Handel med varor

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du handlar med varor inom EU gäller ofta samma regler som i Sverige. Handlar du däremot med varor utanför EU kan särskilda regler gälla för vissa produkter. Du behöver också lämna en deklaration till Tullverket och i vissa fall betala tullavgift.

Vara eller tjänst?

Varor är materiella ting. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och elektrisk kraft. Tjänster är allt annat som kan tillhandahållas. Oftast är det enkelt att avgöra vad som är en vara, men i vissa fall kan det vara svårt att dra gränser mellan varor och tjänster.

Exempel: om ett datorprogram laddas ner från en webbplats räknas det som en tjänst. Men om programmet säljs på en CD, DVD eller liknande, kan det räknas som en vara.

Läs mer om gränsdragningen mellan vara och tjänst på Skatteverkets webbplats

Till sidans topp

Handel med varor inom EU/EES

EES, – EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein – har en gemensam marknad där varor som är lagligen saluförda i ett EES-land kan säljas i alla EES-länder. För de flesta varor har EU dessutom tagit fram gemensamma produktregler. Det innebär ofta, men inte alltid, att dessa varor ska CE-märkas för att få säljas på EES-marknaden.

Läs mer om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

För de varor som inte omfattas av gemensamma EU-regler är det istället produktkraven i nationella regler som gäller. Principen är dock fortfarande att om varan uppfyller de nationella kraven i ett EES-land ska den få säljas i alla EES-länder, under förutsättning att kraven är likvärdiga. Denna princip benämns som ömsesidigt erkännande.

Läs mer om att importera varor från länder inom EU/EES

Läs mer om att exportera varor till EU/EES-länder

Till sidans topp

Handel med varor utanför EU/EES

Exporterar du till länder utanför EES-området, måste du ta reda på vilka produktkrav som gäller för respektive land.

Läs mer om att exportera varor till länder utanför EU/EES

När du importerar varor från länder utanför EES-området, ansvar du för att varor som ska vara CE-märkta är det och att andra varor uppfyller nationella produktkrav.

Läs mer om att importera varor från länder utanför EU/EES

Film - Att göra affärer med andra länder (del 1)

Vilka regler och bestämmelser gäller när ett företag ska göra affärer med andra länder? Erik Dahlberg från Kommerskollegium hjälper dig med de vanligaste frågorna som rör tillstånd, märkning och certifieringar.

Se film med Kommerskollegium

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Film - Hur går processen till vid affärer med andra länder? (del 2)

Hur tar man reda på hur processen går till vid affärer med andra länder? Erik Dahlberg från Kommerskollegium berättar bland annat om EU:s olika kontaktpunkter som hjälper företag med processen att göra affärer med andra länder.

Se film med Kommerskollegium

Klicka här för att ta del av filmens innehåll i textformat

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga