Handel med varor

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du köper eller säljer varor utanför EU behöver du betala tull och lämna tulldeklaration. Det behövs inte inom EU. På följande sidor får du en överblick över vad du behöver veta och göra innan du börjar handla med varor över landsgränser.

  • Oavsett vilket land du ska handla med, ta reda på vilka regler och som gäller för det landet och för typen av vara. Till exempel när det gäller märkning, importrestriktioner och moms.

Handel med länder inom EU

Köpa varor från länder inom EU

Sälja varor till länder inom EU

Handel med länder utanför EU

Köpa varor från länder utanför EU – import

Sälja varor till länder utanför EU – export

Norge, Island och Liechtenstein – EES-länder

Om du ska handla med EES-länderna Norge, Island eller Liechtenstein är situationen lite speciell eftersom de ingår i EU:s gemensamma marknad, men inte i själva EU. När det gäller tull och moms räknas Norge, Island och Liechtenstein som ”utanför EU”. Däremot omfattas även dessa länder av exempelvis EU-gemensamma produktregler och CE-märkning, det vill säga informationen under ”inom EU”. Principen om ömsesidigt erkännande innebär för de här länderna att myndigheter inom EU ska erkänna produkter som är producerade i och uppfyller kraven i dessa länder.

Handel med Turkiet

EU och Turkiet har ett avtal om en tullunion. Det innebär att varor som lagligen säljs i Turkiet tullfritt kan importeras till EU och vice versa. Tullunionen omfattar de flesta industrivaror men inte jordbruksprodukter.

Läs mer om handel med Turkiet på Tullverkets webbplats

Osäker på om det är en vara eller tjänst?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. När du handlar med länder utanför EU är det bara för varor du ska göra en tulldeklaration. Du lämnar ingen tulldeklaration för tjänster.

Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas.

I enstaka fall kan det vara svårt att dra gränser mellan en vara och tjänst. Exempel: om ett datorprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD eller liknande, kan det räknas som en vara. Fler exempel på gränsdragning:

Vara och tjänst? – på Skatteverkets webbplats

Kommer du fram till att det är tjänster du handlar med? Då är detta sidan för dig:

Handel med tjänster

Film - Att göra affärer med andra länder (del 1)

Vilka regler och bestämmelser gäller när ett företag ska göra affärer med andra länder? Kommerskollegium hjälper dig med de vanligaste frågorna som rör tillstånd, märkning och certifieringar.

Se film med Kommerskollegium

Ta del av filmen Att göra affärer med andra länder (del 1) i textformat

Film - Hur går processen till vid affärer med andra länder? (del 2)

Hur tar man reda på hur processen går till vid affärer med andra länder. Kommerskollegium berättar bland annat om EU:s olika kontaktpunkter som hjälper företag med processen att göra affärer med andra länder.

Se film med Kommerskollegium

Ta del av filmen Hur går processen till vid affärer med andra länder (del 2) i textformat

Hjälpte den här informationen dig?