Export av varor till EU/EES-länder

Sidan blev senast uppdaterad:

EU har en gemensam marknad där varor kan röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter. För många varor har EU-länderna därför gemensamma regler. För vissa varor har EU-länderna dock egna nationella regler. Syftet med reglerna är att skydda hälsa och miljö eller säkerhet.

En vara som tillverkas eller säljs lagligt i Sverige ska kunna säljas i andra EU-länder utan ytterligare krav. Man kallar det principen om ömsesidigt erkännande. Dessa regler gäller också i handeln mellan EU-länderna och Norge, Island samt Lichtenstein, vilka bildar EES-marknaden.

Dock finns tullgränserna och tullkontrollerna kvar mellan EU och de tre länderna. Då gäller tullförfarandet vid export till länder utanför EU.

Läs mer om export av varor till länder utanför EU

Läs mer på den här sidan om:

Guider och tjänster för export till EU/EES-länder
CE-märke och ömsesidigt erkännande
Restriktioner för försäljning av vissa varor till andra EU-länder
EU-områden som står utanför tullunionen eller EU:s skatteområde
Om du stöter på hinder

Till sidans topp

Guider och tjänster för export till EU/EES-länder

Här hittar du guider och tjänster som kan vara till hjälp när du ska exportera varor till EU/EES-länder.

Exportguiden

För information och vägledning i dina exportförberedelser har Business Sweden skapat Exportguiden.

Läs mer om Exportguiden på Bussiness Swedens webbplats

Ditt Europa

På EU-webbplatsen Ditt Europa finns praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa. Där kan du bland annat läsa vilka lagar, regler och bolagsformer som gäller i varje land.

Läs mer om praktiska råd på webbplatsen Ditt Europa

Grensetjänsten Norge–Sverige

Det land vi handlar mest med utanför EU är grannlandet Norge. Grensetjänsten Norge-Sverige har samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge. Informationen är riktad till företag som vill ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla med kunder i Norge.

Läs mer om Grensetjänsten på Gransetjänstens webbplats

Se filmen där Grensetjänsten berättar om handel med Norge

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är guide för företag som bedriver eller tänker starta verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel mellan Danmark och Sverige.

Läs mer om Øresunddirektbusiness på oresunddirektbusiness webbplats

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst har kunder i Finland, Norge och Sverige. Tjänsten förmedlar relevant och aktuell information som hjälper företagen att fungera på båda sidor av gränsen. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att ta bort hinder för gränshandel.

Läs mer om Nordkalottens Gränstjänst på Nordkalottens Gränstjänsts webbplats

Till sidans topp

CE-märke och ömsesidigt erkännande

Varor som omfattas av gemensamma EU-regler om grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet, ska CE-märkas. Inga andra varor får bära CE-märket. CE-märkta varor kan fritt säljas på EES-marknaden.

Läs mer om CE-märkning på Enterprise Europe Networks webbplats

När du exporterar varor som inte omfattas av EU:s gemensamma regler gäller EES-ländernas egna nationella regler. När det finns nationella krav på en produkt gäller principen om ömsesidigt erkännande. Den bygger på att länderna har förtroende för att varje lands lag ger ett fullvärdigt skydd för konsumenter och miljö.

Undantag från principen om ömsesidigt erkännande

EES-länder har rätt att göra undantag från principen om ömsesidigt erkännande och tillämpa nationella regler för EES-varor. Då måste myndigheten i landet visa att kravet är motiverat för att skydda grundläggande samhällsintressen. Några exempel är skyddet av liv och hälsa samt konsument- och miljöskydd. Myndigheten måste noga motivera sitt beslut.

Myndigheter i andra EES-länder kan tillämpa sina regler och föreskrifter om det är motiverat för att skydda grundläggande samhällsintressen. Om du vill ta reda på vilka regler för varor som finns i andra EES-länder kan du vända dig till kontaktpunkten för varor på Kommerskollegium.

Läs mer om Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

För att ett land ska få undantag från principen om ömsesidigt erkännande, måste åtgärden vara absolut nödvändig, proportionerlig och så lite handelshindrande som möjligt.

Till sidans topp

Restriktioner för försäljning av vissa varor till andra EU-länder

Det finns särskilda bestämmelser för att föra ut vissa varor från Sverige till ett annat EU-land. Då behöver du licens eller någon form av tillstånd. Exempel på sådana varor är:

Hos EU:s kontaktpunkt för varor kan du få veta mer om särskilda regler kring utförsel från Sverige. Den svenska kontaktpunkten finns på Kommerskollegiums webbplats.

Läs mer om Kontaktpunkten för varor på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

EU-områden som står utanför tullunionen eller EU:s skatteområde

När du säljer en vara till ett annat land är det viktigt att avgöra om den du gör affären med finns inom EU eller inte. På webbplatsen för Riksdagens EU-upplysning finns en lista på alla EU-länder. På Tullverkets webbplats kan du se vilka områden i EU som inte ingår i EU:s tullunion och alltså står utanför den gemensamma marknaden.

Läs mer om EU:s 28 medlemsländer på EU-upplysningens webbplats

Läs mer om länder som inte ingår i EU:s tullunion på Tullverkets webbplats

Om EU-området inte tillhör tullunionen, gäller reglerna för export av varor till länder utanför EU.

Läs mer om export av varor till länder utanför EU

Om EU-området inte tillhör EU:s skatteområde, gäller momsreglerna vid export till länder utanför EU och punktskattereglerna vid export till länder utanför EU.

Läs mer om moms vid export av varor till länder utanför EU

Läs mer om punktskatter vid export av varor till länder utanför EU

Till sidans topp

Om du stöter på hinder

Inom EU är de flesta regler gemensamma men ibland kan export till andra EU-länder hindras av nationella regler eller av felaktiga tolkningar eller tillämpningar av EU-regler.

Om du stöter på hinder hos myndigheter i andra EES-länder när du ska sälja en vara kan du få kostnadsfri hjälp av Solvit på Kommerskollegium. Du kan också vända dig till Kommerskollegium om du behöver hjälp med att hitta information.

Läs mer om Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Kommerskollegium hjälper företag som stöter på handelshinder såväl inom som utanför EU. Du kan anmäla handelshinder till Kommerskollegium som bedömer vilka möjligheter som finns att lösa problemet.

Läs mer om hur du kan anmäla handelshinder på Kommerskollegiums webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga