Import av tjänster från länder utanför EU

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du köper en tjänst från ett land utanför EU:s momsområde behöver du inte lämna någon tulldeklaration och du betalar ingen importmoms. En tjänst som du köper från ett land utanför EU:S momsområde är enligt huvudregeln utförd i Sverige, och då gäller omvänd skattskyldighet. Det innebär att det är du som köpare som ska redovisa och betala moms. Säljaren ska alltså inte lägga på moms på sin faktura.

Läs mer om moms vid köp av tjänster i länder utanför EU

Den internationella tjänstehandeln begränsas på olika sätt av länders nationella lagstiftning och regelverk. Det kan exempelvis röra sig om lagar och regler som begränsar antalet tjänsteföretag på ett visst lands marknad eller som ställer särskilt höga krav på utländska tjänsteföretag.

Viktiga regelverk för företag som vill köpa tjänster av tjänsteleverantörer utanför EU är EU:s frihandelsavtal och världshandelsorganisationen WTO:s GATS-avtal.

Till sidans topp

Frihandelsavtal

Tjänstehandel ingår i de flesta av EU:s frihandelsavtal. De innehåller fler och mer långtgående åtaganden om att garantera utländsk konkurrens än GATS-avtalet.

Läs mer om EU:s frihandelsavtal på Kommerskollegiums webbplats

Du kan också kontakta Kommerskollegiums frihandelsgrupp om du har frågor om EU-ländernas åtaganden i olika frihandelsavtal.

Läs mer om EU-ländernas åtaganden på Kommerskollegiums webbplats

Till sidans topp

GATS (General Agreement on Trade in Services)

WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal GATS (General Agreement on Trade in Services) erkänner WTO-ländernas rätt att själva reglera tjänstehandeln och själva bestämma vilka åtaganden de vill göra under GATS. I GATS finns två viktiga principer, den om mest gynnad nation (MGN) och den om transparens. Avtalet innehåller också nationella bindningslistor som anger WTO-ländernas och Sveriges åtaganden.

Mest gynnad nation (MGN)

Inom tjänstehandeln innebär MGN att om ett land öppnar upp en tjänstesektor för tjänsteleverantörer från ett medlemsland måste samma öppenhet gälla för samtliga medlemsländer.

Transparens

Kravet på transparens innebär att WTO-länderna måste vara öppna och tydliga med lagar och regler som påverkar tjänstehandeln.

Nationella bindningslistor

Varje land har en bindningslista där de lämnar garantier för en viss nivå av öppenhet gentemot tjänsteleverantörer från övriga medlemsländer. Garantierna kallas för åtaganden.

Länderna väljer själva i vilka av GATS-avtalets tjänstesektorer man vill göra åtaganden, hur långtgående åtagandena ska vara samt för vilka leveranssätt.

I GATS anges fyra så kallade leveranssätt för tjänster vilka är följande:

  • tjänsten levereras från ett lands territorium till ett annat, exempelvis telefonsamtal över en landsgräns (gränsöverskridande handel)
     
  • en person eller ett företag konsumerar en tjänst i ett annat land, exempelvis turism (konsumtion utomlands)
     
  • ett företag etablerar sig i ett annat land genom till exempel ett dotterbolag (lokal etablering)
  • en person besöker tillfälligt ett annat land för att där leverera en tjänst såsom konsultarbete (tillfällig personrörlighet).

Gränsöverskridande handel och lokal etablering är de vanligaste leveranssätten. Tillfällig personrörlighet möter flest handelshinder och är också den minst vanliga leveransformen.

Till sidans topp

Webbtjänst om WTO-medlemmars åtagande under GATS

I WTO:s webbtjänst för tjänster kan du bland annat söka fram vilka åtaganden varje WTO-land har gjort under GATS-avtalet.

Använd webbtjänsten för tjänster på World Trade Organizations webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga