Moms när du köper tjänster utanför EU - import

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du veta vad som gäller när du köper tjänster från länder som inte är med i EU. Huvudregeln är att du köper tjänster momsfritt och själv beräknar och redovisar svensk moms på inköpet. Det finns dock undantag för vissa typer av tjänster.

Läs mer om moms vid utrikeshandel på Skatteverkets webbplats

Köp av tjänster

När du som företagare köper tjänster från ett land utanför EU anses tjänsterna vara utförda i det land där köparen är etablerad eller vistas permanent.

Tjänster som du köper är alltså normalt utförda i Sverige. Det betyder att du ska redovisa både ingående och utgående moms på köpet, så kallad omvänd skattskyldighet. Du måste alltså vara momsregistrerad. Om du inte är det behöver du registrera dig.

Anmäl dig för momsregistrering i vår e-tjänst

Undantag från huvudregeln om att köparen ska redovisa moms

Följande tjänster är undantagna från huvudregeln om att köparen ska beräkna och redovisa moms:

  • persontransporter
  • inträden till evenemang
  • restaurang och catering
  • korttidsuthyrning av bilar och andra transportmedel.

Om du köper en sådan tjänst av en företagare i ett land utanför EU, och tjänsten utförs i Sverige, ska säljaren momsregistrera sig i Sverige och beräkna och redovisa svensk moms.

Läs mer om huvudregeln och undantagsreglerna på Skatteverkets webbplats

Även fastighetstjänster är undantagna från huvudregeln

Moms på fastighetstjänster ska beräknas och redovisas i det land där fastigheten finns. Om den finns i Sverige ska du som köpare redovisa och betala momsen. Men om säljaren är momsregistrerad i Sverige ska hen beräkna och redovisa moms.

Läs mer om fastighetstjänster och moms på Skatteverkets webbplats

Inköp vid affärsresor

Om du som företagare köper tjänster utomlands, exempelvis under affärsresor, betalar du utländsk moms. I vissa fall har du rätt att få tillbaka den momsen.

Läs mer om återbetalning av utländsk moms på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets webbseminarier

Vad ska du tänka på när du köper tjänster från länder utanför EU? Hur ska du redovisa momsen? Sådana frågor kan du få svar på genom att koppla upp dig till Skatteverkets webbseminarier.

Anmäl dig till webbseminarium på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets skatteupplysning

Kontakta Skatteverket om du ska köpa tjänster från ett land utanför EU. Det är viktigt att du har klart för dig vilken typ av tjänst det gäller och var den ska utföras. Då kan Skatteverket lättare svara på dina frågor.

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor. Telefonnumret är 0771-567 567. Ringer du från utlandet är telefonnumret + 46 8 564 851 60.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp