anmälningsplikt hos Tullverket för vissa varor

Vissa varor måste du ha tillstånd för att föra ut ur Sverige, exempelvis:

Om du ska föra ut sådana varor från Sverige måste du anmäla det hos Tullverket.

Till sidans topp

Kontakta Tullverket

Ring till Tullverket om du vill ha hjälp med tullfrågor. Telefonnumret är 0771-520 520. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 771 520 520.

Ställ din fråga via e-postformulär

Till sidans topp

Tullverkets utbildningar i tullfrågor

Tullverket håller regelbundet kurser och informationsträffar om tullfrågor runt om i Sverige för företag som arbetar med internationell handel.

Läs mer om Tullverkets utbildningsverksamhet på Tullverkets webbplats

Film - Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder?

Hur fungerar det med tull när man ska göra affärer med andra länder? Lars Axelsson från Tullverket reder ut de vanligaste frågorna.

Se film med Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp